Contestaţie în anulare. Tardivitate. Contestaţie în anulare


Hotarârile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silita sunt acele hotarâri care nu cuprind nici un fel de obligatie printre acestea regasindu-se si hotarârile pronuntate în cererile în constatare.

Prin contestatia în anulare introdusa la data de 09.03.2011 contestatoarele P.S.F. si B.O.G. au solicitat în contradictoriu cu intimatul G.N. anularea deciziei civile nr. 482/09.04.2008 pronuntata în dosarul nr. 1332/232/2007 al Tribunalului Dâmbovita.

Motivându-si contestatia, contestatoarele au aratat ca prin sentinta civila nr. 1956/08.11.2007 s-a respins actiunea în constatare pe motiv ca pretul convenit în antecontractul de vânzare cumparare reprezentând contravaloarea suprafetei de 5150 mp teren extravilan este derizoriu , ca situatia de fapt a fost recunoscuta de intimatul din prezenta cauza si ca instanta de recurs neluând în seama afirmatiile facute de intimat a comis o grava greseala materiala.

Contestatoarele nu au indicat temeiul de drept al contestatiei în anulare.

S-a dispus atasarea dosarului nr. 1332/232/2007 al Tribunalului Dâmbovita în care s-a pronuntat decizia civila a carei anulare se solicita.

În sedinta publica din data de 30.05.2011 tribunalul a pus în discutie exceptia de tardivitate a contestatiei invocata din oficiu exceptie ce urmeaza a fi admisa pentru urmatoarele considerente:

Potrivit prevederilor art. 319 alin, 2 teza a II a Cod procedura civila împotriva hotarârilor irevocabile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silita , contestatia poate fi introdusa în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat la cunostinta de hotarâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotarârea a ramas irevocabila.

Contestatoarele au luat la cunostinta de hotarâre în anul 2008 când de altfel la data de 13.06.2008 au formulat o alta contestatie în anulare, întemeiata pe faptul ca dezlegarea data recursului a fost rezultatul unei erori materiale si cum contestatia de fata este formulata la data de 09.03.2011 rezulta ca termenul de 15 zile prevazut de art. 319 alin. 2 Cod procedura civila a fost depasit ca si termenul de un an de când decizia civila a ramas irevocabila.

Sustinerea ca în cauza ar fi aplicabile prevederile art. 319alin. 2 teza I Cod procedura civila nu poate fi primita întrucât decizia civila a carei anulare se solicita intra în categoria hotarârilor nesusceptibile de executare silita fiind pronuntata într-o cerere în constatare.

Fata de cele ce preced, tribunalul va respinge contestatia în anulare (decizia civila nr.612/30.05.2011).