Contestaţie la executare-lipsă de interes Contestaţie la executare


În esenţă, s-a reţinut că, nu există interes din partea contestatoarei de a contesta executarea silită, atâta vreme cât bunul vândut la licitaţie, nu făcea parte din patrimoniul său, fiind proprietatea unei alte persoane.