Criterii de atribuire în natură; sultă Partaj


Constată deschisă succesiunea defunctei STA la data de 03.12.2001.

Constată că masa succesorală rămasă după defuncta STA este formată din:

-1/2 dintr-o casă de locuit compusă din 4 camere şi o sală, situată în intravilanul satului Heci, com.Lespezi, jud. Iaşi;

-1/2 dintr-un grajd situat în intravilanul satului Heci, com. Lespezi, jud. Iaşi;

-1/2 dintr-o bucătărie de vară în sat Heci, com. Lespezi, jud Iaşi;

-5400 m.p. teren conform titlului de proprietate nr.73247/ 16.01.1996.

-5400 m.p. teren conform titlului de proprietate nr.73247/ 16.01.1996.

Constantă că moştenitorii legali ai defunctei STA sunt:

-STI, soţ supravieţuitor, cu o cotă de 1/4 din masa succesorală a defunctei;

-STI, soţ supravieţuitor, cu o cotă de 1/4 din masa succesorală a defunctei;

-STE, fiu, cu o cotă de 1/4 din masa succesorală a defunctei;

-STE, fiu, cu o cotă de 1/4 din masa succesorală a defunctei;

-SR, fiu, cu o cotă de 1/4 din masa succesorală a defunctei;

-SR, fiu, cu o cotă de 1/4 din masa succesorală a defunctei;

-CVD, nepot, cu o cotă de 1/8 din masa succesorală a defunctei;

-CVD, nepot, cu o cotă de 1/8 din masa succesorală a defunctei;

-CEG, nepot, cu o cotă de 1/8 din masa succesorală a defunctei;

-CEG, nepot, cu o cotă de 1/8 din masa succesorală a defunctei;

Constată deschisă succesiunea defunctului STI la data de 18.02.2007.

Constată că masa succesorală rămasă după defunctul STI este compusă din:

-5/8 din casa de locuit de 4 camere şi o sală, sat Heci, com. Lespezi, jud. Iaşi;

-5/8 din grajd;

-5/8 din bucătăria de vară;

-1/4 din suprafaţa de teren de 5400 m.p. din titlul de proprietate nr.73247 / 16.01.1996;

-suprafaţa de teren de 8200 m.p. din titlul de proprietate nr. 73687 / 19.11.1996;

-suprafaţa de teren de 37048 din titlul de proprietate nr. 73670/ 19.11.1996.

Constată că moştenitorii legali ai defunctului STI sunt:

-SR , fiu, cu o cotă de 1/3 din masa succesorală a defunctului;

-STE, fiu, cu o cotă de 1/3 din masa succesorală a defunctului;

-STE, fiu, cu o cotă de 1/3 din masa succesorală a defunctului;

-CVD, nepot, cu o cotă de 1/6 din masa succesorală a defunctului;

-CVD, nepot, cu o cotă de 1/6 din masa succesorală a defunctului;

-CEG, nepot, cu o cotă de 1/6 din masa succesorală a defunctului.

-CEG, nepot, cu o cotă de 1/6 din masa succesorală a defunctului.

Constată că asupra întregii mase de împărţit, părţilor le revin următoarele cote:

-SR, fiu, o cotă de 1/3;

-STE, fiu, o cotă de 1/3;

-CVD, nepot, o cotă de 1/6;

-CEG, nepot, o cotă de 1/6.

Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor cu privire la o parte din bunurile succesorale, la modul următor:

Atribuie în exclusivă proprietate pârâtului STE lotul numărul 2 din varianta de lotizare 4 din raportul supliment de expertiză GC şi raportul supliment de expertiză GV, pe care le omologhează, respectiv următoarele bunuri:

1.Casa de locuit compusă din 4 camere şi sală, amplasată în T 40, parcela 1685/1, 1685/2, 1686, intravilan sat Heci, com.Lespezi, jud. Iaşi;

2.Grajd cu acelaşi amplasament;

3.Bucătărie de vară cu acelaşi amplasament;

4.Suprafaţa de teren de 2100 m.p. situată în extravilan T34, parcela 740/8, cu vecinătăţile N- Z G, E- Fn739, S- S I, V- DE 729;

5.Suprafaţa de 308 m.p. situată în T 40, parcelele 1685/1, 1685/2, 1686, având ca vecini N- drum judeţean, E-STE, S-STE, V- drum sătesc.

