Constatarea nulitatii absolute a Certificatului de Mostenitor pentru lipsa obiectului mostenirii


Dosar nr. 2459/94/2010

JUDECATORIA BUFTEA –JUDETUL ILFOV

Sentinta civila nr.1080/2011

Sedinta publica din 3.03.2011

Instanta constituita din:

Presedinte : Cojocaru AdrianGrefier : Dinca Florica

Pe rol judecarea cauzei civile –anulare act – privind pe RV si RAG cu pârâtul RI.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamantele RV si RAG prin mandatarAS cu procura la dosar, prezent pârâtul RI, prin avocat BT.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care:

Mandatara reclamantelor depune la dosar un set de acte , respectiv C.M…/1989, acte emise de Prefectura Judetului Ilfov, acte sub semnatura privata.

Reprezentantii partilor arata ca nu mai au alte probe de solicitat în cauza.

Instanta fata de actele si lucrarile dosarului , constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond. Mandatara reclamantelor având cuvântul solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, sa se dispuna constatarea nulitatii absolute a Certificatului de Mostenitor nr…./…..1969 .

Aparatorul pârâtului având cuvântul solicita respingerea actiunii, din probele administrate în cauza nu sunt motive de nulitate .

Instanta retine dosarul în pronuntare.

INSTANTA

Prin actiunea civila, înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.2459/94/2010, reclamantele RV si RA, au chemat în judecata pe pârâtul RI, pentru ca, prin sentinta ce se va pronunta sa se constate: nulitatea-absoluta a Certificatului de Mostenitor nr…./18.12.1969, pentru lipsa obiectului mostenirii, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii , reclamantele au aratat ca: sunt mostenitoarele defunctei RE , venind la pe cale de reprezentare dupa defunctul tata RP.

Ca dovada a dreptului de mostenire dupa defuncta Ruse Elisabeta, s-a eliberat Certificatul de Mostenitor nr. ../21.02.1989.

Anterior, însa la nivelul anului 1969, dupa defunctul RC(bunicul reclamantelor) s-a eliberat un Certificat de mostenitor autentificat sub nr. … /18.12.1969, din care reiese ca doar RI ( unchiul lor si fiul bunicului ) ar fi acceptat mostenirea.

Certificatul de mostenitor …/18.12.1969, este lovit de nulitate absoluta întrucât termenul pentru exprimarea dreptului de optiune succesorala nu era împlinit.

Un motiv nou de nulitate îl constituie si faptul ca la nivelul anului 1969, procesul de colectivizare era încheiat, terenul în totalitatea lui apartinând Statului, respectiv cooperativelor agricole de productie.

In aceste conditii se poate spune ca terenul era în totalitate scos din circuitul civil, astfel încât suprafata de 800 m.p. nu putea fi dezbatuta prin Certificatul de Mostenitor nr. …/18.12.1969.

De altfel exista doua hotarâri definitive si irevocabile care nu numai ca ignora existenta si valabilitatea Certificatului de Mostenitor nr. …/18.12.1969, însa mai mult decât atât, cuprind în motivarea hotarârii si considerentele pentru care certificatul de mostenitor nr. …/1969, nu poate fi luat în considerare.

Astfel, la nivelul anului 2003, în cadrul dosarului nr.818/2003, s-a pronuntat sentinta civila nr. 736 a Judecatoriei Buftea , ramasa definitiva si irevocabila , sentinta prin care lui RI i s-a respins actiunea prin care a încercat anularea Certificatului de Mostenitor nr…./21.02.1989.

Sentinta nr. 736 despre care s-a facut vorbire a ramas definitiva si irevocabila prin decizia nr. 1249/2003 a Tribunalului Bucuresti .

Ulterior , în baza certificatului de mostenitor ramas de pe urma defunctei RE (123/1989) s-a eliberat Ordinul Prefectului pentru suprafata de 800 m.p. în favoarea tuturor mostenitorilor ce figurau mentionati în Certificatul de Mostenitor nr…/21.02.1989.

Si Ordinul Prefectului a fost atacat de catre RI , acesta pierzând cauza prin decizia definitiva si irevocabila nr. 1778/5.10.2006 a Tribunalului Bucuresti, decizie mentinuta de Curtea de Apel Bucuresti.

In motivarea Hotarârii mai sus mentionata, se explica clar considerentele pentru care Certificatul de Mostenitor nr…/18.12.1969, nu prezinta valabilitate.

Cu toate acestea, în dosarul de partaj succesoral, la Judecatoria Buftea, Certificatul de Mostenitor nr…/1969 a fost luat în considerare de judecator, care si-a motivat sentinta prin aceea ca nu i-au fost depuse în termen hotarârile judecatoresti definitive si irevocabile, cele de la nivelul anului 2003 si 2006.

S-a mai specificat ca nici una dintre instante nu s-a pronuntat în mod expres pe anularea sau nulitatea Certificatului nr. …/1969.

În dovedirea actiunii reclamantele au depus la dosarul cauzei urmatoarele acte: procura pentru RV ; procura pentru RA, copie buletin; copie certificat de nastere copie certificat de deces RP, tatal reclamantelor; copie certificat de mostenitor nr. …/2006; copie cadastrala eliberata de Primaria A; copie a cererii lui RI la Primaria A pentru obtinerea Ordinului Prefectului si raspunsul Primariei, copie adresa întocmirea Ordinului Prefectului, copie Ordinul Prefectului nr. ../2004, copie adeverinta Legea 18/1991, copie Anexa Ordinului Prefectului nr. …/2004; copie adresa pentru Prefectura Judetului I, copie certificat de mostenitor privind pe defuncta RE, copie certificat de mostenitor dupa defunctul RC.

Partile au mai depus la dosar un set de hotarâri judecatoresti .

Pentru toate partile s-au încuviintat proba cu înscrisuri.

Analizând cererile si materialul probator administrat în cauza, instanta retine ca, succesiunea defunctului RC a fost dezbatuta în …, decesul acestuia survenind în anul 1969.

Ca urmare a dezbaterii succesiunii s-a emis Certificatul de Mostenitor nr…./1969, unicul mostenitor acceptant , fiind RI , ceilalti mostenitori , printre care si autorul reclamantelor fiind straini de mostenire în temeiul art. 700 .

se mai retine faptul ca , masa succesorala se compune dintr-o casa de locuit si terenul de 800 m.p. aferent constructiei .

Fata de cele retinute si în baza art. 1169 cod civil, va fi respinsa actiunea ca neîntemeiata.

Privitor la primul motiv de nulitate invocat, instanta apreciaza ca, este vorba de o nulitate relativa , prescriptibila în termen de 3 ani . De altfel, acceptarea mostenirii se face înlauntrul termenului de 6 luni si nu dupa împlinirea acestuia, fapt ce rezulta din prev. art. 700 cod civil. .

Este de remarcat faptul ca, autorul reclamantelor nu a avut nici o obiectiune în ceea ce priveste Certificatul de Mostenitor , timp de 42 de ani , reclamantii încercând sa obtina niste foloase, în conditiile în care, li s-a ivit o astfel de posibilitate.

Privitor la cel de-al doilea motiv de nulitate absoluta, reclamantele sunt într-o totala eroare, membrii cooperatori putând detine ( potrivit Statutului CAP), pâna la 800 m.p. teren în proprietate, diferenta dintre acesta si totalul suprafetei de teren aflat în curte , fiindu-i atribuita cooperatorului ca lot ajutator , bineînteles în conditiile în care, acesta îsi îndeplinea numarul de norme, stabilit de Adunarea Generala a Cooperatorilor ( acest aspect neprezentând importanta).

Ulterior, pâna în anul 1989, suprafata de teren ce putea fi dobândita de un cooperator , s-a diminuat ajungând la 250 m.p.

Legea 58 si 59/1974, nu au incidenta în speta , dreptul cooperatist fiind separat reglementat, fapt de care reclamantele nu au tinut cont la momentul promovarii actiunii .

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamantele RV si RAG, domiciliate în …., si cu domiciliul ales la mandatar AS cu domiciliul în …, în contradictoriu cu pârâtul RI, domiciliat în …. , ca neîntemeiata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi 3.03.2011.

Presedinte, Grefier,

Red.CA/DF/7 ex./16.03.2011.