Competenţă teritorială în materie succesorală, prevăzută de art. 14 Cod de procedură civilă


 

Prin decizia civilă nr. 614/R/17 octombrie 2003, pronunţată de Tribunalul Mureş, s-a admis recursul declarat de reclamanta G.I.E. împotriva sentinţei civile nr. 484/2 aprilie 2003, pronunţată de Judecătoria Reghin, s-a modificat în tot sentinţa atacată şi, în consecinţă, s-a respins excepţia de necompetenţă teritorială invocată de pârâta O.G., dispunându-se continuarea judecării acţiunii civile formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta O.G. de către instanţa de fond, respectiv Judecătoria Reghin.

Instanţa de recurs a reţinut că, prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat stabilirea masei succesorale rămasă după defuncţii G.M. şi M.G., decedaţi în 2000 şi 2001, iar Judecătoria Reghin şi-a declinat competenţa în favoarea Judecătoriei Tg. Mureş, întrucât a reţinut faptul că defunctul G.M. a avut ultimul domiciliu în Sângeorgiu de Mureş, în raza teritorială a Judecătoriei Tg. Mureş.

Excepţia de necompetenţă teritorială admisă de instanţa de fond a fost invocată de pârâtă, care a amintit doar că defunctul a decedat în acea localitate, fară a produce nici o probă din care să rezulte faptul că acesta ar fi avut şi locuinţa statornică în localitatea amintită mai sus. Or, potrivit art. 14 din Codul de procedură civilă, pentru stabilirea locului deschiderii moştenirii, nu interesează locul unde a decedat cel care lasă moştenirea şi nici locul reşedinţei. Competenţa teritorială stabilită prin textul legal amintit, este dată de ultimul domiciliu al defunctului, iar din actul de identitate depus la dosarul de recurs a reieşit faptul că defunctul a avut domiciliul în localitatea Reghin. Nu s-a produs nici o probă din care să rezulte că defunctul ar fi avut ultim domiciliu în altă localitate.

în consecinţă, instanţa de recurs a apreciat că Judecătoriei Reghin îi revine competenţa de soluţionare a cererii.

Tribunalul Mureş, decizia civilă nr. 614/R din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |