Contestaţia la executare. Cerere trimisă prin poştă


Tribunalul Prahova a admis recursul declarat de contestatoarea societate pe acţiuni împotriva sentinţei civile nr. 2215/20 martie 2003 a Judecătoriei Ploieşti, pe care a casat-o cu trimitere spre rejudecare la aceeaşi instanţă, pentru soluţionarea pe fond a cauzei.

Prin sentinţa recurată, s-a respins ca tardiv formulată contestaţia la executare, reţinându-se că a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti, după expirarea termenului de 15 zile de la data când contestatoarea a luat cunoştinţă de actul de pe care-1 contestă. într-adevăr, conform art. 401 alin. 1 lit. a) Cod procedură civilă, termenul în care se poate formula contestaţia la executare este cel anterior menţionat, numai că, în cazul din speţă, termenul respectiv a fost respectat. Astfel, s-a reţinut că somaţia de plată a fost primită de contestatoare la 12.12.2002, iar cererea a fost expediată Judecătoriei Ploieşti, prin intermediul oficiului poştal, la 19.12.2002 (conform ştampilei aplicate pe plic de oficiul poştal). împrejurarea că Judecătoria Ploieşti i-a returnat contestaţia, cu menţiunea timbrării, nu este de natură să conducă la concluzia că aceasta a fost formulată tardiv.

Potrivit art. 114 pct. 2 Cod procedură civilă, când cererea a fost primită prin poştă, părţii care a adresat-o instanţei i se vor comunica în scris lipsurile ei, cu menţiunea că, până la termenul acordat, urmează să facă completările necesare. Faţă de aceste prevederi legale, instanţa era obligată să fixeze contestatoarei un termen înlăuntrul căruia aceasta din urmă să complinească lipsurile cererii (neachitarea taxelor judiciare), iar nicidecum să procedeze la restituirea cererii. Ignorând dispoziţiile legale anterior menţionate, în mod greşit s-a respins ca tardiv formulată contestaţia la executare.

Tribunalul Prahova, decizia civilă nr. 617 din 2003