Valoarea bunurilor de la punctele 1-5 este de 46.566 lei.

Atribuie următoarele bunuri în indiviziune reclamanţilor SR, CVD şi CEG:

a.Suprafaţa de 3500 m.p. teren extravilan T34, p.740/7;

a.Suprafaţa de 3500 m.p. teren extravilan T34, p.740/7;

b.Suprafaţa de 1760 m.p. teren extravilan T22, p.472/44;

b.Suprafaţa de 1760 m.p. teren extravilan T22, p.472/44;

c.Suprafaţa de 2300 m.p. teren extravilan T23, p.480/193;

c.Suprafaţa de 2300 m.p. teren extravilan T23, p.480/193;

d.Suprafaţa de 5900 m.p. teren extravilan T20, p.736/111;

d.Suprafaţa de 5900 m.p. teren extravilan T20, p.736/111;

e.Suprafaţa de 900 m.p. teren intravilan T14, p.685/2.

e.Suprafaţa de 900 m.p. teren intravilan T14, p.685/2.

Valoarea bunurilor de la punctele a)-e) este de 49.032 lei.

Obligă pârâtul STE la plata către reclamanţi a sumei de 14.700 de lei cu titlu de sultă.

Constată că părţile rămân în indiviziune asupra restului bunurilor ce fac parte din masa de împărţit după defuncţii STI şi STA

Obligă pârâtul STA să plătească reclamanţilor suma de 2843 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a se dispune astfel, s-au reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 08.10.2008 sub nr. 3593/866/2008 pe rolul Judecătoriei Paşcani, reclamanţii SR, CVD şi CEG au chemat în judecată pârâtul STE, solicitând instanţei împărţirea averii rămasă de pe urma defuncţilor STA, decedată la 03.12.2001 şi STI decedat la 18.02.2007 şi ieşirea din indiviziune asupra imobilului casă de locuit, grajd, bucătarie de vară (toate situate în sat heci, comuna lespezi, jud. Iaşi) şi a următoarelor suprafeţe de teren:

-308 m.p. din titlul de proprietate nr. 73670 /1996;

-308 m.p. din titlul de proprietate nr. 73670 /1996;

-308 m.p. din titlul de proprietate nr. 73670 /1996;

-3500 m.p. din T34, parcela 740/7;

-3500 m.p. din T34, parcela 740/7;

-3500 m.p. din T34, parcela 740/7;

-2100 m.p. din T34, parcela 740/8 din titlul de proprietate nr. 73687/1996;

-2100 m.p. din T34, parcela 740/8 din titlul de proprietate nr. 73687/1996;

-2100 m.p. din T34, parcela 740/8 din titlul de proprietate nr. 73687/1996;

-1700 m.p. din T 22, parcela 472/44 din titlul de proprietate nr. 73670/1996;

-1700 m.p. din T 22, parcela 472/44 din titlul de proprietate nr. 73670/1996;

-1700 m.p. din T 22, parcela 472/44 din titlul de proprietate nr. 73670/1996;

-2300 m.p. din T23, parcela 480/193 din titlul de proprietate nr. 73670/1996;

-2300 m.p. din T23, parcela 480/193 din titlul de proprietate nr. 73670/1996;

-2300 m.p. din T23, parcela 480/193 din titlul de proprietate nr. 73670/1996;

-5900 m.p. din T20, parcela 736/111 din titlul de proprietate nr.73670/1996; şi

-5900 m.p. din T20, parcela 736/111 din titlul de proprietate nr.73670/1996; şi

-5900 m.p. din T20, parcela 736/111 din titlul de proprietate nr.73670/1996; şi

-900 m.p. din T14, parcela 685/2 din titlul de proprietate nr. 73687/1996.

-900 m.p. din T14, parcela 685/2 din titlul de proprietate nr. 73687/1996.

-900 m.p. din T14, parcela 685/2 din titlul de proprietate nr. 73687/1996.

În motivarea cererii se arată că la data de 03.12.2001 a decedat STA, iar la data de 18.02.2007 a decedat şi STI. Aceştia au avut împreună trei copii . reclamantul SR, pârâtul STE şi CI, acesta din urmă decedat la data de 18.08.1989, de urma sa rămânând doi copii – reclamanţii CVD şi CEG.

După decesul defuncţilor moştenitorii au dezbătut succesiunea în faţa notarului public, fiind astfel eliberat certificatul de moştenitori nr. 154/2007 în care sunt prevăzuţi ca şi moştenitori cei trei copii arătaţi, personal sau prin reprezentare, cotele de 1/3 pentru fiecare tulpină, precum şi masa succesorală rămasă de pe urma fiecărui defunct.

După decesul defuncţilor moştenitorii au dezbătut succesiunea în faţa notarului public, fiind astfel eliberat certificatul de moştenitori nr. 154/2007 în care sunt prevăzuţi ca şi moştenitori cei trei copii arătaţi, personal sau prin reprezentare, cotele de 1/3 pentru fiecare tulpină, precum şi masa succesorală rămasă de pe urma fiecărui defunct.

Prin prezenta acţiune reclamanţii solicită doar un partaj parţial, respectiv doar cu privire la bunurile enumerate în petit.

Prin prezenta acţiune reclamanţii solicită doar un partaj parţial, respectiv doar cu privire la bunurile enumerate în petit.

Mai arată reclamanţii că din titlurile de proprietate emise pe numele părinţilor lor, aceştia au înstrăinat pârâtului, din terenul intravilan de 1160 m-.p., suprafaţa de 852 m.p., rămânând astfel de împărţit doar suprafaţa de 308 m.p. aferentă casei de locuit moştenire. Pe terenul de 852 m.p. cumpărat de pârât de la defuncţi, acesta dintâi şi-a construit casa de locuit şi gospodăria. Pârâtul mai stăpâneşte în fapt din masa de împărţit loturile de 5900 m.p. şi cel de 900 m.p. descrise în petit, restul suprafeţelor indicate fiind stăpânite în indiviziune de reclamanţi, aceştia solicitând menţinerea acestei stări de indiviziune cu privire la terenurile arătate, precum şi asupra casei de locuit cu anexele gospodăreşti rămase de la defuncţi, precum şi a terenului aferent acestor construcţii în suprafaţa rămasă nevândută de 308 m.p.

De asemenea, având în vedere că pârâtul a primit singur toate drepturile ce li se cuvin moştenitorilor de la Asociaţia Agricolă SC V.T. SRL, reclamanţii solicită obligarea pârâtului şi la plata contravalorii cotei lor de moştenire din această recoltă.

Alăturat cererii de chemare în judecată au fost depuse următoarele înscrisuri: certificat de moştenitor (f.8-10), acte de stare civilă (f.11), certificat deces SI (f.12), certificat deces SA (f.13), titlu de proprietate nr. 73687/1996 (f.14), titlu de proprietate nr. 73670/1996 (f.15), contract de vânzare-cumpărare (f.16-17).

Pârâtul a formulat întâmpinare (f.23-25) prin care arată că reclamantii au indicat în mod greşit cotele cuvenite fiecărui moştenitor, şi masa succesorală trunchiată. În realitate cotele legale sunt de 2/6 pentru pârât şi reclamantul SR şi de 1/6 pentru fiecare dintre reclamanţii C. Masa succesorală rămasă după defuncţi este reprezentată de casa de locuit şi anexele gospodăreşti, aşa cum au arătat şi reclamanţii, insă terenurile enumerate fac parte din titluri de proprietate ce vizează suprafeţe mai mari decât cele descrise în petitul acţiunii. Astfel, există titlul de proprietate nr. 73670/1996 pentru suprafaţa de 37.048 m.p., titlul de proprietate nr. 73687/1996 pentru suprafaţa de 8200 m.p., ambele eliberate pe numele defunctului SI, şi titlul de proprietate nr. 73247/1996 eliberat pe numele defunctei SA. Din titlul de proprietate nr. 73670/1996 defuncţii au vândut pârâtului suprafaţa de 852 m.p. de lângă casa bătrânească, suprafaţă de teren pe care pârâtul şi-a construit casa de locuit. De asemenea, la casa bătrânească pârâtul a efectuat nenumărate îmbunătăţiri, iar pe fâşia de teren dintre cele două case (a pârâtului şi a părinţilor săi) primul a efectuat şi alte construcţii noi ce deservesc gospodăria proprie. În timpul vieţii celor de a căror moştenire este vorba pârâtul a fost cel care i-a îngrijit pe părinţi şi a întreţinut terenurile proprietatea acestora. Faţa de aceste considerente solicită atribuirea în fizic a unei fâşii de teren dintre casa sa şi casa părintească în suprafaţa de 103 m.p., terenurile din titlul de proprietate 73247/1996 (5400 m.p.) şi din titlul de proprietate nr. 73670/1996 suprafeţele de 1400 m.p. (T18, p.378/33), 1700 m.p. (T22, p.472/44), 230 m.p. (T22,p.480/1930),0600 m.p. (T22,p.472/33), 0,1000 m.p.(T23,p.480/182), 0,210 m.p. (T34,p.740/8).

Faţă de solicitarea pârâtului din întâmpinare de recunoaştere a îmbunătăţirilor efectuate de către acesta asupra casei părinteşti, instanţa a calificat întâmpinarea ca având caracter reconvenţional şi i-a pus în vedere pârâtului plata unei taxe de timbru de 1671,2 lei şi timbru judiciar de 5 lei (f.42).

La termenul din data de 14.01.2009, în lipsa pârâtului, faţă de neplata taxei de timbru şi a timbrului judiciar puse în vedere de către instanţă la termenul anterior, cererea reconvenţională a fost anulată ca netimbrată (f.51).

La termenul din data de 30.04.2010 reclamanţii au renunţat la judecata capătului de cerere privind obligarea pârâtului la plata contravalorii cotei din recoltă (f.187)

Au mai fost administrate următoarele probe: înscrisuri – procuri speciale (f.28-29, 40-41), acte de stare civilă (f.30-36), zdelcă de vânzare (f.60), plan parcelar (f.107, 117), rol agricol S.I. (f.108), adeverinţă (f.109), fişă posesor (f.114, 118), certificat medico-legal (f.136), titlu de proprietate MP (f.169-170), fişă proprietate (f.171), contract de dare în proprietate (f.175-177), certificat (f.178), proces verbal de dare în proprietate (f.179-181), chitanţe plata impozit (f.183-186) – , interogatoriu (f.46-47), expertiză topografică (f.67-84, 125, 140-143, 193, 198) şi expertiză în construcţii şi evaluatorie (f.85-101, 146-150).

Părţile au încheiat pe parcursul judecăţii o tranzacţie, însă aceasta a fost semnată doar în faţa avocatului (f.199-200) nu şi în faţa instanţei de judecată astfel încât nu au putut fi aplicate prevederile art. 271 Cod procedură civilă.

Analizând probatoriul administrat în cauză prin prisma dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii au chemat în judecată pârâtul STE, solicitând instanţei împărţirea averii rămasă de pe urma defuncţilor STA, decedată la 03.12.2001 şi STI, decedat la 18.02.2007 şi ieşirea din indiviziune asupra imobilului casă de locuit, grajd, bucătărie de vară (toate situate în sat Heci, comuna lespezi, jud. Iaşi) şi a următoarelor suprafeţe de teren:

La data de 03.12.2001 a decedat STA, iar la data de 18.02.2007 a decedat şi STI.

Aceştia au avut împreună trei copii : reclamantul SR, pârâtul STE şi CI, acesta din urmă decedat la data de 18.08.1989, de urma sa rămânând doi copii – reclamanţii CVD şi CEG.

Din titlurile de proprietate emise pe numele părinţilor lor a fost înstrăinată pârâtului, din terenul intravilan de 1160 m.p., suprafaţa de 852 m.p., rămânând astfel de împărţit doar suprafaţa de 308 m.p. aferentă casei de locuit moştenire.

Pârâtul, prin întâmpinare arată că reclamanţii au indicat în mod greşit cotele cuvenite fiecărui moştenitor, şi masa succesorală trunchiată. În realitate cotele legale sunt de 2/6 pentru pârât şi reclamantul SR şi de 1/6 pentru fiecare dintre reclamanţii C. Masa succesorală rămasă după defuncţi este reprezentată de casa de locuit şi anexele gospodăreşti, aşa cum au arătat şi reclamanţii, însă terenurile enumerate fac parte din titluri de proprietate ce vizează suprafeţe mai mari decât cele descrise în petitul acţiunii. Astfel, există titlul de proprietate nr. 73670/1996 pentru suprafaţa de 37.900 m.p., titlul de proprietate nr. 73687/1996 pentru suprafaţa de 8200 m.p., ambele eliberate pe numele defunctului SI, şi titlul de proprietate nr. 73247/1996 eliberat pe numele defunctei SA. Din titlul de proprietate nr. 73670/1996 defuncţii au vândut pârâtului suprafaţa de 852 m.p. de lângă casa bătrânească, suprafaţă de teren pe care pârâtul şi-a construit casa de locuit.

