CONTRAVENŢII. ÎNLOCUIRE AMENDĂ CONTRAVENŢIONALĂ CU SANCŢIUNEA PRESTĂRII UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII Contravenţii. Închisoare contravenţională


Pe parcursul procesului, în urma cercetarilor întreprinse de organele de politie, la solicitarea instantei, întrucât procedura de citare cu intimatul nu s-a îndeplinit la domiciliul indicat, s-a comunicat ca acesta are resedinta pe raza orasului Aninoasa. De asemenea, instanta a solicitat Primariei orasului Aninoasa, hotarârea consiliului local privind domeniile stabilite pentru prestarea sanctiunii muncii în folosul comunitatii. Pa baza înscrisurilor depuse la dosar, în temeiul art. art.9 din O.G. nr.2/2001 si a dispozitiilor O.G. nr.55/2002, instanta a admis cererea formulata si a dispus înlocuirea amenzii contraventionale de 140 lei aplicata intimatului prin procesul verbal de contraventie seria A nr.586920 din 17.11.2004, încheiat de S.N.T.F.C. CFR C S.A. – R. T F C T – UNITATEA S., cu 50 de ore de activitate în folosul comunitatii pe raza localitatii de resedinta, respectiv orasul Aninoasa, judetul Hunedoara, pentru întretinere incinte scoli si amenajare spatii verzi, domeniu de activitate aprobat prin hotarârea nr.5/2011 a Consiliului Local al orasului Aninoasa. Instanta a avut în vedere la pronuntarea hotarârii si dispozitiile Deciziei nr.1354/2008, a Curtii Constitutionale, care a constatat ca sintagma „cu acordul acestuia” din art.9 al O.G. nr.2/2001 este neconstitutionala, în caz contrar aceasta dispozitie legala fiind lipsita de eficienta.