Divort. Admiterea apelului. Casare cu rejudecare. In cazul in care nici una dintre parti, desi legal citate, nu se prezinta la judecata cauzei in fata instantei de divort sanctiunea care se impune este cea reglementata de art.242 alin.2 C.p.c., iar nu cea


TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV

DECIZIA CIVILA NR 5/A

Sedinta publica din data de 12.01.2010

Pe rol fiind solutionarea apelului declarat de apelanta reclamanta S.C. impotriva sentintei civile nr…./….10.2009 a Judecatoriei Brasov, pronuntata in dosarul civil nr …./197/2008.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta apelanta reclamanta S.C. personal si asistata de avocat I.C. si intimatul parat S.A. personal .

Procedura de citare este indeplinita.

S-a facut referatul cauzei dupa care:

Avocat I.C. pentru apelanta reclamanta S.C. depune la dosar avocatiala si taxa judiciara de timbru in suma de 19.40 lei si timbru judiciar in suma de 0.50 lei care se anuleaza de catre instanta .

Intimatul parat S.A. la intrebarea instantei arata ca nu doreste acordarea unui nou termen de judecata pentru angajarea unui aparator si nu doreste sa divorteze.

Instanta acorda cuvantul in probatiune.

Avocat I.C. pentru apelanta reclamanta S.C. solicita admiterea probei cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei si proba cu un martor pentru a dovedi neputinta apelantei reclamante de a se prezenta in fata instantei de fond, precum si motivele de divort.

Apelantul parat S.A. arata ca nu are probe de propus .

Instanta in baza art. 167 Cod procedura civila admite pentru apelanta reclamanta S.C. proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei ,avand in vedere solutia primei instante si respinge proba testimoniala propusa de apelanta reclamanta .

Partile arata ca nu mai au de formulat alte cereri in cauza

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanta acorda cuvantul asupra apelului declarat de apelanta reclamanta S.C. impotriva sentintei civile nr…./….10.2009 a Judecatoriei Brasov, pronuntata in dosarul civil nr…./197/2008.

Avocat I.C. pentru apelanta reclamanta S.C. solicta admiterea apelului si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, avand in vedere ca la prima instanta actiunea a fost respinsa ca nesustinuta desi la dezbaterea cauzei in fond au lipsit ambele parti .

Intimatul parat S.A. solicita respingerea apelului .

TRIBUNALUL,

Constata ca prin sentinta civila nr …/….10.2007 a Judecatoriei Brasov in temeiul dispozitiilor art. 616 C.pr.civ a fost respinsa actiunea de formulata de reclamanta S.C. in contradictoriu cu paratul S.A., ca nesustinuta.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut ca reclamanta S.C. a solicitat in contradictoriu cu paratul S.A. desfacerea casatoriei incheiate la data de 28.09.1993, din culpa exclusiva a sotului, pastrarea numelui avut in timpul casatoriei, incredintarea spre crestere si educare a minorului S.I.E., nascut la data de .06.1996, si obligarea paratului la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorului, aratand ca s-a casatorit cu paratul la data de .09.1993, din aceasta casatorie a rezultat minorul S.I.E., nascut la data de .06.1996, insa relatiile dintre soti au fost afectate chiar dupa incheierea casatoriei din vina paratului, reclamanta aratand ca a mai intentat o actiune de divort, care s-a finalizat prin impacarea partilor, insa, si dupa impacare, paratul a avut aceeasi atitudine dispretuitoare fata de reclamanta.

La dosar au fost depuse inscrisuri, respectiv copia certificatului de casatorie, copia certificatului de nastere al minorului S.I.E..

Paratul, S.A., desi legal citat, nu a formulat intampinare si nu si-a precizat pozitia procesuala.

Instanta de fond a incuviintat pentru reclamanta, in temeiul dispozitiilor art. 167 C.pr.civ., proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu un martor, ….

In cauza a fost intocmit referatul de ancheta sociala de catre Serviciul Autoritate Tutelara din cadrul Primariei ….

La termenul din data de .09.2009, la apelul nominal facut in sedinta publica, reclamanta nu s-a prezentat.

Instanta de fond a retinut ca potrivit dispozitiilor art. 614 C.pr.civ., “in fata instantelor de fond, partile se vor infatisa in persoana, afara numai daca unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate, este impiedicat de o boala grava, este pus sub interdictie sau are resedinta in strainatate; in aceste cazuri, partile se vor putea infatisa prin mandatar”. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 616 C.pr.civ. “Daca la termenul de judecata, in prima instanta, reclamantul lipseste nejustificat si se infatiseaza numai paratul, cererea va fi respinsa ca nesustinuta”.

Fata de lipsa nejustificata a reclamantei la termenul de judecata din data de .10.2009, instanta, in temeiul dispozitiilor art. 616 C.pr.civ. a respins actiunea ca nesustinuta.

Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamanta S.C., pe care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie solicitand admiterea apelului si pronuntarea unei incheieri pentru completarea probatoriului in vederea admiterii actiunii de divort.

Cu ocazia dezbaterii in fond a apelului, reclamanta a solicitat prin aparator admiterea apelului si trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanta.

Actiunea s-a timbrat cu suma de 19,5 lei taxa judiciara de timbru si s-a aplicat un timbru judiciar de 0,50 lei.

Paratul nu a formulat intampinare.

Examinand actele si lucrarile dosarului, in raport de apelul declarat, instanta constata ca acesta este fondat.

Astfel, se constata ca la termenul de judecata la care s-a dezbatut cauza in fond, ambele parti au lipsit, iar in aceasta situatie, sanctiunea care se impunea era cea prevazuta de art 242 pct 2 C. pr. civ, respectiv suspendarea cauzei pentru lipsa partilor si nu cea instituita de art 616 C. pr. civ care se aplica atunci cand se prezinta numai paratul, iar reclamantul lipseste nejustificat.

Pe cale de consecinta, instanta constata ca in mod gresit, prima instanta a rezolvat procesul fara a intra in cercetarea fondului, in cauza devenind incidente prevederile art 297 C. pr. civ , astfel ca instanta va admite apelul declarat de paratul reclamanta S.C. impotriva sentintei civile nr …/….10.2009 a Judecatoriei Brasov, pe care o va casa si va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante, pentru cercetarea fondului cauzei.

TRIBUNALUL

IN NUMELE LEGII

DECIDE,

Admite apelul declarat de reclamanta S.C. impotriva sentintei civile nr …/….10.2009 a Judecatoriei Brasov, pe care o caseaza si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante, potrivit considerentelor prezentei decizii.

Definitiva

Cu drept de recurs in termen de 30 de zile de la comunicare

Pronuntata in sedinta publica, azi 12.01.2010

??

??

??

??

1