Comercial – nulitate act juridic Acte ale autorităţilor publice


TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 758

Sedinta publica de la 07 Octombrie 2010

Pe rol judecarea cauzei Comercial privind pe reclamant SC” R.”SRL LA CAB. B.L. si pe pârât P.C., având ca obiect nulitate act juridic.

La apelul nominal facut în sedinta publica raspunde pentru reclamant SC” R.”SRL av. B.L., lipsind pârât.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care:

Av. B.L. depune la dosar dovada achitarii taxei de timbru în cuantum de 1388 lei cu chitanta */07.10.2010, precizând ca nu mai are alte cereri.

Instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pentru dezbateri.Reprezentanta reclamantei solicita admiterea actiunii, mentinând aceleasi concluzii, cu cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind încheiate instanta ramâne în pronuntare..

INSTANTA

Asupra actiunii de fata constata urmatoarele:

Prin sentinta civila 10644/11.12.2009 pronuntata de Judecatoria Bacau în dosar */2009 s-a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Bacau si s-a declinat competenta de solutionar a cauzei formulate de catre Reclamanta SC R. SRL în contradictoriu cu pârât P.C., în favoarea Tribunalului Bacau – Sectia comerciala.

La aceasta instanta cauza a fost înregistrata sub nr. */2010.

Reclamata SC R. SRL Sascut, jud. Bacau a chemat în judecata pe pârât P.C. pentru ca prin hotarâre judecatoreasca sa se dispuna constatarea nulitatii absolute a contractului de împrumut autentificat sub nr. */30.06.2009 si obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata, conform art. 274 C.pr.civ.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca l-a numit mandatar pe P.N. urmând ca acesta sa reprezinte societatea în raporturile cu tertii, si, desi la data de 29.06.2009 a fost anuntat cu privire la retragerea dreptului de reprezentare, acesta a încheiat contractul de împrumut în numele societatii.

În dovedirea actiunii a depus înscrisuri.

Reclamanta considera ca în momentul încheierii contractului de împrumut cu garantie imobiliara pârâtul nu mai putea sa reprezinte societatea deoarece consimtamântul este o cauza de nulitate absoluta, deasemeni, reclamanta a invocat cauza ilicita si a depus raport de expertiza contabila efectuat în cadrul dosarului penal */2010 I.P.J. Bacau.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 30.06.2009 s-a încheiat contractul de împrumut garantat prin ipoteca autentificat sub nr. * la Biroul Notarului Public I.S..

Potrivit acestui contract pârâtul P.C. a împrumutat SC R. SRL Sascut Bacau prin mandatar P.N. cu suma de 36.000 euro pâna la data de 30.08.2009.

În situatia în care împrumutul nu se va restitui SC R. SRL urma sa plateasca împrumutatorului dobânda legala de +50% din aceasta iar în vederea garantarii restituirii sumei împrumutate debitoarea SC R. Constituie în favoarea creditorului dreptul de ipoteca de rangul I asupra terenului situat în satul Sascut, com. Sascut în suprafata de 4010 mp.

Debitoarea împrumutata SC R. a fost reprezentata prin mandatar conform procurii autentificata.

Potrivit expertizei contabile efectuate în cadrul dosarului de urmarire penala */2010 rezulta ca suma aferenta contractului de împrumut dintre SC R. SRL Sascut si P.C. nu a fost evidentiata în contabilitatea societatii. Desi nu a existat un împrumut în realitate potrivit clauzelor contractuale pârâtul P.C. frate cu mandatarul P.N. a adjudecat bunurile imobile ce au format garantia restituirii împrumutului (potrivit actului de adjudecare – fila 25) desi procura fusese revocata din data de 1.07.2009 (fila 23, 24).

Prin obiect al actului juridic civil se întelege conduita partilor stabilita prin acel act juridic, adica actiunile sau inactiunile la care sunt îndreptatite ori de care sunt tinute partile.

Obiectul constituie o conditiei de fond, esentiala si generala a actului juridic iar valabilitatea cauzei se cer întrunite conditiile generale în materie prevazute de dreptul comun art. 948, 966 – 968 C.civ.

În cauza reclamanta nu a beneficiat de suma de 36.000 Euro si prin neînregistrarea acesteia în evidentele contabile ale societatii s-a fraudat prin folosirea anumitor dispozitii legale dar nu în scopul pentru care acestea au fost edictate, ci în vederea eludarii altor dispozitii legale imperative.

Prin urmare, nevalabilitatea obiectului actului juridic, nevalabilitatea cauzei (scopului) actului juridic civil si fraudarea legii sunt cauze care atrag nulitatea absoluta a contractului de împrumut efectuat de catre parti si pe cale de consecinta actiunea reclamantei urmeaza sa fie admisa si sa se dispuna nulitatea absoluta a acestora.

Vazând si prevederile art. 4 C.com. si art. 374 C.com. si art. 274 C.pr.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamant SC” R.”SRL cu sediul procesual ales la Cab. Av. B.L. din Solca, jud. Suceava, în contradictoriu cu pârât P.C. cu domiciliul în com. Sascut, jud. Bacau.

Constata nulitatea absoluta a contractului de împrumut autentificat sub nr. */30.06.2009.

Respinge exceptia

Obliga pârâtul sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata în suma de 11.123 lei.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica .