Comercial-faliment-confirmare plan reorganizare Cereri


SENTINTA CIVILA NR. 465

La data de 17 decembrie 2010 s-a depus planul de reorganizare pentru S.C.XXXS.R.L. Tulcea, propus de societatea debitoare, dispunându-se ca administratorul judiciar sa convoace adunarea creditorilor în vederea supunerii la vot a planului de reorganizare.

La data de 12 ianuarie 2011, administratorul judiciar al debitoarei a convocat adunarea generala a creditorilor S.C.XXXS.R.L. Tulcea, având ca ordine de zi exprimarea votului asupra planului de reorganizare propus de debitoare .

Potrivit art. 100 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercita în categoria de creante din care face parte creanta respectiva, un plan fiind socotit acceptat de o categorie de creante daca în categoria respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantelor din acea categorie, dupa cum stipuleaza art. 100 alin. 4 din acelasi act normativ.

Procesul-verbal al sedintei convocata la 12 ianuarie 2011, anexat în cauza, releva ca, în categoria creantelor garantate au votat pentru acceptarea planului de reorganizare creditorii detinatori a 100% din valoarea totala a creantelor din categoria respectiva; în categoria creantelor bugetare au votat în acelasi sens creditorii detinatori a 2,62% din valoarea totala a creantelor din aceasta categorie si în categoria creantelor chirografare, au acceptat planul 54,60% din valoarea totala a creantelor incluse în categoria mentionata.

În urma voturilor exprimate în adunarea creditorilor, de catre creditorii grupati în categoriile prevazute de art.100 din Legea nr.85/2006, Hotarârea creditorilor este urmatoarea: “Votarea Planului de reorganizare de catre categoriile de creante reglementate de art.100 alin.3 lit.a (garantate) si lit.e (chirografare) din Legea nr.85/2006, respectiv de catre 2 din 3 categorii de creante mentionate în programul de plati, dintre cele mentionate la art.100 alin.3 din Legea nr.85/2006.”

În situatia data, judecatorul sindic, în temeiul art. 101 din Legea nr. 85/2006, va confirma planul de reorganizare propus de societatea debitoare.

Este de subliniat, de asemenea ca, pentru etapa urmatoare confirmarii planului de reorganizare, art. 103 alin. 2 si art. 106 alin. 1 si 2 din statueaza ca, pe parcursul reorganizarii, debitorul va fi condus de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, dar si ca debitoarea prin administratorul special sau, dupa caz, administratorul judiciar va prezenta trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situatiei financiare a averii debitorului, rapoarte ce, dupa aprobare, se înregistreaza la grefa tribunalului.

În vederea verificarii modului de derulare a planului de reorganizare pentru prezentarea raportului trimestrial, votat în Adunarea creditorilor, judecatorul sindic va fixa termen la 25 martie 2011.