Divort. Admiterea apelului. Nu poate fi obligat sotul divortat la plata pensiei de intretinere in favoarea minorului incredintat celeilalte parti, in conditiile in care s-a constatat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ca acesta nu


TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV

DECIZIA CIVILA NR 2/A

Sedinta publica din data de 12.01.2010

Pe rol fiind solutionarea apelului declarat de apelantul reclamant H.R. impotriva sentintei civile nr. …/….12.2008 pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul nr…./197/2008.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta pentru apelantul reclamant H.R. avocat ales …, lipsa fiind intimata parata H.A..

Procedura de citare este indeplinita.

S-a facut referatul cauzei dupa care:

Avocat … pentru apelantul reclamant H.R. depune la dosar sentinta civila nr. … a Judecatoriei Brasov , copia certificatului de nastere al minorului H.I. si chitanta privind onorariul avocatial si arata ca nu mai are de formulat alte cereri in cauza.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanta acorda cuvantul asupra apelului declarat de apelantul reclamant H.R. impotriva sentintei civile nr. …/….12.2008 pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul nr…./197/2008.

Avocat … pentru apelantul reclamant H.R. solicita admiterea apelantului si desfiintarea in partea a sentintei civile nr. …/16.12.2008 pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul nr…./197/2008 in sensul inlaturarii din dispozitivul acesteia a dispozitiilor privind incredintarea minorului H.I. la parata H.A. spre crestere si educare si obligarea reclamantului sa plateasca paratei cu titlu de de intretinere in favoarea minorului suma de 135 lei lunar , cu cheltuieli de judecata.

TRIBUNALUL,

Constata ca prin sentinta civila nr …/….12.2008 a Judecatoriei Brasov a fost admisa actiunea civila formulata si precizata de reclamantul H.R., in contradictoriu cu parata H.I., a fost desfacuta casatoria partilor incheiata la data de .08.1996 si inregistrata in registrul starii civile al Primariei mun. Brasov la nr. /.08.1996, din vina ambelor parti, s-a dispus ca pe viitor, parata sa se numeasca “…”, i-a fost incredintat paratei spre crestere si educare minorul H.I., nascut la data de .11.2001 si a fost obligat reclamantul sa-i plateasca paratei, cu titlu de de intretinere in favoarea minorului, suma de 135 lei lunar, incepand cu data de .12.2008 si pana la majoratul copilului.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut ca partile s-au casatorit la data de .08.1996, casatoria fiind inregistrata in Registrul starii civile al Primariei mun. Brasov la nr. /.08.1996, iar din casatoria partilor a rezultat un copil, minorul H.I., nascut la data de .11.2001.

Potrivit dispozitiilor art. 617 alin 2 Cod procedura civila “ hotararea prin care se pronunta divortul nu se va motiva, daca ambele parti solicita instantei aceasta”.

Vazand aceste dispozitii legale si declaratia partilor prin care au solicitat ca hotararea ce urmeaza a se pronunta sa nu fie motivata in ceea ce priveste divortul, instanta a dispus desfacerea casatoriei partilor din vina ambilor soti, apreciind ca relatiile de casatorie sunt grav afectate, fara a motiva hotararea in acest sens.

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. 3 Codul familiei instanta de fond a dispus ca parata sa-si reia numele purtat anterior casatoriei, urmand ca pe viitor sa se numeasca “”.

In continuare, prima instanta a retinut ca din declaratia martorei audiata in cauza a rezultat ca de la data despartirii in fapt a celor doi soti, minorul a ramas impreuna cu parata care se ocupa in mod corespunzator de cresterea si educarea lui.

In temeiul art. 42 Codul fam. minorul a fost incredintat spre crestere si educare paratei, la care are asigurate conditii corespunzatoare, aceasta ocupandu-se de cresterea si educarea lui, imprejurari confirmate de martora audiata si de concluziile anchetei sociale.

Urmarea a acestei masuri, vazand dispozitiile art. 86 si 94 Codul fam. si invoiala partilor, reclamantul a fost obligat sa plateasca paratei, cu titlu de pensie de intretinere in favoarea minorului suma de 135 lei lunar, cuantum apreciat ca fiind corespunzator, in raport cu starea de nevoie a copilului.

Pensia de intretinere astfel stabilita s-a dispus a fi platita incepand cu data pronuntarii prezentei hotarari, respectiv .12.2008 si pana la majoratul copilului.

Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamantul H.R. si a solicitat desfiintarea in parte a sentintei in ceea ce priveste incredintarea minorului H.I. nascut la data de .11.2001 intimatei parate si obligarii apelantului reclamant la plata pensiei de intretinere pe seama minorului, cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata in caz de opunere.

In motivarea cererii de apel, reclamantul apelant a aratat ca minorul in cauza a rezultat dintr-o relatie extraconjugala a paratei si a solicitat expres ca acesta sa fie trecut pe numele paratei sau al concubinului acesteia, iar instanta de fond retinand o stare de fapt in contradictie cu actele si probele cauzei s-a pronuntat asupra a ceea ce nu s-a cerut si a dispus in mod gresit asupra incredintarii minorului si obligarea sa la plata pensiei de intretinere in conditiile in care formulase in cadrul actiunii de o cerere privind tagada paternitatii copilului.

Apelul s-a timbrat cu suma de 15 lei taxa judiciara de timbru si s-a aplicat un timbru judiciar de 0,15 lei timbru judiciar.

In probatiune s-a depus la dosarul cauzei certificatul de nastere al minorului in copie si sentinta civila nr …/2009 a Judecatoriei Brasov.

Examinand actele si lucrarile dosarului in raport de apelul declarat instanta retine ca acesta este fondat.

Astfel, prin sentinta civila nr …/2009 a Judecatoriei Brasov definitiva si irevocabila s-a constatat ca reclamantul H.R. este cu neputinta sa fie tatal minorului H.I. nascut la data .11.2001 si s-a dispus radierea din actul de nastere al minorului de la rubrica tatal a numelui si a prenumelui reclamantului H.R..

Pe cale de consecinta, instanta vazand prevederile art 296 C. pr. civ instanta urmeaza sa admita apelul declarat de apelantul – reclamant H.R. impotriva sentintei civile nr…./….12.2008 a Judecatoriei Brasov, pe care o va schimba in sensul ca va inlatura din continutul acesteia a dispozitiilor privind incredintarea minorului H.I., nascut la data de .11.2001 in …, jud … la parata H.A. spre crestere si educare si obligarea reclamantului H.R. sa-i plateasca paratei H.A. cu titlu de pensie de intretinere in favoarea minorului suma de 135 lei lunar incepand cu data de …12.2008 si pana la majoratul minorului.

Se vor mentine celelalte dispozitii ale sentintei civile apelate.

In baza art 274 C. pr. civ intimata H.A. va fi obligata sa-i plateasca apelantului H.R. suma de 1000 de lei cheltuieli de judecata in apel.

TRIBUNALUL

IN NUMELE LEGII

DECIDE,

Admite apelul declarat de apelantul – reclamant H.R. impotriva sentintei civile nr…./….12.2008 a Judecatoriei Brasov, pe care o schimba in sensul inlaturarii din continutul acesteia a dispozitiilor privind incredintarea minorului H.I., nascut la data de .11.2001 in …, jud … la parata H.A. spre crestere si educare si obligarea reclamantului H.R. sa-i plateasca paratei H.A. cu titlu de pensie de intretinere in favoarea minorului suma de 135 lei lunar incepand cu data de .12.2008 si pana la majoratul minorului.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei civile apelate.

Obliga pe intimata H.A. sa-i plateasca apelantului H.R. suma de 1000 de lei cheltuieli de judecata in apel.

Definitiva

Cu drept de recurs in termen de 30 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 12.01.2010.