Divort fara copii Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 1419/2011

Şedinţa publică de la 17 Mai 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE I.M.

Grefier L.V.

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile având ca obiect fără copii minori, formulată de reclamanta P.R., cu domiciliul în Tg.Cărbuneşti, str.T., nr.. ., judeţul Gorj, împotriva pârâtului P.C., cu domiciliul în Tg.Cărbuneşti, str.T., nr.., judeţul Gorj

Dezbaterile în cauză au avut loc în data de 03.05..2011, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 17.05.2011.

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.-Cărbuneşti în data de 21.02.2011 sub nr. …./317/ 2011, reclamanta P.R. l-a chemat în judecată pe pârâtul P.C., solicitând instanţei ca în urma probelor pe care le va administra şi a sentinţei pe care o va pronunţa, să dispună desfacerea căsătoriei dintre părţi.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 09.06.1990, că deşi la început relaţiile erau foarte bune, soţii dorind o familie întemeiată pe încredere şi afecţiune, pe parcurs au intervenit neînţelegeri care în nenumărate rânduri se finalizau cu despărţiri temporare.

A mai menţionat că din relaţie a rezultat o fiică, P.C.O., care în prezent este majoră.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar în copie înscrisuri: certificatul de căsătorie în copie şi în original, fotocopii ale certificatului său de naştere, al fiicei majore şi a cărţii acesteia de identitate, cartea sa de muncă şi a solicitat încuviinţarea probei cu 2 martori, B.M.şi P.V., probă încuviinţată de instanţă.

Acţiunea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 38 din Codul familiei.

Cererea a fost legal timbrată (f. 5).

Pârâtul a depus întâmpinare (f.16) prin care a arătat că respingerea cererii de chemare în judecată, dorind să continue căsătoria. A mai precizat că reclamanta din cauza unei relaţii vechi, personale şi triviale de adulter şi din teama generată de această tensiune a promovat acţiunea.

În dovedirea celor susţinute a solicitat încuviinţarea probei testimoniale cu martorii P. E.M. şi P. R., probă încuviinţată de instanţă, cât şi cu înscrisuri, respectiv acte medicale.

Reclamanta a depus răspuns la întâmpinare (f25-26) prin care a arătat că pârâtul a suspectat-o de-a lungul căsătoriei de diverse relaţii extraconjugale deşi acesta a fost cel care a avut o relaţie extraconjugală timp de 2 ani, că pârâtul nu participă financiar în gospodărie cu nici un fel de venit, că a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de 4 ani şi 6 luni iar de peste 11 lunii nu a mai realizat venituri din activităţi legale.

Cu privire la actele medicale depuse de către pârât, a arătat că starea acestuia este cauzată de consumului zilnic de alcool, pârâtul având probleme de sănătate chiar din timpul liceului.

Au fost ascultaţi martorii propuşi de părţi, declaraţiile fiind ataşate la dosar (f.19,20-37,38 )

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, părţile s-au căsătorit la data de 09.06. 1990, din căsătoria acestora rezultând o un copil, P.C.O., care în prezent este major.

Din precizările făcute de părţi în cuprinsul actelor depuse la dosarul cauzei precum şi din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză instanţa constată că relaţiile dintre soţi sunt în prezent grav vătămate, întrucât nu se mai bazează pe prietenie şi afecţiune reciprocă, pe sprijin moral şi material, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, situaţie care este imputabilă ambelor părţi.

Astfel, reclamanta îi reproşează constant pârâtului că nu sprijină financiar familia şi o suspectează că ar întreţine relaţii extraconjugale iar pârâtul susţine că, de mai mult timp, reclamanta întreţine relaţii cu un alt bărbat, atitudine care a determinat agravarea afecţiunii de care pârâtul sferă. Astfel fiind, prin manifestările lor părţile lipsesc căsătoria de conţinutul ei firesc, astfel că instanţa va da eficienţă dispoziţiilor art. 38 alin. 1 C.fam., rap. la art. 37 al.2 C.fam. şi va dispune desfacerea căsătoriei din culpă comună a soţilor.

Având în vedere că între părţi nu a intervenit nici o înţelegere cu privire la numele pe care reclamanta îl va purta după desfacerea căsătoriei, instanţa va dispune reluarea de către reclamantă a numelui avut anterior căsătoriei, acela de ,,B.’’, şi va autoriza efectuarea cuvenitelor menţiuni în actele de stare civilă.

.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea civilă având ca obiect divorţ fără copii minori formulată de reclamanta P.R., cu domiciliul în Tg.Cărbuneşti, str.T., . nr.., judeţul Gorj, împotriva pârâtului P.C., cu domiciliul în Tg.Cărbuneşti, str.T., , nr… judeţul Gorj

Dispune desfacerea căsătoriei încheiate între reclamantă şi pârât şi înregistrată sub nr. .. din 09.06.1990 în Registrul stării civile al Consiliului Local Tg.Cărbuneşti din culpă comună

Dispune reluarea de către reclamantă a numelui avut anterior căsătoriei, acela de ,,B.’’ şi autorizează efectuarea cuvenitelor menţiuni în actele de stare civilă.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.05.2011

Preşedinte,

I.M.

Grefier,

L.V.

Red/tehnored/I.M./L.V. 4ex/17.06..2011