Contestatie Contestaţie la executare


La data de 20 iulie 2010 s-a inregistrat la instanta contestatia la silita formulata de contestatoarea debitoare S.C. G S.R.L. in contradictoriu cu intimata creditoare S.C. A S S.R.L. impotriva procesului verbal nr. 240 din 5 iulie 2010 intocmit de Biroul Executorului Judecatoresc SM in dosarul de executare silita nr. 240/2010 prin care solicita anularea procesului verbal, intoarcerea executarii silite prin restabilirea situatiei anterioare cu consecinta restituirii recoltei culese de intimata creditoare si obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea contestatiei, contestatoarea debitoare S.C. G S.R.L. sustine ca desi i-a comunicat creditoarei intimate S.C. A S S.R.L. ca este afectata de forta majora exoneratoare de raspundere, asa cum s-a retinut prin decizia civila nr. 1335/17 decembrie 2010 si incheierea de sedinta nr. 1 din 15 aprilie 2010 pronuntate de Curtea de Apel Iasi s-au ignorat dispozitiile contractuale ale art. 7 par. 21 lit.c care reglementeaza notiunea de firma afiliata la grup si s-a solicitat incuviintarea executarii silite a biletului la ordin R2BR3A dupa care s-a procedat la inceperea executarii silite a recoltelor prinse de radacini intocmindu-se in acest sens procesul verbal nr. 240 din 5 iulie 2010 prin care se pune in vedere debitoarei contestatoare sa opreasca recoltarea culturilor agricole pentru care are gaj si sa-i permita creditoarei intimate S.C. A S S.R.L. sa recolteze diferenta de rapita si in continuare de grau pana la acoperirea debitului total de 172.491,81 lei recoltare ce va incepe la data de 6 iulie 2010, punandu-i-se in vedere numitului B C. sa fie prezent pentru data de 2010 cand va incepe recoltarea creditoarea intimata S.C. A S S.R.L., de asemenea sa se respecte prevederile Codului Penal pentru sustragerea bunurilor de sub gaj.

Mai arata contestatoarea debitoare ca urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini s-a facut fara respectarea prev. art. 463-470 Cod procedura civila care atrage nulitatea urmaririi, respectiv creditorul sa aiba titlu executoriu si sa fie ale debitorului, ori executarea s-a pornit in baza unui bilet la ordin fara a fi solicitata incuviintarea contractului de garantie reala mobiliara, iar bunurile urmaribile fusesera instrainate, astfel ca executarea recoltei trebuia sa inceteze, nu s-a respectat termenul de 6 saptamani inaintea coacerii fructelor, nu a fost emisa somatia de plata cu doua zile inaintea urmaririi, au fost incalcate disp. art. 386 Cod procedura civila deoarece executarea silita nu se va putea face nici in zilele nelucratoare stabilite potrivit legii, disp. art. 416 Cod procedura civila la incheierea procesului verbal nr. 240 din 5 iulie 2010, respectiv somatie verbala, descriere bunuri, aratarea locului, zilei si orei la care s-a facut urmarirea.

Prin intampinare, intimata creditoare S.C. A S S.R.L. a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat deoarece a fost formulata o contestatie similara in dosarul nr. 3549/189/2010 respinsa de Judecatoria B la data de 30 iulie 2010 si pe fond a solicitat respingerea contestatiei deoarece executarea silita are la baza biletul la ordin R2BR3A D0038609 emis de contestatoarea debitoare S.C. G S.R.L. refuzat la plata pentru suma de 165.557,51 lei, la care se adauga si penalitatile de intarziere calculate in baza clauzei penale contractuale, astfel ca debitul datorat la 12 iulie 2010 era de 264.579,09 lei, ori prin contractul de gaj inregistrat la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare V contestatoarea debitoare a garantat plata obligatiilor fata de societatea lor cu culturile de grau si rapita din anul 2009-2010 si cum la data de 5 iulie 2010 s-a constatat conform procesului verbal incheiat de judecatoresc SM, cu ocazia deplasarii acestuia in vederea executarii silite, ca contestatoarea debitoare din dispozitia administratorului B C. a demarat recoltarea produselor agricole constituite garantie, i s-a pus in vedere sa opreasca recoltarea si sa-i permita sa recolteze diferenta de rapita si cultura de grau pana la acoperirea debitului.

Mai arata intimata creditoare ca decizia civila nr. 1335 pronuntata de C.A. G in dosarul nr. 2008 lamurita si completata prin incheierea din 15 aprilie 2010 nu-i este opozabila contestatoarei debitoare si nici ei deoarece are ca obiect relatia cu privire la executarea Conventiei nr. 58/2008 in relatia cu D.G.F.P. Galati si nu obligatiile contractuale asumate cu tertii.

Prin raspunsul la intampinare, contestatoarea debitoare S.C. G S.R.L. a solicitat respingerea exceptiei autoritatii de lucru judecat deoarece obiectul prezentei contestatii il constituie procesul verbal nr. 240 din 5 iulie 2010. S-a depus in copie contestatia la executare ce a constituit obiectul dosarului 2010 din continutul careia rezulta ca s-a contestat actul de executare silita, somatia emisa la 22 iunie 2010 si cum data inregistrarii contestatiei a fost 1 iulie 2010, iar prezenta contestatie s-a inregistrat la data de 20 iulie 2010, cu certitudine ca in cauza nu exista autoritate de lucru judecat intrucat asa cum a precizat contestatoarea debitoare, actul ce se contesta in prezenta cauza este procesul verbal nr. 240 din 5 iulie 2010, astfel ca exceptia invocata urmeaza a fi respinsa.

In vederea solutionarii prezentei cauze s-a depus inscrisuri, s-a anexat in copie dosarul de executare silita nr. 240/2010, judecatoresc S M.

