Divorţ cu copii MinoriSituaţii la divorţ


R O M A N I A

JUDECATORIA ÎNTORSURA BUZAULUI

SENTINTA CIVILA NR. 128

Sedinta publica de la 10 martie 2011

Completul compus din :

Presedinte : (…)

Grefier : (…)

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea în cauza civila avand ca obiect divort, privind pe reclamanta-parata (…) în contradictoriu cu paratul-reclamant (…).

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care :

Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din 03.03.2011 care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta în vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru 10.03.2011.

Instanta, în urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.

I N S T A N T A,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. (…), reclamanta-parata (…) a chemat în judecata pe paratul-reclamant (…), solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a paratului-reclamant, reluarea de catre aceasta a numelui purtat înainte de casatorie, încredintarea spre crestere si educare a minorului (…), nascut în data de 15.07.2010, stabilirea unei pensii de întretinere în favoarea minorului raportat la veniturile realizate de paratul-reclamant, precum si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

În esenta, în motivarea cererii, reclamanta-parata a aratat ca mariajul cu paratul-reclamant nu mai poate continua întrucat acesta are un comportament violent, agresand-o atat verbal, cat si fizic, chiar si în perioada în care era însarcinata. În privinta minorului arata ca acesta este foarte atasat de aceasta, în special, datorita varstei fragede a acestuia.

În drept au fost invocate dispozitiile din Codul familiei, art. 5 din Decretul nr. 32/1954, art. 274, 607 si urmatoarele C.pr.civ.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în suma de 39 lei (f. 5) si timbru judiciar în suma de 0,3 lei (f. 2 verso).

În dovedirea actiunii, reclamanta-reconventionala a solicitat si instanta a încuviintat proba cu înscrisuri, martori si interogatoriul paratului-reclamant.

Astfel la dosar au fost depuse, în copie : certificatul de casatorie (f. 6), certificatul de nastere al minorului (f. 7) si cartile de identitate ale partilor (f. 8-9).

La termenul din data de 03.03.2011 au fost audiati martorii propusi de reclamanta : (…) (f. 78) si (…) (f. 79).

Desi a fost citat cu mentiunea de a se prezenta la interogatoriu (f. 80-82), paratul-reclamant nu s-a prezentat.

Paratul-reclamant a formulat atat întampinare, cat si cerere reconventionala, prin care a solicitat desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a reclamantei-parate, stabilirea unui program de vizita de cel putin doua ori pe saptamana a minorului, precum si obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii reconventionale, paratul-reclamant a aratat ca vina pentru deteriorarea mariajului este a reclamantei-parate, aceasta adresandu-i injurii de mai multe ori. Mai mult decat atat aceasta nu gatea, nu facea curat, neglijandu-l.

Cererea reconventionala a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în suma de 39 lei (f. 24) si timbru judiciar în suma de 0,3 lei (f. 22 verso).

În dovedirea cererii reconventionale, paratul-reclamant a solicitat si instanta a încuviintat proba cu înscrisuri, martori si interogatoriul reclamantei-parate, însa nu a depus niciun înscris la dosar, nu a indicat adresa vreunui martor pentru ca instanta sa-l poata audia si nici nu a depus la dosar interogatoriul reclamantei-parate.

La termenul din 03.03.2011, paratul-reclamant a depus o cerere prin a renuntat la cererea reconventionala, cu exceptia, stabilirii programului de vizita al minorului.

Instanta, în temeiul rolului activ în materie probatorie reglementat de art. 129 C.pr.civ. a dispus Primariei Barcani – Autoritatea Tutelara, efectuarea unei anchete sociale la domiciliul unde locuieste în prezent reclamanta-parata împreuna cu minorul (f. 59).

Examinand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

Asa cum reiese din certificatul de casatorie depus al dosar, în copie (f. 6), partile s-au casatorit în data de 08 aprilie 2010, în orasul Întorsura Buzaului, casatoria fiind înregistrata în Registrul Starii Civile al Consiliului Întorsura Buzaului sub nr. (…), acestea avand ultimul domiciliu conjugal in (…).

Din aceasta casatorie s-a nascut în data de (…), minorul (…), astfel cum rezulta din certificatul de nastere depus, în copie, la dosar (f. 7).

În privinta desfacerii casatoriei, instanta retine ca astfel cum rezulta din declaratiile martorilor (…), tatal reclamantei-parate (f. 78) si (…), unchiul reclamantei-parate (f. 79), partile s-au casatorit în luna aprilie 2010, mutandu-se în chirie într-o garsoniera din orasul Întorsura Buzaului. La scurt timp dupa aceasta, din cauze neîntelegerilor cauzate de paratul-reclamant care era gelos si care uneori adresa cuvinte jicnitoare reclamantei-parate, partile au parasit domiciliul conjugal fiecare mutandu-se la parinti. Dupa despartirea în fapt, partile nu au mai tinut decat sporadic legatura, paratul-reclamant venind sa-l viziteze pe minorul (…).

