CIVIL.Revendicare imibiliara Cereri


Pe rol pronuntarea cauzei civile avand ca obiect- revendicare imobiliara formulata de reclamantul M A prin imputernicit M M cu domiciliul ales in B sector , Bdul D , nr. et. , ap. in contradictoriu cu paratul S R prin M F P Bucureşti cu sediul in B sector , str.A nr.1

Dezbaterile cauzei au avut loc în şedinţa publică din când s-au pus concluzii în fond ce s-au consemnat în încheierea din acea zi şi care fac parte integrantă din prezenta, însă instanţa având nevoie de timp în vederea reexaminării actelor şi lucrărilor dosarului, a amânat pronunţarea la data de astăzi când în urma deliberării se pronunţă următoarea sentinta civila:

JUDECATA:

Asupra actiunii civile de fata dupa declinare :

Reclamantul M A prin imputernicit M M a chemat in judecata pe paratii Sc R SA prin lichidator judiciar , DGFP , SC C P SRL si SC C Com O SRL , solicitand ca prin sentinta ce se va da sa se dispuna nulitatea partiala a actelor de adjudecare prin care SC C P SRL si SC C Com O SRL au adjudecat de la debitorul SC R SA prin intermediul creditorului AFP , conacul si crama situate in incinta fermei zootehnice F , jud B , anularea tuturor actelor de instrainare a imobilelor conac si crama situate in comuna R sat F , incheiate ulterior actelor de adjudecare si restituirea in natura in deplina proprietate si posesie a imobilelor crama si conac .

In motivarea de fapt a actiunii reclamantul arata ca este nepot de fiu al defunctilor A si E M , iar prin procesele verbale din data de si respective bunicul sau a fost expropriat in baza legii reformei agrare nr 187/1945 de suprafata de 351,33 ha teren arabil si vie nobila precum si de conacul si dependintele acestuia aflate pe raza comunei S plasa B in prezent F , comuna R

La data de prin hotararea nr a C de A a R A , plasa B , a fost admisa contestatia bunicului sau , lasandu-i-se in proprietatea doar suprafata de 50 ha teren in care intra conacul si dependintele sale care i-au fost preluate ulterior .

Mai arata reclamantul ca bunica sa a primit prin partajul voluntar din data de pe langa mai multe terenuri si jumatatea dinspre sud a cladirii crama cu pivnita si pod , situata in comuna St , plasa B , ce i-au fost preluate integral prin decretul 83/1949 .

Ca urmare a aparitiei legii 10/2001 la data de , reclamantul a notificat primaria comunei R solicitand restituirea in natura a conacului si crama situata in comuna R sat F , jud B .

Prin adresa nr. / 2001 primaria R i-a comunicat reclamantului ca unitatea detinatoare a imobilului revendicat este SC R SA , societate pe care reclamantul a notificat-o la data de 2001 .

Intrucat reclamantul nu a primit raspuns ferm , s-a adresat Prefecturii B , care la data de 2003 i-a comunicat ca SC Ro SA nu ii poate solutiona notificarea deoarece a fost privatizata conform legii 268/2001 iar imobilul notificat se afla in proprietatea SC C P SRL si SC C Com O SRL , care le-au cumparat in urma licitatiei organizata de AFP

Reclamantul a mai aratat ca prin vanzarea efectuata au fost inculcate dispozitiile legale care interziceau instrainarea imobilelor notificate sub sanctiunea nulitatii absolute prevazuta de art 21 al 5 din legea 10/2001.

In sprijinul actiunii formulate reclamantul a depus la dosar inscrisuri doveditoare aflate la filele dosar .

La data de 2010 reclamantul a depus o cerere la dosar prin care a precizat cadrul procesual intelegand sa renunte la chemarea in judecata a paratilor DGFP , SC C P SRL , SC C Com O SRL si SC R SA prin licihidator , solicitand citarea in cauza a S R prin M F P si in contradictor cu acesta in temeiul ar 480 sa se dispuna acordarea de despagubiri reclamantului pentru imobilele conac si crama situate in comuna R sat F

Prin intampinarea depusa la dosar de catre parata DGFP in numele Statului Roman prin MFP a invocat urmatoarele exceptii :

-necompetenta materiala a Tribunalului fata de temeiul de drept art 480 cod civil invocat de reclamant , apreciind ca in cauza competenta apartine judecatoriei in prima instanta

-lipsa calitatii sale procesuale passive intrucat SR nu este posesorul imobilului revendicat de reclamant

– exceptia inadmisibilitatii actiunii intrucat actiunea in revendicare a imobilelor preluate abuziv in perioada nu poate fi introdusa pe calea Dreptului Comun dupa intrarea in vigoare a legii 10/2001 .

Actiunea s-a inregistrat la Tribunalul sectia civila , care , prin decizia civila nr a admis exceptia necompetentei materiale si a declinat cauza la Judecatoria R , competenta material sa solutioneze prezenta cauza .

