Contestaţia la executare. Condiţii de admisibilitate


 

Potrivit dispoziţiilor art. 401 pct. 2 din Codul de procedură civilă, orice terţă persoană care pretinde că are un drept de proprietate sau un drept real asupra bunului urmărit poate formula contestaţie la în termenul prevăzut de lege.

Prin decizia civilă nr. 1013/26 august 2003, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, fost admis recursul intimatei M.V. şi a fost modificată decizia nr. 271/26 mai 2003 a Tribunalului Vrancea şi sentinţa civilă nr. 1457/2002 a Judecătoriei Panciu, în sensul că a fost respinsă ca nefondată contestaţia la executare formulată de petentul P.V. Pentru a pronunţa această decizie, curtea a reţinut faptul că petentul nu a făcut dovada că este proprietarul combinei marca Class Protector supusă executării silite şi a arătat că petentul, în dovedirea dreptului de proprietate, a depus la dosar copia unui act de vânzare-cumpărare, scris în limba germană, care a fost ulterior tradus, din conţinutul acestuia rezultând faptul că actul constituie o mostră şi nu produce efecte juridice. Deşi i s-a pus în vedere să depună originalul contractului, contestatorul a refuzat, astfel încât nu şi-a dovedit dreptul de proprietate cu privire la bun.

Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 1013 din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |