Contraventii Contravenţii. Închisoare contravenţională


Dosar nr. 3167/260/2010

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 233 Şedinţa publică de la 26.01.2011

Constată că prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. 3167/260/2010 la 15.06.2010 pe rolul acestei instanţe, petentul B.G. cu domiciliul in

…………………………a chemat in judecată pe intimatul IPJ BACĂU –

PENTRU POLIŢIA MOINEŞTI, solicitând anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 5908868/5.06.2010 pe care ii consideră nelegal si netemeinic.

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele: Petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională raportat la OUG 195/2002, intrucat in data de 5. 06. 2010, a condus in zona Moinesti intersecţia străzii principale T. Vladimirescu cu bazarul oraşului, autoturismul cu nr. de înmatriculare VN – 05 -BJX si nu a acordat prioritate de trecere autoturismului Dacia Logan cu numărul de înmatriculare BC- 10- TTR care circula pe drum prioritar.

Procesul verbal a fost încheiat in lipsa contraveninetului, in cauză fiind menţionat martorul din lucrări T.D.G. Audiat in fata instanţei, acesta declară că maşina petentului circula dinspre târgul Moinesti in drumul principal, a ieşit in faţa maşinii sale şi s-a deplasat spre direcţia Comanesti. Martorul se afla cu maşina sa oprită in dreptul trecerii de pietoni, fiind si o zi de târg si afluenţă de pietoni mare in acea zona. Declară că prin ieşirea maşinii petentului din zona târgului in drumul principal nu a fost afectat, nu a trebuit să frâneze şi nu apreciază că ar fi trebuit să i se dea prioritate in acel moment, cu atât mai mult cu cât era oprit la trecerea de pietoni marcata in zona respectivă.

Petentul nu a propus alte probe, fiind de acord cu audierea martorului din lucrări.

Instanţa faţă de declaraţia acestui martor apreciază că măsura amenzii contraventinale aplicate petentului este o măsura mult prea aspră, motiv pentru care raportat la prevederile OG 2/2001, va înlocui amenda cu măsura avertismentului.

Constatarea agenţilor de politie este corectă in sensul că petentul trebuia să acorde prioritate de dreapta in zona dar intrucat prin săvârşirea acestei fapte contravenţionale nu a adus o perturbare circulaţiei in acel moment, măsura amenzii apare in speţă ca fiind prea aspră.

Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte plângerea formulată de petentul BEIU GABRIEL, cu domiciliul in localitatea Adjud, str. Republicii, bl. 65, ap.9, jud. Bacău în contradictoriu cu intimatul IPJ BACĂU – PENTRU POLIŢIA MOINEŞTI.

înlocuieşte amenda aplicată cu măsura „avertismentului,,.

Definitivă şi irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 26.01.2011. PREŞEDINTE, Pt. grefier aflat in CM

Semnează GREFIERUL ŞEF,

Red.D.D/24.02.2011 Tehnored. C.P./25.02.2011

Ex.4.