COPARTICIPARE PROCESUALA OBLIGATORIE Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)


In motivarea actiunii, reclamantul a arătat că în anul (…) a cumpărat de la autorul pârâtilor , C. G.I., terenul, pentru care a plătit pretul de (…) lei, desi nu a fost întocmit un înscris sub semnătură privată sau autentic. Reclamantul mai sustine că a intrat în posesia terenului, pe care l-a îngrădit si l-a stăpânit sub nume de proprietar, în mod continuu si pasnic, până în prezent.

Actiunea nu a fost motivată în drept.

Pârâtii au formulat întâmpinare, prin care au invocat exceptia lipsei coparticipării procesuale pasive obligatorii.

În motivare, se arată că întelegerea invocată de reclamant, în sensul vânzării- cumpărării terenului, presupunând că ar fi existat, nu se putea perfecta întrucât la acel moment, anul (…), C. G.I. nu putea face dovada că este proprietar al terenului, el si fratii săi nefăcând iesirea din indiviziune. Această operatiune s-a făcut mai târziu, în anul (…), prin sentinta civilă nr. (…) a Judecătoriei (…)Mostenitorii defunctilor C. G. si C. M. au rămas în indiviziune asupra terenului de (…) mp în pct. (…) asupra căruia reclamantul pretinde că este proprietar, ca efect al uzucapiunii. Se mai sustine că ai acestui teren sunt pârâtii din cauză si ceilalti frati si nepoti ai autorului pârâtilor si că terenul a fost folosit de aceste persoane.

In drept, au fost invocate disp.art. 115 si 247 C.proc.civilă.

Au fost anexate, în copie sentinta (…) a Judecătoriei (…) si carte de identitate.

Analizând actele si lucrările dosarului, în solutionarea exceptiei lipsei coparticipării pasive obligatorii, exceptie de ordine publică, invocată de pârâti, instanta a retinut:

Regula, în procesul civil, este a coparticipării procesuale facultative.

Coparticiparea procesuală este obligatorie, atunci când mai multe persoane se află într-o anumită legătură care impune solutionarea unitară a litigiului, cu privire la toti coparticipantii, printr-o singură hotărâre.

Doctrina de specialitate dă, ca exemple de coparticipare obligatorie iesirea din indiviziune, actiunea în revendicare a unui bun proprietate comună, actiunea în nulitatea căsătoriei introdusă de o terţă persoană interesată, actiunea pentru anularea unui contract, exemple ce nu epuizează toate situatiile practice.

Desigur, fată de obligativitatea coparticipării, actiunea îndreptată împotriva unuia din pârâti, atunci când ar trebui îndreptată si împotriva altora, trebuie considerată inadmisibilă.

Uzucapiunea este un mod originar de dobândire a proprietătii, ca efect al posesiei neviciate, exercitată de o persoană, pe durata de timp prescrisă de lege.

Această posesie , este exercitată împotriva proprietarului nediligent care, din cauza pasivitătii sale pierde dreptul asupra imobilului.

Prin urmare, în cazul unui imobil în indiviziune, uzucapiunea trebuie opusă tuturor coindivizarilor, ca sanctiune, astfel încât si hotărârea judecătorească să dobândească efecte depline, împotriva tuturor.

Indiferent de la cine a preluat posesia sub nume de proprietar (un coindivizar, un terţ, etc.) posesorul va exercita această posesie împotriva tuturor coindivizarilor si trebuie să îi cheme în judecată pe toti.

Reclamantul a preluat posesia, sub nume de proprietar (plătind un preţ) de la C. G,I. însă asa cum reiese din considerentele si dispozitivul sentintei civile nr. (…) imobilul ce face obiectul prezentei cereri a rămas în indiviziune, în proprietatea mostenitorilor def. C. G. si M. , respectiv C. I. (autorul pârâtilor) V. D., M. E., C. M., C. E., C. I.I., C. I.C. si C. I.M..

Desi exceptia lipsei coparticipării procesuale pasive obligatorii a fost invocată din (…), reclamantul nu a modificat cererea de chemare in judecată, prin chemarea în instantă si a celorlalti proprietari în indiviziune, punând concluzii de respingere a exceptiei.