Contencios administrativ.Pângere contravenţională. Plângeri prealabile


CONTENCIOS ADMINISTRATIV. PLÎNGERE CONTRAVENŢIONALĂ

Nerespectarea dispoziţiilor art. 109 al. 1 din de către agentul constatator – nulitatea procesului verbal.

Asupra acţiunii civile de faţă;

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 08.08.2011 şi înregistrată sub nr. ……/202/2011 petentul X, domiciliat în mun. Slobozia, jud. Ialomiţa a solicitat instanţei ca prin hotărârea judecătorească ce va pronunţa să dispună anularea procesului – verbal seria CC nr. ………. încheiat la data de ………. de IPJ Călăraşi.

În motivarea plângerii, petentul a invocat excepţia nulităţi absolute a procesului verbal, întrucât agentul constatator nu a respectat dispoziţiile art. 16 al.1 din OG nr. 2/2001 şi ale art. 180 al.1 din HG 1391/2006 în sensul că în procesul verbal nu este consemnată măsura complementară a reţinerii permisului de conducere; că agentul constatator l-a sancţionat pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 52 al.2 din HG 1391/2006 şi pedepsită de art. 100 al.3 din OUG 195/2002, însă acest din urmă articol nu este trecută litera în baza căreia a fost sancţionat.

În dovedirea plângerii petentul a propus administrarea dovezii cu înscrisuri şi a depus la dosar copia procesului – verbal seria CC nr……… încheiat la data de ………., dovada reţinerii permisului de conducere şi copie de pe cartea sa de identitate.

Deşi legal citat agentul constatator nu s-a prezentat în instanţă şi nici nu a formulat întâmpinare în apărarea sa.

Probatoriul administrat în cauză conduce instanţa la pronunţarea unei soluţii de admitere a excepţiei nulităţii procesului-verbal şi pe cale de consecinţă admiterea plângerii contravenţionale pentru următoarele considerente.

Conform art.109 al.1 din OUG 195/2002 coroborat cu art.96 al.1 sancţiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce vehicule se aplică de către agentul constatator prin chiar procesul-verbal care constată săvârşirea unei contravenţii. Se constată că această sancţiune nu a fost dispusă conform procedurii menţionate anterior astfel încât se produce o vătămare ce nu poate fi înlăturată în mod evident decât prin anularea procesului –verbal contestat. În aceste condiţii, instanţa nu poate exercita controlul de legalitate asupra întocmirii procesului verbal şi a aplicării sancţiunilor.

Pentru aceste motive instanţa urmează a pronunţa o soluţie de admiterea a excepţiei nulităţii procesului-verbal sub consecinţa admiterii plângerii şi a anulării procesului –verbal contestat.