Potrivit art. 2 C. fam., relatiile de familie se bazeaza pe prietenie si afectiune reciproca între membrii ei, care sunt datori sa îsi acorde unul altuia sprijin moral si material, iar potrivit art. 25 din C. fam., barbatul si femeia au drepturi si obligatii egale în casatorie, fiind datori, în conformitate cu dispozitiile art. 29 C. fam., sa contribuie, în raport cu mijloacele fiecaruia, la cheltuielile casatoriei.

În cauza, raportat la cele ce reies din probele administrate, instanta constata ca reclamanta-parata si-a îndeplinit obligatiile pe care le presupune în mod normal orice viata de familie si a contribuit la mentinerea relatiilor familiale.

Avand în vedere cele aratate mai sus, instanta considera ca relatiile dintre soti sunt grav afectate si continuarea casatoriei nu mai este posibila, fiind îndeplinita conditia prevazuta de art. 38 alin. 1 C. fam. pentru ca instanta sa poata desface casatoria. Instanta constata ca motivele de divort au fost cauzate exclusiv de paratul-reclamant acesta încalcand obligatia de sprijin moral reciproc pe care sotii si-o datoreaza.

Prin urmare, în privinta desfacerii casatoriei, în baza art. 37 alin. 2 raportat la art. 38 alin. 1 din C. fam., instanta va admite cererea reclamantului-parat, va desface casatoria din culpa exclusiva a paratului-reclamant si va respinge, ca neîntemeiata, cererea reconventionala a acestuia referitoare la divort.

În privinta numelui pe care reclamanta-parata sa îl poarte ulterior desfacerii casatoriei, instanta constata ca, între parti nu a intervenit o învoiala în sensul art. 40 alin. 1 C. fam., prin care sotii sa se învoiasca ca sotul care, potrivit art. 27 C. fam., a purtat în timpul casatoriei numele de familie al celuilalt sot, sa poarte acest nume si dupa desfacerea casatoriei.

Astfel, reclamanta-parata, pe de o parte, solicita, prin cererea de chemare în judecata, sa revina la numele purtat anterior casatoriei, iar paratul-reclamant, pe de alta parte, prin cererea reconventionala nu solicitat vreun mod în care instanta sa dispuna asupra numelui.

Însa, potrivit art. 40 alin. 2 C. fam., instanta pentru motive temeinice, poate încuviinta dreptul sotului care a purtat în timpul casatoriei numele de familie al celuilalt sot, sa pastreze acest nume dupa desfacerea casatoriei chiar daca nu exista o învoiala între soti.

Avand în vedere natura complexa a dreptului la nume, instanta constata ca paratul-reclamant nu a solicitat vreun mod în care instanta sa dispuna asupra numelui.

Astfel, întrucat între parti nu a intervenit o învoiala cu privire la nume, instanta considera întemeiata cererea reclamantei-parate de revenire la numele avut anterior casatoriei, avand în vedere si durata foarte scurta a mariajului, de nici un an. Raportat la prevederile art. 40 alin. 3 C. fam., instanta va admite cererea acesteia si va dispune ca parata-reclamanta sa revina la numele purtat anterior casatoriei, acela de (…).

În privinta încredintarii minorului (…), instanta retine ca astfel cum rezulta din certificatul de nastere depus, în copie, la dosar (f. 7), acesta s-a nascut în data de (…), avand în prezent varsta de (…) luni.

Din declaratiile martorilor audiati în cauza (…) (f. 78) si (…) (f. 79), instanta retine ca minorul s-a nascut dupa despartirea în fapt a partilor, paratul-reclamant vizitandu-l foarte rar, o data sau de doua ori, dand dovada de dezinteres fata de acesta.

Din concluziile anchetei efectuate în cauza rezulta ca minorul în prezent locuieste cu mama lui, la domiciliul parintilor acesteia (f. 59). Tot din ancheta sociala efectuata în cauza rezulta ca reclamanta-parata are conditiile necesare cresterii minorului, iar acesta datorita varstei foarte fragede are nevoie permanent de mama.

Totodata din declaratiile martorilor (…) (f. 78) si (…) (f. 79) reiese si dezinteresul paratului-reclamant fata de minor, acesta vizitandu-l o data sau de doua ori.

Pentru aceste motive, instanta, în temeiul art. 42 alin. 1 C. fam. raportat la art. 38 alin. 4 C. fam., prin prisma principiului interesului superior al minorului (consacrat de art. 2 alin. 3 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului) considerand ca este întru totul în interesul minorilor, va încredinta reclamantei-parate, pe minorul (…), nascut în data de (…), apreciind ca aceasta prezinta suficiente garantii morale si materiale pentru asigurarea unei dezvoltari normale a acestuia din punct de vedere fizic, intelectual si pentru realizarea unei educatii corespunzatoare.

