Divort. Respingerea apelului. Imprejurari precum necesitatea pastrarii numelui comun intre minorul rezultat din casatorie si parintele caruia i-a fost incredintat (astfel incat, pe de o parte sa se diminueze disconfortul psihic produs minorului, iar pe de


TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE

B R A S O V

DECIZIA CIVILA NR. 14/A

Sedinta publica din data de 16.02.2010

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra apelului declarat de apelantul parat A.V. impotriva sentintei civile nr…./28.05.2009 pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul civil nr. …/197/2009La apelul nominal facut in sedinta publica, se constata lipsa partilor.

Procedura de citare legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care,

Dezbaterile in cauza au avut loc in sedinta publica din .02.2010 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din aceea zi, care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta din lipsa de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea pentru data de .02.2010.

TRIBUNALUL

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de fata constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr…./28.05.2009 Judecatoria Brasov a admis actiunea civila formulata de reclamanta M.A. in contradictoriu cu paratul V.A. si, pe cale de consecinta, a desfacut casatoria incheiata de parti in data de .02.1997 din culpa comuna a acestora, a dispus ca reclamanta sa isi pastreze numele dobandit prin incheierea casatoriei – acela de „A” – a incredintat minora A.A. spre crestere si educare mamei reclamante si a obligat paratul la plata unei pensii de intretinere in favoarea copilului in cuantum de 150 lei lunar, incepand cu data pronuntarii hotararii si pana la majoratul fetitei sau noi dispozitii ale instantei.

In considerentele hotararii pronuntate prima instanta a retinut solicitarea partilor de a nu motiva hotararea privind divortul si a constatat culpa comuna a acestora in destramarea relatiilor de familie.

In solutionarea cererii accesorii privind pastrarea numelui dobandit prin incheierea casatoriei, instanta a constatat din actele depuse la dosarul cauzei ca reclamanta este rezidenta in Italia unde lucreaza cu contract de iar modificarea numelui sau ar atrage implicit multiple cheltuieli si deplasari in tara in vederea preschimbarii actelor de identitate, motiv pentru care a apreciat temeinicia cererii formulate retinand dispozitiile art.40 alin.2 Codul familiei.

In ceea ce priveste incredintarea minorei la mama instanta a avut in vedere imprejurarea ca reclamanta este cea care s-a ocupat de cresterea si ingrijirea fetitei atat inainte de despartirea sotilor in fapt cat si dupa acest moment dar si optiunea exprimata de acest copil in cursul ascultarii sale in Camera de Consiliu.

Impotriva acestei sentinte paratul a declarat apel in termen legal prin care a solicitat schimbarea in parte a hotararii atacate, in sensul reluarii de catre reclamanta a numelui purtat anterior incheierii casatoriei.

In motivarea apelului s-a sustinut, in esenta, ca in fapt nu a existat un acord al paratului pentru ca reclamanta sa isi pastreze numele dobandit prin incheierea casatoriei iar „motivele temeinice” la care a facut referire prima instanta – respectiv procedura greoaie si costisitoare de schimbare a actelor intr-o tara straina – nu sunt legale si temeinice.

In drept au fost invocate dispozitiile art.40 alin.2 codul familiei art.242 alin.2 Cod procedura civila.

In probatiune, apelantul nu a solicitat administrarea vreunui mijloc de proba.

Apelul a fost legal timbrat cu suma de 20 lei taxa judiciara de timbru si 0,15 lei timbru judiciar care s-au anulat la dosar.

In aparare intimata parata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea apelului formulat de parat si mentinere hotararii primei instante ca legala si temeinica si obligarea apelantului la suportarea cheltuielilor de judecata pricinuite de solutionarea prezentului apel. In argumentarea solicitarii sale de pastrare a numelui intimata a invocat motive de ordin obiectiv privind procedura greoaie si dezavantajoasa pe care o presupune schimbarea numelui atat in tara cat si in strainatate dar si de ordin subiectiv privind interesul superior al copilului si dorinta exprimata de acesta de a avea acelasi nume cu mama sa.

In probatiune, intimata nu a solicitat administrarea vreunui mijloc de proba.

Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor de apel invocate Tribunalul constata in fapt si in drept urmatoarele:

Cu prilejul dezbaterii pricinii in fond in sedinta publica din data de .05.2009 reclamanta a staruit in pastrarea numelui dobandit prin incheierea casatoriei, cerere fata de care paratul nu si-a dat acordul.

In lipsa unei invoieli a sotilor prima instanta a apreciat ca in cauza exista motive temeinice care sa justifice purtarea de catre mama in continuare a numelui dobandit prin incheierea casatoriei.

Dispozitiile legii speciale – art.40 alin.2 din Codul familiei – dau dreptul instantei, ca ori de cate ori constata existenta unor motive temeinice chiar in lipsa unei invoieli a partilor – sa incuviinteze acest drept, independent de formularea sa pe cale principala ori incidentala.

In analiza temeiniciei acestor motive Tribunalul apreciaza ca, de regula, efectele divortului sunt cel mai puternic resimtite de catre copii, care pierd nu numai unitatea familiei ci si legatura, cel putin formala dintre membrii acesteia, exprimata prin numele comun.

Chiar daca numele comun al minorei cu cel al mamei sale creeaza numai aparenta unei familii inchegate, el este suficient pentru a constitui un motiv temeinic in sensul incuviintarii sale de catre instanta de judecata.

Din perspectiva sotiei careia nu i se ingaduie sa poarte in continuare numele dobandit prin incheierea casatoriei Tribunalul apreciaza ca acestei persoane i se cauzeaza oricum un prejudiciu prin schimbarea numelui comun pe care l-a purtat vreme indelungata si cu care a fost cunoscuta atat in comunitate cat si in societate. Chiar daca nu era un nume notoriu nu trebuie omis ca era numele unei familii inchegate. In plus, un disconfort psihic exista intotdeauna pentru aceasta persoana – in speta reclamanta – care ar trebui sa isi schime numele si, implicit, sa recunoasca in fata unor terte persoane cu care intra in contact in activitatea curenta un aspect legat de viata sa privata.

Un alt neajuns al schimbarii numelui consta in speta de fata si in procedura greoaie si costisitoare de modificare a actelor de stare civila, a actelor de identitate si a tuturor autorizatilor si contracte incheiate de reclamanta dat fiind faptul ca aceasta domiciliaza si lucreaza intr-o tara straina.

Nu in ultimul rand Codul Familiei nu face vorbire despre nume de o anumita sonoritate sau faima, despre prejudicii morale sau materiale cauzate unui sot prin revenirea la nume, ci numai despre existenta unor motive temeinice care sunt lasate la libera apreciere a judecatorului, functie de fiecare speta in parte.

Fata de cele ce preced Tribunalul – in temeiul dispozitiilor art.296 Cod procedura civila – urmeaza a respinge apelul declarat de paratul A.V. impotriva sentintei civile nr. …/.05.2009 pronuntata de Judecatoria Brasov pe care o va mentine ca legala si temeinica.

In baza dispozitiilor art.274 Cod procedura civila Tribunalul va obliga apelantul aflat in culpa procesuala sa plateasca intimatei reclamante suma de 840 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in apel, potrivit dispozitivului prezentei decizii.

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul declarat de apelantul parat A.V. impotriva sentintei civile nr…./.05.2009 a Judecatoriei Brasov, pe care o mentine.

Obliga pe apelantul A.V. sa plateasca intimatei reclamante M.A. suma de 840 de lei cheltuieli de judecata in apel.

Cu drept de recurs in termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta public, azi 16.02.2010.