Dupa inregistrarea cauzei la Judecatoria RS , prin cererea depusa la data de 3 decembrie 2010 , reclamantul si-a precizat obiectul actiunii respective obligarea paratului SR la plata pretului de piata actualizat la data platii efective aferent imobilelor conac si crama , situate in comuna R , sat F .

In drept si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art 998 si urmatoarele cod civil , art 1073 si urmatoarele cod civil , coroborate cu dispozitiile legii 10/2001 , art.109 si 112 cod procedura civila.

In cauza s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de evaluare a imobilelor in cauza , lucrare ce a fost efectuata de expert R M .

La data de parata a depus “Note “ la dosar prin care a apreciat ca actiunea reclamantului este inadmisibila intrucat potrivit legii 10/2001 in situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv de stat sau alte persoane juridice in perioada nu mai este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent .

S-a mai aratat ca, desi reclamantul a initiat procedura administrativa prevazuta de legea speciala , acesta nu a finalizat-o , nu a folosit caile de atac prevazute de lege , stand in pasivitate pana la data introducerii actiunii .

Examinand inscrisurile doveditoare depuse la dosar de catre ambele parti , instanta a retinut urmatoarele :

Reclamantul in calitate de nepot de fiu al defunctilor A si E M a facut dovada ca bunicii sai au detinut in proprietate printre altele un conac si o crama , situate in comuna R , sat F , jud B , preluate ulterior de stat in baza decretului 83/1949.

In baza legii 10/2001 reclamantul a initiat procedura administrativa prealabila in scopul revendicarii imobilelor in cauza .

Dupa primirea notificarii inaintata de reclamant si a avtelor doveditoare , SC R SA , societate detinatoare a imobilului la data notificarii , achiesand in mod tacit asupra dreptului reclamantului privind imobilele in cauza , s-a adresat reclamantului cu o scrisoare de intentie intr-o viitoare colaborare cu acesta fara insa a da curs in mod concret notificarii reclamantului .

Tergiversarea solutionarii notificarii reclamantului a condus in anul la vanzarea la licitatie publica a imobilelor in cauza , licitatie organizata de A F P R , in calitat de creditor al SC R . Prin vanzari successive a imobilelor in cauza acestea au ajuns in proprietatea unor societati comerciale .

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale passive a S R , instanta retine urmatoarele :

Practica judiciara constanta intemeiata pe jurisprudenta CEDO (cauzele R contra Romaniei , strainul contra Romaniei , T si G contra Romaniei ) este in sensul ca fostilor deposedati de immobile si nedespagubiti de stat li se cuvin despagubiri calculate la valoarea de piata a imobilelor de care au fost deposedati , despagubiri care se impun a fi platite de paratul SR prin MF

In raport de calificare juridica data actiunii dedusa judecatii , instanta apreciaza ca paratul MF in reprezentarea SR potrivit art. 2 si 3 pct.48 din HG 386/2007 are calitate procesuala pasiva , considerente in raport de care instanta va respinge exceptia invocate ca neintemeiata .

Referitor la exceptia inadmisibilitatii actiunii s-au retinut urmatoarele :

Temeiul juridic al actiunii reclamantului vizeaza si dispozitiile art 480-481 cod civil , art 44 din Constitutie , art 1 din Protocolul nr 1 aditional la Conventia Europeana a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului (cu privire la garantarea dreptului de proprietate )

In conditiile in care reclamantul a urmat procedura prealabila administrative prevazuta de legea 10/2001 insa timp de 10 ani s-a lovit de pasivitatea si refuzul autoritatilor competente de a emite decizia de solutionare a notificarii , respingerea actiunii ca inadmisibila introdusa pe Dreptul Comun dupa aparitia legii 10/2001 incalca Dreptul Reclamantului privind accesul la justitie si dreptul sau de proprietate garantat de Constitutie precum si norma europeana care garanteaza protectia unui bun sau a unei sperante legitime cu privire la valoarea patrimoniala respectiva .

In acest sens este si dezlegarea data recursului in interesul legii pronuntata prin decizia nr. 33 din 9.06.2008 a Sectiilor Unite ale ICCJ .

Fata de considerentele de mai sus instanta va respinge exceptia invocata ca neintemeiata .

Fata de probele administrate in cauza si considerentele retinute avand in vedere dispozitiile art 480-481 cod civil , art 998 si urmatoarele cod civil , art 44 din Constitutie , instanta va admite actiunea reclamantului si va obliga paratul sa plateasca reclamantului suma de 143 070 lei despagubiri reprezentand contravaloare la pretul de circulatie a conacului si crama , potrivit evaluarii efectuata de catre expert RM , pret actualizat la data platii efective .

Va lua act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata .

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Admite actiunea civila formulata de reclamantul M A prin imputernicit M M cu domiciliul ales in B , , bulevardul , nr , , ap , in contradictor cu paratul SR prin MFP cu sediul in , , str nr

Obliga paratul la plata sumei de 143 070 lei despagubiri reprezentand contravaloare conac si crama ce va fi actualizat la data platii efective , potrivit evaluarii efectuata de expert RM

Ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata .

Cu apel in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica astazi

Presedinte Grefier