Din probele administrate în cauză rezultă că pârâtul stăpâneşte în fapt atât suprafaţa de teren de 852 m.p. cumpărată de la părinţii săi, cât şi suprafaţa aferentă casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi o suprafaţa de 486 m.p. primită în folosinţă de la Primăria Comunei L., pe terenul imediat alăturat suprafeţei de 852 m.p (f.193). Acest aspect va fi avut în vedere de instanţă la momentul atribuirii în natură a loturilor rezultate în urma partajului.

În drept, în speţă suntem în faţa a două succesiuni succesive având, în principiu, aceiaşi moştenitori dar cu mase succesorale şi cote succesorale raportate la fiecare diferite.

Conform art. 651 Cod civil:”succesiunile se deschid prin moarte”.

Din certificatul de deces aflat la fila 13 dosar rezultă că defuncta STA a decedat la data de 03.12.2001. La această dată instanţa va constata deschisă succesiunea acesteia.

Conform certificatului de moştenitor nr. 154/25.04.2007 eliberat de BNPA IM şi CM (f.8-10), necontestat de părţi, masa succesorală rămasă după defuncta STA este formată din:

-1/2 dintr-o casă de locuit compusă din 4 camere şi o sală, situată în intravilanul satului H., com.L., jud. Iaşi;

-1/2 dintr-un grajd;

-1/2 dintr-o bucătărie de vară;

Cotele de 1 din bunuri rezultă din faptul că asupra bunurilor respective soţii STA şi I aveau un drept de proprietate comun, conform art. 30 Codul Familiei.

Terenul în suprafaţă de 5400 m.p. prevăzut în titlul de proprietate nr. 73247/1996 are caracter de bun propriu al defunctei, neintrând în comunitatea de bunuri dobândite în timpul căsătoriei, întrucât, conform legilor fondului funciar dreptul de proprietate se reconstituie exclusiv în patrimoniul celui care l-a pierdut în momentul preluării terenurilor de către statul comunist şi doar pe numele celui care a solicitat reconstituirea dreptului.

Conform art. 659 Cod civil:”succesiunile sunt deferite copiilor şi descendenţilor defunctului (…) în ordinea şi după regulile mai jos determinate”.

Potrivit art. 669 :” copii sau descendenţii lor succed tatălui, mamei şi oricărui alt ascendent, fără deosebire de sex şi chiar de ar fi născuţi din deosebite căsătorii. Ei succed în părţi egale când se găsesc toţi în gradul dintâi şi sunt chemaţi după propriul lor drept; ei succed pe tulpină când sunt chemaţi toţi sau unul din ei prin reprezentare.”

Conform art. 664 Cod civil :”reprezentarea (…)are de efect de a pune pe reprezentanţi în locul, în gradul şi în dreptul reprezentantului”.

Conform art. 664 Cod civil :”reprezentarea (…)are de efect de a pune pe reprezentanţi în locul, în gradul şi în dreptul reprezentantului”.

Iar conform art. 1 lit.a) din Legea 319/1944 :”soţul supravieţuitor moşteneşte din averea celuilalt soţ, după cum urmează:când vine la succesiune cu copii legitimi şi recunoscuţi sau numai cu unii dintre ei, ori cu descendenţii lor, moşteneşte o pătrime.”

În speţă, la succesiunea defunctei SA vine soţul supravieţuitor – STI – , doi copii – SR şi SE – şi doi nepoţi de fiu – CVD şi CEG – , aceştia doi din urmă prin reprezentarea tatălui lor CI predecedat faţă de autor, la data de 18.08.1989.

Coroborând textele de lege citate mai sus cu probatoriul administrat în cauză din care rezultă acceptarea moştenirii de către toţi moştenitorii legali, rezultă că succesiunea defunctei STA va fi culeasă de următoarele persoane, cu dreptul la următoarele cote legale sunt:

În privinţa defunctului STI instanţa constată că acesta a decedat la data de 18.02.2007, aşa cum rezultă din certificatul de deces de la fila 12 dosar, astfel încât data deschiderii succesiunii acestuia va fi 18.02.2007.

