Competenţa de soluţionare a recursurilor împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în plângerile îndreptate împotriva hotărârilor Comisiilor judeţene de aplicare a Legii nr. 18/1991


 

Competenţa de soluţionare a recursurilor împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în plângerile îndreptate împotriva hotărârilor Comisiilor judeţene de aplicare a Legii nr. 18/1991

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Galaţi, reclamanţii C.N., T.I., C.M., T.G., N.V. şi T.G. au solicitat, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană Galaţi pentru aplicarea Legii 18/1991 şi Comisia Locală a Comunei T., să li se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 6 ha teren situat în extravilanul Comunei T., judeţul Galaţi.

Prin sentinţa civilă nr. 9673/25 octombrie 2002, pronunţată de Judecătoria Galaţi, a fost admisă acţiunea reclamanţilor, a fost anulată hotărârea Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 şi s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren solicitată.

Prin decizia civilă nr. 975/21 august 2003 a Curţii de Apel Galaţi, a fost admis recursul declarat de cele două pârâte, a fost casată decizia tribunalului şi s-a dispus trimiterea cauzei la această instanţă în vederea soluţionării recursului. Pentru a dispune astfel, Curtea a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 18/1991 sentinţele pronunţate în cauzele având ca obiect plângerile împotriva hotărârilor Comisiilor judeţene pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 sunt supuse căilor de atac prevăzute în Codul de procedură civilă, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

Art. 2821 din stabileşte expres că hotărârile instanţelor judecătoreşti prin care se soluţionează plângerile împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională sunt supuse apelului. Cum Comisiile judeţene pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 fac parte din categoria autorităţilor administraţiei publice, plângerile îndreptate împotriva hotărârilor pronunţate de acestea se soluţionează de judecătorii iar recursurile de tribunale.

Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 975 din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |