Contencios Administrativ Fiscal –obligaţia de a face-recunoaşterea calităţii de revoluţionar Cereri


Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr…… reclamantul ……… a chemat în judecata pe pârâtii Comisia pentru cinstirea si sprijinirea erorilor Revolutiei din decembrie 1989 si Guvernul României- Secretariatul de Stat pentru problemele revolutionarilor din decembrie 1989-Bucuresti pentru ca în contradictoriu cu acestia, prin hotarârea ce se va pronunta pârâtii sa îi recunoasca calitatea de revolutionar.

În motivare reclamantul a aratat ca în anul 1985 a contribuit la fuga unor persoane din România si ulterior, legat de acest fapt, a fost anchetat de organele de securitate, amenintat si dat afara din serviciu.

S-au atasat cererii o serie de înscrisuri.

Pârâtul Guvernul României- Secretariatul de Stat pentru problemele revolutionarilor din decembrie 1989 a depus întâmpinare la dosar invocând exceptia lipsei competentei materiale a instantei, exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, exceptia tardivitatii introducerii actiunii, exceptia prescriptiei dreptului la actiune si exceptia inadmisibilitatii actiunii.

Conform art. 137 alin.1 cod procedura civila instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura precum si asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Cum în raport de exceptiile invocate de pârât exceptia de necompetenta materiala primeaza, urmeaza ca instanta sa o analizeze cu prioritate.

Conform art. 1 din Legea nr. 554/2004 orice persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ ori prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de administrativ competente pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atât de privat cât si public.

Iar potrivit art. 10 alin.1 din aceeasi lege, litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritatile publice locale sau judetene precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pâna la 500.000 lei se solutioneaza în fond de tribunalele administrativ fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 lei se solutioneaza în fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel daca prin lege organica speciala nu se prevede astfel.

Cum în cauza reclamantul a invocat refuzul unei autoritati administrativ centrale de a elibera un act administrativ si cum în acest caz competenta de solutionare apartine curtii de apel urmeaza ca instanta sa admita exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Tulcea si sa decline competenta de solutionare a cauzei în favoarea Curtii de Apel Constanta- Sectia Comerciala, Maritima si Fluviala precum si pentru cauze de Contencios Administrativ si Fiscal.