Masa succesorală rămasă după defunctul STI este compusă din casa de locuit, grajd, bucătărie de vară – aceste construcţii având caracter de bun comun dobândit în timpul căsătoriei de către soţii defuncţi -, şi din terenurile prevăzute în titlurile de proprietate nr. 73247/1996, 73687/1996 şi 73670/1996.

Având în vedere însă că defunctul SI a decedat ulterior soţiei sale STA, fără ca între moştenitorii succesiunii acesteia să fi intervenit ieşirea din indiviziune, masa succesorală va fi calculată ţinând cont simultan atât de cotele legale de devoluţiune cât şi de masa asupra căreia se aplică.

Astfel masa succesorală lăsată de defunctul STI va fi compusă din cota de 1 ce reprezintă partea sa din bunurile comune dobândite în timpul căsătoriei, la care se va adăuga cota sa de 1 din masa lăsată şi primită de la defuncta STA, iar pentru bunurile asupra cărora are un drept exclusiv de proprietate acestea se vor constitui masa succesorală în cotă de 1/1 (întreg).

Faţă de cele explicate mai sus, rezultă că masa succesorală lăsată de STI este compusă din :

-5/8 din casa de locuit de 4 camere şi o sală, sat Heci, com. Lespezi, jud. Iaşi (1/2 plus 1 din 1);

-5/8 din grajd (1/2 plus 1 din 1);;

-5/8 din bucătăria de vară (1/2 plus 1 din 1);;

-1/4 din suprafaţa de teren de 5400 m.p. din titlul de proprietate nr.73247 / 16.01.1996 (acest teren a fost bun propriu al defunctei A, astfel încât defunctul I lasă doar cota pe care a moştenit-o chiar el de la defunctă);

-suprafaţa de teren de 8200 m.p. din titlul de proprietate nr. 73687 / 19.11.1996 (bun propriu);

-suprafaţa de teren de 37048 din titlul de proprietate nr. 73670/ 19.11.1996 (bun propriu, în suprafaţă iniţială de 37.900 m.p.(f.80), din care s-a vândut prin contractul de vânzare cumpărare nr.6227/03.10.1997 către pârât suprafaţa de 852 m.p. (f.16)).

Potrivit art. 669 Cod civil :” copii sau descendenţii lor succed tatălui, mamei şi oricărui alt ascendent, fără deosebire de sex şi chiar de ar fi născuţi din deosebite căsătorii. Ei succed în părţi egale când se găsesc toţi în gradul dintâi şi sunt chemaţi după propriul lor drept; ei succed pe tulpină când sunt chemaţi toţi sau unul din ei prin reprezentare.”

În speţă, la succesiunea defunctului SI vin doi copii –SR şi SE- şi doi nepoţi de fiu – CVD şi CEG – , aceştia doi din urmă prin reprezentarea tatălui lor CI predecedat faţă de autor, la data de 18.08.1989.

Coroborând textele de lege citate mai sus cu probatoriul administrat în cauză din care rezultă acceptarea moştenirii de către toţi moştenitorii legali, rezultă că succesiunea defunctului STI va fi culeasă de următoarele persoane, cu dreptul la următoarele cote legale sunt:

-SR, fiu, cu o cotă de 1/3 din masa succesorală a defunctului;

Luate împreună cele două succesiuni succesive ale defuncţilor din punctul de vedere al maselor succesorale şi a cotelor ce revin fiecărui moştenitor, rezultă că asupra întregii mase de împărţit părţilor le revin următoarele cote: SR, fiu, o cotă de 1/3; STE, fiu, o cotă de 1/3; CVD, nepot, o cotă de 1/6; CEG, nepot, o cotă de 1/6.

