CIVIL.RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI ÎN BAZA POLIŢEI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ OBLIGATORIE Cereri


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 14.06.2010 sub nr. … reclamanta SC …. SRL a chemat în judecată pe pârâta CARPATICA ASIGURĂRI SA- SUCURSALA CARPATICA …, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa şi în contradictoriu cu intervenientul forţat C F să o oblige pe aceasta la plata sumei de 7530,78 lei reprezentând despăgubirile pentru reparaţiile autovehiculului cu nr. de înmatriculare …, plus plata dobânzilor calculate în raport cu rata dobânzii de referinţă a BNR, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, s-a arătat că la data de 12.11.2009, în localitatea Săhăteni , pe DN 1 b E 577, intervenientul forţat C F a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare … şi urmare a nerespectării dispoziţiilor art. 51 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 a avariat autoturismul cu nr. de înmatriculare …. aparţinând SC … SRL, condus de numitul V E.

Organele de poliţie au stabilit culpa intervenientul forţat C F, în producerea accidentului, aşa cum rezultă din procesul verbal seria …..

La data producerii accidentului 12.11.2009 autoturismul cu nr. de înmatriculare … avea încheiată asigurarea de răspundere civilă la SC Asirom Viena Insurance Grup SA conform poliţei de seria … nr. … cu valabilitate de la 07.10.2009-06.10.2010.

În baza poliţei de asigurare .. nr. … cu valabilitate de la 17.09.2009-16.03.2010 s-a deschis dosarul de daună RCA … din 12.11.2009 pentru prejudiciul stabilit la valoarea de 7530,78 lei.

La data de 01.02.2008 CARPATICA ASIGURĂRI SA respinge cererea de plată a despăgubirilor întrucât accidentul s-a produs în alte evenimente decât cele declarate.

Pârâta nu contestă faptul că suma de 7530,78 lei reprezintă cuantumul despăgubirilor pentru acoperirea prejudiciului cauzat autoturismului cu nr. …, aşa cum rezultă din nota de evaluare a avariilor, ci faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea despăgubirilor, analizând dinamica producerii accidentului rezultă că accidentul s-a produs în alte împrejurări. Dacă Dacia … a încercat să depăşească pe partea dreaptă atunci trebuia să lovească prima dată cu aripa stângă, uşa stângă faţă şi pe urmă să atingă uşa stângă spate. De asemenea nici un element de la Mercedes nu putea să rupă plafonul şi aripa spate a Daciei dacă a fost o acroşare. Pe nota de evaluare a Mercedes – ului s-a cerut şi o anvelopă apreciind că acea anvelopă explodată a fost pusă ulterior accidentului

În drept cererea a fost întemeiată pe art. 1088, 998,999 c.civ., ale art. 22m, 43, 49, 50 şi 54 din Legea nr. 136/1995, art. 65 din Ordinul CSA nr. 113133/2006, OG 9/2000.

Cererea a fost timbrată cu suma de 570 lei taxă judiciară de timbru şi 3 lei timbru judiciar.

Pârâta SC Carpatica Asigurări SA a formulat întâmpinare in cauza, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată. A arătat că la data de 17.11.2009 s-au prezentat la Postul de Poliţiei al Comunei Săhăteni, unde au reclamat un accident de circulaţia soldat cu avarierea autoturismului … , dl C. F. asigurat RCA la SC Carpatica Asigurări SA şi dl E. V. proprietarul autoturismului …

Prin procesul verbal seria .. nr. .. s-a reţinut vinovăţia numitului C. F. conducătorul auto ….

La data de 23.11.2009 la sediul societăţii a fost deschis dosarul de daune RCA .. de către dl E. Ş. în calitate de împuternicit al păgubitei.

