Completare sentinţă civilă Cereri


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU -JIU, JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 2286

Sedinta publica de la 10 Martie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE: OTILIA CEZARINA POPESCU

GREFIER: ELENA CIORTAN

Pe rol judecarea cererii formulata de petitionarii …, …, .. si … pârâti în dosarul nr. 7045/318/2010, cu privire la completarea sentintei civile nr. 8919/20.012.2010, în sensul obligarii reclamantei la plata catre pârâti a cheltuielilor de judecata.

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns petenta … asistata de avocat R.A., lipsa fiind celelalte parti, pârâtii fiind reprezentati de avocat R.A.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, constatând cererea în stare de judecata, s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat R.A. a solicitat admiterea cererii si obligarea reclamantei sa plateasca pârâtilor suma de 3000 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata.

INSTANTA,

Prin cererea adresata Judecatoriei Tg-Jiu la data de 07.02.2011, petitionarii …….,… si… au solicitat completarea sentintei civile nr. 8919/20.012.2010, în sensul obligarii reclamantei la plata catre pârâti a cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, petitionarii au aratat ca au solicitat în dosarul nr. 7045/318/2010 obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, însa instanta a omis sa se pronunte asupra acesteia

Instanta, apreciind asupra cererii de fata, retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 8919/20.12.2010 s-a respins actiunea formulata de reclamanta Asociatia de nr. 178 Tg-Jiu, iar în dispozitivul acesteia s-a luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 07.02.2011, pârâtii au solicitat îndreptarea erorii materiale strecurata în considerentele si dispozitivul sentintei, în sensul de a se înlatura mentiunea referitoare la cheltuielile de judecata.

Prin încheierea nr. 378 din 10.02.2011 instanta a admis cererea de îndreptare a erorii materiale, în sensul înlaturarii sustinerii cu privire la cheltuielile de judecata, retinându-se ca în cuprinsul încheierii de sedinta din data de 16.12.2010, data la care cauza a fost judecata în fond si s-a dispus amânarea pronuntarii, dar si în caietul grefierului de sedinta si al judecatorului, nu s-a consemnat aceasta sustinere.

Se constata ca la data de 06.05.2010 pârâta …. a depus la dosar întâmpinare(fila 104), solicitând obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, cerere asupra careia instanta nu s-a pronuntat prin sentinta civila nr. 8919/20.12.2010.

Asa fiind, în raport de dispozitiile art. 281 ind.2 Cpr.civ. si vazând si încheierea nr. 378/10.02.2011 prin care a fost îndreptata eroare materiala referitoare la mentiunea “Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata”, în sensul înlaturarii acesteia din dispozitivul sentintei, instanta va admite cererea si va dispune completarea dispozitivului sentintei civile nr.8919/2010, în sensul obligarii reclamantei sa plateasca pârâtei … suma de 300 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, conform chitantei nr. 3635857/23.06.2010 ( fila 165).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea formulata de petitionarii …, … ,… si… domiciliati în…., strada …,bl…ap….. jud. …, …, în contradictoriu cu intimata …, cu sediul în …,strada …., nr…. jud. Gorj.

Completeaza dispozitivul sentintei civile nr.8919/2010 în sensul obligarii reclamantei …. sa plateasca pârâtei …. suma de 300 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata,conform chitantei nr. 3635857/23.06.2010.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 10.03.2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

PRESEDINTE, GREFIER,

Popescu Otilia Cezarina Ciortan Elena

Red. PO. /TEHNE.C.

23 Martie 2011/ 8 EX.

1