Cu privire la masa solicitată efectiv de împărţit instanţa observă că reclamanţii, în cererea de chemare în judecată, au solicitat doar împărţirea unor anumite bunuri, deci nu a întregii mase succesorale rămasă după cei doi defuncţi. Pârâtul prin întâmpinare a făcut vorbire de toate titlurile de proprietate arătate mai sus ca făcând parte din masele succesorale ale celor doi defuncţi, însă nu a solicitat expres ieşirea din indiviziune cu privire la toate bunurile rămase ca moştenire. Mai mult, instanţa observă că întâmpinarea sa, deşi a fost calificată ca şi cerere reconvenţională, nu a fost timbrată, astfel încât orice eventuale pretenţii diferite de cele ale reclamanţilor ar fi fost invocate de către pârât, acestea nu pot fi avute în vedere de către instanţă datorită regulilor de procedură.

În contextul arătat, conform principiului disponibilităţii părţilor, instanţa constată că este investită legal doar cu partajarea următoarelor bunuri (prevăzute în petitul cererii de chemare în judecată):

– casă de locuit, grajd, bucătărie de vară şi a următoarelor suprafeţe de teren:

Aceasta este masa de împărţit ce trebuie avută în vedere în prezenta cauză.

Instanţa mai observă de asemenea că toţi reclamanţii au solicitat ieşirea din indiviziune doar a pârâtului prin atribuirea către acesta a unei părţi din bunurile enumerate în petit.

Cu privire la bunurile ce nu vor fi atribuite pârâtului reclamanţii şi-au exprimat dorinţa de a rămâne cu toţii în indiviziune.

Conform art. 728 Cod civil :”nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indivziune. Un coerede poate oricând cere împărţeala succesiunii, chiar când ar exista convenţii sau prohibiţii contrarii. Se poate face învoire pentru suspendarea diviziunii (…)”.

Faţă de considerentele de mai sus, instanţa va admite acţiunea aşa cum a fost formulată, dispunând ieşirea din indiviziune asupra bunurilor enumerate de reclamanţi ca şi masă de împărţit doar în ceea ce-l priveşte pe pârât, restul bunurilor enumerate, ce nu vor fi atribuite pârâtului urmând a rămâne în indiviziune între reclamanţi.

Cu privire la atribuirea în exclusivă proprietate a bunurilor către pârâtul STE, instanţa constată următoarele:

În cauza de faţă au fost efectuate două expertize – una topografică pentru identificarea suprafeţelor de teren din masa de împărţit şi lotizarea lor – şi una în specialitatea construcţii – pentru identificarea construcţiilor rămase de pe urma defuncţilor , lotizare şi evaluarea loturilor de teren şi construcţii -.

Aceste rapoarte de expertiză au fost completate fiecare în urma răspunsurilor la obiecţiunile părţilor, instanţa urmând a avea în vedere cu privire la fiecare expertiză forma sa finală.

Raportul de expertiză tehnică topografică, întocmit de expert (f. 67-84, 125, 140-143, 193, 198) a propus în forma sa finală (f.140-143) patru variante de lotizare, recomandând pentru pârâtul S.T.E. atribuirea terenului în suprafaţa de 2100 m.p. din T34, parcela 740/8 prevăzută în titlul de proprietate nr.73687/1996 precum şi a terenului în suprafaţă de 308 m.p., T40, parcelele 1685/1, 1685/2 şi 1686 aferent casei şi anexelor părinteşti.

Raportul de expertiză în specialitatea construcţii, întocmit de expert a propus în forma sa finală patru variante de lotizare, fiecare dintre ele vizând patru loturi, câte unul pentru fiecare moştenitor. Acelaşi expert a efectuat şi evaluarea fiecărui lot evidenţiind în mod distinct terenurile categoria intravilan, terenurile din categoria extravilan şi construcţiile părinteşti.

Pârâtul a solicitat prin concluziile pe fond atribuirea în natură a lotului 2 din varianta numărul patru din raportul supliment de expertiză şi raportul supliment de expertiză.

Reclamanţii nu s-au opus în mod expres la aceasta cerere a pârâtului.

Instanţa observă că solicitarea pârâtului de atribuire nu este arbitrară, acesta exprimându-şi opţiunea pentru acest lot întrucât include terenul aferent casei şi anexelor părinteşti, construcţii situate în imediata apropriere a propriei gospodării, diferenţa în spaţiu între construcţii fiind doar de 10 metri.