Dispunand încredintarea minorului catre reclamanta-parata, în baza art. 42 alin. 3 C. fam. raportat la art. 86, 94, 107 alin. 1 C. fam. care reglementeaza obligatia de întretinere între parinti si copii, si la dispozitiile art. 31 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 potrivit carora în exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor, parintii trebuie sa aiba în vedere interesul superior al copilului si sa asigure bunastarea materiala si spirituala a copilului si prin asigurarea cresterii, educarii si întretinerii sale, instanta va obliga paratul-reclamant sa plateasca de întretinere în favoarea minorului (…), avand în vedere ca descendentul este prezumat a se afla în nevoie cata vreme este minor, oricare ar fi pricina acestei nevoi.

Asadar, întrucat obligatia de întretinere exista între parinte si copilul sau conform art. 86 C. fam., instanta va stabili în sarcina paratei-reclamante obligatia de plata a unei pensii de întretinere proportionala cu mijloacele de care dispune.

Astfel, avand în vedere ca în cauza nu s-a facut dovada ca paratul-reclamant ar avea venituri constante din sau alte activitati, instanta va stabili pensia de întretinere raportat la salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata care în prezent conform art. 1 din H.G. nr. 1193 din 24 noiembrie 2010 este de 670 lei.

În consecinta, raportat la cele mai sus expuse, tinand seama de dispozitiile art. 94 alin. 3 C. fam. conform carora, întretinerea se stabileste pana la o patrime din media veniturilor nete ale parintelui, pentru un copil, de faptul ca, din actele dosarului rezulta ca, paratul-reclamant nu realizeaza venituri si ca nu mai are alte persoane în întretinere, instanta va obliga paratul-reclamant la plata pensiei de întretinere în cuantum de 167 lei, începand cu data introducerii actiunii, respectiv 03.08.2010 si pana la majoratul acestuia sau noi dispozitii ale instantei.

Potrivit dispozitiilor art. 43 alin. 3 C. fam., parintele divortat, caruia nu i s-a încredintat copilul, pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învatatura si pregatirea lui profesionala.

În speta, paratul-reclamant a solicitat prin cererea reconventionala sa se stabileasca un program de vizita al minorului de cel putin doua ori pe saptamana. Mai mult decat atat pe întreg parcursul procesului, reclamanta-parata nu s-a opus în niciun fel la stabilirea unui program de vizita.

Din probatoriul administrat în cauza, instanta retine ca minorul în prezent are varsta de (…) luni si se afla în îngrijirea mamei, locuind cu acesta la domiciliul parintilor acesteia. Din ancheta sociala, rezulta ca minorul are nevoie permanent de mama datorita varstei fragede, fapt de natura de a nu permite exercitarea legaturilor personale cu acesta decat la domiciliul mamei.

În concluzie, avand în vedere cele retinute mai sus, instanta în baza art. 43 alin. 3 C. fam., va admite în parte cererea reconventionala si va stabili în favoarea paratului-reclamant program de vizitare a minorului (…), astfel, în fiecare sambata si duminica a saptamanii între orele 14,00 -18,00, fara preluare acestuia din domiciliul reclamantei.

În baza art. 274 C.pr.civ., instanta va obliga paratul-reclamant la plata catre reclamanta-parata a cheltuielilor de judecata, în cuantum de 1.039,3 lei, asa cum reiese din chitantele depuse la dosar (taxa judiciara de timbru în suma de 39 lei – f. 5, timbru judiciar în suma de 0,3 lei – f. 2 si onorariu de avocat în suma de 1.000 lei – f. 83).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite actiunea formulata de reclamanta-parata (…), domiciliata în (…) în contradictoriu cu paratul-reclamant (…), domiciliat în comuna (…).

Desface casatoria partilor încheiata la data de (…) si înregistrata în registrul starii civile al Primariei orasului Întorsura Buzaului sub nr. (…) din culpa exclusiva a paratului-reclamant.

Dispune ca pentru viitor reclamanta-parata sa revina la numele purtat anterior casatoriei acela de (…).

Încredinteaza reclamantei-parate spre crestere si educare pe minorul (…), nascut în data de (…).

Obliga paratul-reclamant sa plateasca de întretinere în favoarea minorului (…), în cuantum de 167 lei lunar, începand cu data de 03.08.2010 si pana la majoratul acestuia sau noi dispozitii ale instantei.

Admite în parte cererea reconventionala formulata de parat-reclamant în contradictoriu cu reclamanta-parata.

Stabileste în favoarea reclamantului-parat program de vizitare a minorului (…), astfel :

-în fiecare sambata si duminica a saptamanii între orele 14,00 -18,00, fara preluare acestuia din domiciliul reclamantei.

Obliga paratul-reclamant sa plateasca reclamantei-parate suma de 1039,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 10.03.2011.

Presedinte, Grefier,

(…) (…)

Red. G.S./M.C.M.

5 ex./14.03.2011