De mentionat ca la prezentul dosar a fost conexat si dosarul 2010, avand obiect identic, cererea initiala fiind inregistrata pe rolul instantei la data de 21 iulie 2010, ulterior cererii din prezentul dosar.

Asa cum a precizat contestatoarea debitoare S.C. G S.R.L., prin prezenta contestatie se contesta procesul verbal 2010 intocmit la 5 iulie 2010 de Biroul Executorului Judecatoresc S cu incalcarea disp. prev. de art. 463-470, 386, 416 Cod procedura civila, cu precizarea in contestatia initiala ca nu putea fi trasa la raspundere contestatoarea debitoare deoarece era afectata de o forta majora exoneratoare de raspundere, asa cum rezulta din decizia civila nr. 1335 din 17 decembrie 2010 si incheierea de sedinta nr. 4056 din 15 aprilie 2010 pronuntata de Curtea de Apel I si pe care le-am identificat in actele dosarului de executare silita, anexat la dosarul cauzei.

Asa cum a aratat si intimata creditoare, hotararile pronuntate in dosarul nr. 4056/121/2008 a Curtii de Apel I nu sunt opozabile partilor din prezenta cauza deoarece are ca obiect relatia cu D.G. F.P. Galati si nu obligatii contractuale asumate de terti, astfel ca acest motiv al contestatiei nu este intemeiat.

Referitor la celelalte motive ale contestatiei in legatura cu modalitatea in care s-a intocmit procesul verbal nr. 240 din 5 iulie 2010 de catre Biroul Executorului Judecatoresc SM din continutul acestuia rezulta ca i s-a pus in vedere in vedere debitoarei contestatoare sa opreasca recoltarea culturilor agricole pentru care are gaj si sa-i permita creditoarei intimate S.C. A S S.R.L. sa recolteze diferenta de rapita si in continuare de grau pana la acoperirea debitului total de 172.491,81 lei recoltare ce va incepe la data de 6 iulie 2010, punandu-i-se in vedere numitului Banu C. Tudor sa fie prezent pentru data de 6 iulie 2010 cand va incepe recoltarea creditoarea intimata S.C. A S S.R.L., de asemenea sa se respecte prevederile Codului Penal pentru sustragerea bunurilor de sub gaj.

Intocmirea acestui act de executare se intemeiaza pe biletul la ordin R2BR3A D0038603 emis la data de 19 octombrie 2009 de catre contestatoarea debitoare S.C. G S.R.L. cu scadenta la 4 noiembrie 2009 pentru suma de 165.557,51 lei, a carui incuviintare a fost admisa prin incheierea din 15 iunie 2010 a Judecatoriei Barlad urmata de somatia din 22 iunie 2010 prin care i s-a pus in vedere contestatoarei debitoare sa achite creanta, dupa care la 5 iulie 2010 s-a intocmit procesul verbal nr. 240/2010 a carei anulare se solicita de catre contestatoarea debitoare facand referire la nerespectarea disp. prev. de Capitolul III Codul de procedura civila privind urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini, ignorand faptul ca ea a semnat contractul de garantie aflat la filele 7-8, dosar de executare silita, prin care garanteaza contravaloarea contractului nr. 1110 mentionat si in biletul la ordin nr. R2BR3A D0038603 emis la data de 19 octombrie 2009 cu bunurile prevazute la anexa nr.1, respectiv cultura de grau si de rapita si prin care se obliga sa nu intraineze bunurile aduse garantie, cu precizarea expresa ca in caz de neexecutare intimata creditoare poate folosi mijloacele proprii pentru luarea in posesie a bunurilor afectate garantiei, astfel ca executorul judecatoresc a intocmit procesul verbal prin care pune in vedere debitoarei contestatoare sa opreasca recoltarea culturilor agricole pentru care are gaj si sa-i permita creditoarei intimate S.C. A S S.R.L. sa recolteze diferenta de rapita si in continuare de grau pana la acoperirea debitului total de 172.491,81 lei recoltare ce va incepe la data de 6 iulie 2010, punandu-i-se in vedere numitului BC. sa fie prezent pentru data de 6 iulie 2010 cand va incepe recoltarea creditoarea intimata S.C. A S S.R.L., de asemenea sa se respecte prevederile Codului Penal pentru sustragerea bunurilor de sub gaj.

Deoarece procesul verbal de executare silita nr. 240 din 5 iulie 2010 este o consecinta a obligatiei pe care si-a asumat-o contestatoarea debitoare, de a garanta cu cultura de grau si rapita plata contravalorii contractului de vanzare cumparare nr. 1110 din 18 mai 2009 pentru care a fost emis biletul la ordin emis la data de 19 octombrie 2009 de catre contestatoarea debitoare S.C. G S.R.L. cu scadenta la 4 noiembrie 2009, permitandu-i intimatei creditoare sa poata folosi mijloacele proprii pentru luarea in posesie a bunurilor afectate garantiei, instanta apreciaza ca procesul verbal a fost corect si legal intocmit, cu atat mai mult cu cat chiar contestatoarea debitoare recunoaste ca bunurile erau vandute desi avea obligatia de a nu le intraina, iar creanta pe care o datora intimatei creditoare nu a fost achitata in alta modalitate la scadenta si nici pana in prezent.

Pentru considerentele mentionate, contestatia din cererile conexe formulate urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata, in baza disp. art. 399, 404 Cod procedura civila, art. 1686 cu mentinerea actului de executare contestat, dar si cu respingerea solicitarii privind intoarcerea executarii silite prin restabilirea situatiei anterioare cu consecinta restituirii recoltei culese de catre creditoarea intimata S.C. A S S.R.L.

Contestatia a fost formulata in termen legal si a fost legal timbrata cu taxa de timbru si timbru judiciar.

1