Mai mult, conform concluziilor raportului de expertiză topometrică (f.193), pârâtul stăpâneşte în fapt atât suprafaţa de teren de 852 m.p. cumpărată de la părinţii săi, pe care este amplasată gospodăria pârâtului, cât şi suprafaţa aferentă casei de locuit şi anexelor gospodăreşti părinteşti, precum şi o suprafaţa de 486 m.p. primită în folosinţă de la Primăria Comunei L., pe terenul imediat alăturat suprafeţei de 852 m.p (f.193). Aceste trei suprafeţe de teren sunt amplasate în continuarea uneia pentru cealaltă, apărând astfel nepotrivit practic a le fragmenta prin atribuirea în fizic către ceilalţi moştenitori în afara pârâtului.

În acest sens instanţa apreciază că, în lumina prevederilor art. 6739 şi 67310 Cod procedură civil care descriu criteriile ce trebuie avute în vedere de către instanţă la atribuirea loturilor (”la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de accordul părţilor, mărimea cotei părţi (…), natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor (…). În cazul în care împărţeala în natură a unui bun (…)ar cauza o scădere importantă avalorii ori i-ar modifica în mod păgubitor destinaţia economică (…)”), faţă de situaţia de fapt constatată de expert (care arată o lăţime a terenului de 308 m.p. de doar 12 metri), cea mai potrivită atribuire ar fi chiar cea solicitată de pârât, respectiv de a accorda acestuia dreptul de proprietate atât asupra construcţiilor părinteşti cât şi asupra suprafeţei de 308 m.p. pe care sunt situate acestea.

Pentru considerentele arătate instanţa va atribui pârâtului STE lotul 2 din varianta de lotizare nr.4 din raportul supliment de expertiză Grigoraş Constantin şi raportul supliment de expertiză, respectiv următoarele bunuri :

– Casa de locuit compusă din 4 camere şi sală, amplasată în T 40, parcela 1685/1, 1685/2, 1686, intravilan;

– Grajd cu acelaşi amplasament;

– Bucătărie de vară cu acelaşi amplasament;

– Suprafaţa de teren de 2100 m.p. situată în extravilan T34, parcela 740/8, cu vecinătăţile N- ZG, E- Fn739, S- S I, V- DE 729;

– Suprafaţa de 308 m.p. situată în T 40, parcelele 1685/1, 1685/2, 1686, având ca vecini N- drum judeţean, E-STE, S-STE, V- drum sătesc.

Raportat la dorinţa de a rămâne în indiviziune exprimată de reclamanţi cu privire la restul bunurilor solicitate ca masă de împărţit, instanţa va atribui reclamanţilor SR, CVDşi CEG, în indiviziune:

Conform expertizei evaluatorii, lotul ce urmează a fi atribuit pârâtului are valoarea totală de 46.566 lei (f.150), iar bunurile atribuite în indiviziune reclamanţilor totalizează suma de 49.032 lei.

De asemenea, raportând cotele succesorale ce revin fiecărui moştenitor la valoarea masei de împărţit solicitată prin prezenta acţiune, rezultă că fiecare moştenitor ar fi avut dreptul la un lot cu următoarele valori: pentru reclamantul SR – 31.866 lei -, pentru reclamantul CVD – 15.933 lei – , pentru reclamantul CEG – 15.933 lei – iar pentru pârâtul STE – 31.866 lei. (f.150).

Având în vedere că lotul ce urmează a-l primi în proprietate exclusivă pârâtul are valoarea de 46.566 lei, şi comparând-o la valoarea ce i se cuvine de drept conform cotei sale succesorale (31.866 lei), instanţa va obliga pârâtul, în temeiul art. 6735 Cod procedură civilă, la plata către reclamanţi a sumei de 14.700 de lei cu titlu de sultă.

Văzând şi prevederile art. 274 Cod procedură civilă, instanţa constată că singurul care a avut de câştigat de pe urma procesului de faţă a fost pârâtul, acesta fiind singurul care a primit în proprietate deplină şi exclusivă bunuri din masa de împărţit. Reclamanţii au rămas în indiviziune în urma prezentei cauze, stare de indiviziune în care se aflau şi înaintea declanşării procesului. Cu toate că reclamanţii nu au obţinut pentru sine nici un drept aparte, aceştia au avansat toate cheltuielile de judecată, astfel încât, raportând situaţia prezentată la spiritul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga pârâtul STE la plata către reclamanţi a sumei de 2843 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru, timbru judiciar, onorarii de experţi şi onorariu avocat.