Contestaţiei La Executare Contestaţie la executare


În sustinerea cererii, a depus la dosar cupon pensie, adeverinta de venit, declaratie pe propria raspundere, certificat de casatorie si certificat de nastere minor

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine ca, în cauza, A.N.A.F. – D.G.F.P. Teleorman, a înaintat instantei spre competenta solutionare, capatul de cerere al contestatiei formulata de contestatorul-debitor împotriva deciziei de impunere, capat de cerere prin care acesta a solicitat suspendarea masurii asiguratorii a sechestrului asigurator, luata prin decizia A.N.A.F. – D.G.F.P.

Instanta, conform disp.art.403 alin.1 Cod procedura civila, a pus în vedere contestatorului-debitor sa achite o cautiune de 10% din valoarea bunului asupra caruia s-a dispus masura sechestrului asigurator.

Instanta a respins, ca nefondata, cerere pentru acordarea ajutorului public judiciar.

Astfel, disp. art.6 ale OUG nr.51/2008, privind ajutorul public judiciar în materie civila, stabilesc formele ajutorului public judiciar si conditiile de acordare ale acestuia, mentionând scutiri, reduceri, esalonari sau amânari de la plata „taxelor judiciare prevazute de lege inclusiv a celor datorate în faza de silita, or, cautiunea nu este considerata taxa judiciara în sensul dispozitiilor legale mai sus aratate.