Competenţă materială. Acordare reprezentativitate sindicat


Imputernicitul special al membrilor fondatori ai Sindicatului „E” din cadrul SC „T” SA, a solicitat judecătoriei acordarea reprezentativităţii la nivel de unitate, conform art. 18 din Legea nr. 130/1996, cerere admisă prin sentinţa civilă nr. 2554/08.09.2003 a Judecătoriei Suceava.

Potrivit art. 17 alin. 2 litera b) şi alin. 3 din Legea nr. 130/1996, această hotărâre este supusă numai recursului.
în urma adoptării O.U.G. nr. 58/2003 de modificare a Codului de procedură civilă, prin art. 299 alin. 2 se stabileşte că recursul se soluţionează de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Cum acţiunea a fost introdusă la 05.09.2003, după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 58/2003 competenţa de soluţionare revine înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, căreia i s-a trimis dosarul.

Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 2633 din 2003