Analizând dinamica producerii accidentului consideră că acesta s-a produs în alte împrejurări decât cele declarate. Dacă Dacia … a încercat să depăşească pe partea dreaptă atunci trebuia să lovească prima dată cu aripa stângă, uşa stângă faţă şi pe urmă să atingă uşa stângă spate. De asemenea nici un element de la Mercedes nu putea să rupă plafonul şi aripa spate a Daciei dacă a fost o acroşare. Pe nota de evaluare a Mercedes – ului s-a cerut şi o anvelopă apreciind că acea anvelopă explodată a fost pusă ulterior accidentului.

Având în vedere aceste concluzii , dosarul de daună a fost respins la plată.

Apreciază că acţiunea reclamantei este o încercare de fraudă a sa şi de a obţine o plată necuvenită.

În drept a invocat dispoziţiile art. 54 din Legea 136/1995.

În cauză instanţa a administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar următoarele înscrisuri: convocare la conciliere ( f 7 ), proces verbal din 30.04.2010 ( f 8 9, notificare ( f 11), adresa nr. .. ( f 12 ), proces verbal din 05.03.2010 ( f 13), notă de constatare din 24.11.2009 ( f 14), raport de investigaţie privind cauzele producerii accidentului ( f 15 ), procesul verbal de contravenţie . ( f 16), proces verbal din 09.12.2009 ( f 17-19), poliţa de asigurare RCA seria nr. ..( f 21), certificat de înmatriculare auto cu nr. .., copie CI seria .., permis de conducere ( f 22), carte de identitate vehicul ,( f 23-24), declaraţie păgubit( f 26 ), poliţa de asigurare RCA seria .. ( f 27), certificat de înmatriculare auto cu nr. …, copie CI seria …, permis de conducere ( f 28), poliţa …./16.09.2009 ( f 29), declaraţie ( f 30, 31), solicitare de confirmare poliţă ( f 32), autorizaţie de reparaţii ( f 33 )dosar de daună …/23.11.2009( f 35-82), proba cu interogatoriul părţilor, răspunsurile acestora la interogatoriu fiind consemnate la filele 107-110 din dosar, proba testimonială în cadrul căreia a fost audiat martorul E. V. ( f 111 ), planşe foto ( f 112-135), proba cu expertiză tehnică auto fiind depus la dosar raportul de expertiză întocmit de expert E. I. ( f 139 -143 ) şi răspunsul la obiecţiuni ( f 152-153).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Din raportul de expertiză întocmit de expert E. I., instanţa reţine că la data de 12.11.2009 în jurul orelor 18,50-19 autoutilitara furgon marca Mercedes BENZ 280 D cu nr. de înmatriculare .., condusă de E. V. circula pe DN 1 B E 577, din direcţia Mizil către Buzău. ajungând în intersecţia cu drumul comunal DC 42 ( spre localitatea Greceanca ), conducătorul auto a semnalizat şi a oprit pe partea stângă a sensului său de mers, pentru a acorda prioritate vehiculelor ce circulau din sens opus, întrucât urma să vireze la stânga.

În acelaşi timp pe aceeaşi bandă, pe acelaşi sens de mers, din spatele său circula autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare …, condus de C. F..

Conducătorul auto Dacia observând cu întârziere autoutilitara Mercedes oprită în faţa sa cu semnalizatorul stânga în funcţiune a încercat să evite impactul frontal executând de la mică distanţă o manevră bruscă de depăşire ( ocolire) prin dreapta, dar nepăstrând o distanţă lateral suficientă a acroşat cu partea laterală stânga spate din zona portierei şi aripei, partea laterală dreapta în principal pe cea din spate, a autoutilitarei frânate de conducătorul ei auto.

Dinamica producerii accidentului descrisă în raportul de expertiză se coroborează cu descrierea faptei din procesul verbal de contravenţie seria …. aflat la fila 16 din dosar. Atât prin procesul verbal de contravenţie cât şi în raportul de expertiză s-a stabilit că vinovat de producerea accidentului este conducătorul autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare …, C. F., întrucât nu a respectat prevederile legale privind respectarea unei distanţe suficiente faţă de vehiculul ce circula în faţa sa şi nerespectarea unei distanţe laterale suficiente la efectuarea manevrei de depăşire.

