Contestaţia La Executare Contestaţie la executare


În motivarea contestatiei, contestatoarea-creditoare a aratat ca este beneficiara unui titlu executoriu, reprezentat de fila CEC emisa de I.F. M.N.N., pentru plata sumei de 27 000 lei.

Initial, a pornit executarea silita împotriva debitoarei I.F. M.N.N. judecatoresc somându-l pe reprezentatul acesteia, la data de 08.04.2010, sa plateasca.

La data de 18 mai 2010, executorul judecatoresc a întocmit proces verbal prin care a luat masura aplicarii sechestrului asigurator asupra bunurilor gasite la sediul debitoarei.

De asemenea, i s-a pus în vedere acesteia sa se prezinte la sediul B.E.J, pentru a plati atât creanta cât si cheltuielile de executare.

La data de 25 mai 2010, executorul Judecatoresc a încheiat procesul verbal pe care îl contesta, prin care, pe urma înscrisurilor prezentate de reprezentatul debitoarei, s-a ridicat sechestrul asigurator si s-a încetat si urmarirea silita.

A apreciat ca masurile dispuse de executorul judecatoresc sunt nelegale si ca îi prejudiciaza în mod evident interesele.

Contestatoarea-creditoare a mai aratat ca executorul judecatoresc, în justificarea masurilor dispuse, a avut în vedere faptul ca exista o inadvertenta între denumirea debitoarei înscrisa pe titlu executoriu, si anume I.F. M.N.N. si denumirea sub care s-a prezentat debitoarea, respectiv I.I. M.N.N.

A sustinut ca aceasta neconcordanta a fost mentionata, în mod intentionat, de catre debitoare în momentul în care a completat fila CEC si ca forma de organizare a acesteia este usor de demonstrat.

Astfel, desi pe fila CEC s-a mentionat, în mod eronat (pentru a se îngreuna executarea silita), „I.F.” în loc de „I.I” cu mult înainte de data de 25 ianuarie 2010, data emiterii filei CEC, avusese loc schimbarea formei de organizare în întreprindere Individuala – „I.I” (asa cum rezulta din mentiunile de la Registrul Comertului).

Pe de alta parte, si codul tragatorului este mentionat în mod corect si acesta este al I.I. M.N.N., iar acesta apare si pe stampila aplicata de debitoare pe procesul verbal din 25 mai 2010., încheiat de executorul judecatoresc.

Fiind singura întreprindere cu aceasta forma de organizare la momentul emiterii filei CEC, cu acelasi sediu, acelasi cod, acelasi cont bancar si acelasi reprezentant, mentiunea „I.F” de pe fila CEC nu poate fi interpretata decât ca o eroare a formei de organizare, în realitate fiind vorba de „I.I”.

În dovedirea cererii, contestatoarea-creditoare a solicitat instantei sa emita o adresa la BRD pentru ca aceasta sa ofere relatii privind persoana careia i-a eliberat carnetul de file CEC, din care face parte fila CEC ce constituie titlu executoriu si o adresa de la Oficiul Registrului Comertului, pentru ca aceasta sa comunice daca mai exista înregistrata în afara de I.I. M.N.N. si I.F. M.N.N. si având acelasi cod.

Intimata-debitoare I.I. M.N.N. a formulat întâmpinare, prin care a invocat exceptiile lipsei calitatii procesuale active a SC „L” SRL si a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive.

În motivarea exceptiei lipsei calitatii procesule active a SC „L” SRL, intimata-debitoare a aratat ca atât titlul executoriu ca si procesul verbal de executare sunt în favoarea SC „L.Impex” SRL.

În ceea ce priveste exceptia calitatii sale procesual pasive, a motivat ca titlul executoriu si procesul verbal de executare nu sunt opozabile I.I. M.N.N., ci I.F M.N.N..

Pe fondul cauzei, a sustinut ca, în fisa contului emisa de SC „L Impex” SRL pentru I.I. M.N.N., se vede doar ca debitul, creditul si soldul I.I. M.N.N. sunt 0, pe perioada 01.01.2009-31.05.2010.

În ceea ce priveste exceptia lisei calitatii procesuale active a contestatoarei-creditoare, invocata de intimate-debitoare, instanta a respins-o, ca neîntemeiata.

Astfel, calitatea procesual activa presupune identitatea între persoana reclamantului si titularul dreptului (pretentiei) dedus judecatii.

Din actele dosarului, instanta constata ca beneficiara titlului executoriu, (fila CEC) si creditoarea în procedura executarii silite este SC „L. Impex” SRL.

Desi în contestatia la executare este mentionat ca având calitatea de contestatoare-creditoare (reclamanta) SC „L” SRL, instanta a apreciat ca este vorba de o eroare materiala (asa cum a precizat si contestatoarea-creditoare) si ca în realitate, titulara cererii este SC „L. Impex” SRL, asa cum reiese si din stampila aplicata de acesta pe cererea introductiva.

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesual pasive a intimatei-debitoare, invocata de aceasta, instanta a dispus unirea acesteia cu fondul în baza art.137 alin. (2) Cod procedura civila, solutionarea acesteia presupunând, în acelasi timp si solutionarea în fond a contestatiei la executare .

Din relatiile comunicate de catre O.R.C. de pe lânga T.T., instanta retine ca, de la data emiterii filei CEC (25.01.2010), si pâna în prezent, este înregistrata pe numele M.N.N. numai „Î.I. M.N.N.”, cu sediul în comuna S., sat B., judetul T.

B.R.D. Grupe Societe Generale, a comunicat instantei ca fila CEC ce constituie titlu executoriu a fost eliberata lui M.N.N., din comuna S., sat B., judetul Teleorman, care este reprezentantul I.I. M.N.NB., asa cum reiese din relatiile comunicate de Oficiul Registrul Comertului.

Pe de alta parte, instanta a apreciat ca intimata-debitoare I.I. M.N.N. avea posibilitatea sa conteste valabilitatea titlului executoriu (fila CEC) doar pe calea opozitiei la executare, întemeiata pe dispozitiile art.55 din Legea nr.59/1934 (Legea cecului), care face trimitere la Legea nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin.

Astfel, potrivit dispozitiilor art.62 din Legea nr.58/1934, debitorul poate exercita dreptul la opozitie în termen de 5 zile de la somatia comunicata de executorul judecatoresc.

Cum intimata-debitoare I.I. M.N.N. nu a contestat valabilitatea titlului executoriu, respectiv fila CEC, pe calea opozitiei la executare, instanta a apreciat ca valabilitatea acesteia nu mai poate fi pusa în prezenta cauza, ce are ca obiect contestatie la executare formulata de creditoarea SC „L. Impex” SRL.

Pe de alta parte, instanta a apreciat apararea intimatei-debitoare, cum ca, în titlul executoriu, este trecut „I.F” si nu „I.I (astfel ca acesta nu-i este opozabil), ca fiind o invocare a propriei culpe.

Pentru aceste considerente, instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesual pasive a intimatei-debitoare I.I. M.N.N.

Instanta a respins si apararea acesteia, în sensul ca în fisa contului emisa de SC „L. Impex” SRL, intimata-debitoare figureaza cu debitul, creditul si soldul ca fiind „o”, cu motivarea ca intimata-debitoare nu a invocat plata creantei catre contestatoarea-creditoare si nu a depus dovezi în acest sens.

Pentru aceste motive, instanta a admis contestatia la executare, a dispus anularea procesului verbal din data de 25 mai 2010, încheiat de BEJ M.M.E. (prin care de ridicase sechestrul asigurator si închisese executarea silita) si continuarea executarii silite.