La data producerii accidentului, respectiv 12.11.2009 autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare …, avea poliţă de asigurare RCA seria … încheiată cu SC Carpatica Asigurări SA, valabilă pentru perioada 17.03.2009-16.03.2010.

În baza acestei poliţe de asigurare reclamanta, în calitate de proprietară a autoturismului Mercedes BENZ 280 D cu nr. de înmatriculare … a solicitat despăgubiri de la SC Carpatica Asigurări SA, formându-se dosarul de daună nr. RCA …, însă SC Carpatica Asigurări SA a refuzat plata despăgubirilor apreciind că accidentul s-a petrecut în alte condiţii de decât cele declarate de părţi.

Ori din raportul de expertiză întocmit de expert E. I. instanţa constată că accidentul s-a produs în modalitatea descrisă de cei doi conducători auto implicaţi în accident, şi că vinovat de producerea pagubei este C. F., conducătorul autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare …, asigurat RCA la pârâta SC Carpatica Asigurări SA.

Instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, prevăzute de art. 998 şi urm. Cod civil, în persoana intervenientului forţat C. F., care prin fapta sa ilicită de nerespectare a unei distanţe suficiente faţă de vehiculul ce circula în faţa sa şi nerespectare a unei distanţe laterale suficiente la efectuarea manevrei de depăşire, a produs avarierea autoturismului Mercedes BENZ 280 D cu nr. de înmatriculare …. Vinovăţia intervenientului forţat C. F. este stabilită prin procesul verbal de contravenţie încheiat. Între fapta ilicită a intervenientului forţat C. F. şi prejudiciul produs există legătură de cauzalitate aşa cum rezultă din raportul de expertiză efectuat în cauză.

În ceea ce priveşte valoarea prejudiciului instanţa constată că în dosarul de daună nr. …, întocmit de pârâta SC Carpatica Asigurări SA a fost stabilit la suma de 7530,79 lei, iar prin raportul de expertiză întocmit în cauză de expert E. I., valoarea pagubelor produse exclusiv ca urmare a acestui accident de circulaţie a fost stabilită la suma de 8432 lei, deci la o valoare mai mare. Instanţa urmează însă a acorda valoarea pagubelor solicitată prin cererea de chemare în judecată 7530,79 lei, întrucât instanţa este ţinută de obiectul cererii de chemare în judecată, neputând acorda mai mult decât s-a cerut. Însă instanţa nu va scădea din valoarea pagubei valoarea anvelopei despre care expertul a arătat că nu se poate preciza dacă a fost avariată sau nu ca urmare a accidentului, întrucât oricum valoarea pagubelor produse exclusiv ca urmare a acestui accident de circulaţie a fost stabilită la suma de 8432 lei, prin raportul de expertiză întocmit în cauză de expert E. I., deci la o valoare mai mare decât cea solicitată prin cererea de chemare în judecată.

Potrivit art. 41 din Legea 136/1995 în asigurarea de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde în baza legii faţă de terţele persoane păgubite şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil.

Aşadar întrucât persoana care conducea autoturismul asigurat RCA la societatea pârâtă, este vinovată de producerea accidentului, pârâta trebuie să suporte contravaloarea pagubelor în baza art. 41 din Legea 136/1995.

Pentru repararea integrală a pagubei pârâta va achita şi dobânzi legale, la nivelul de referinţă al BNR, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la achitarea integrală a debitului.

Pârâta SC Carpatica Asigurări SA fiind în culpă procesuală va suporta potrivit art. 274 cod procedură civilă cheltuielile de judecată efectuate de către reclamantă constând în taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar, onorariu avocaţial, urmând ca pârâta să suporte propriile cheltuieli de judecată, constând în onorariu de expert.