Dobândire drept de proprietate Fondul funciar


Dosar nr. 3045/318/2011 operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU, JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 3483

Sedinta publica de la 14 Aprilie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE :OTILIA CEZARINA POPESCU

GREFIER: ELENA CIORTAN

Pe rol judecarea actiunii civile formulata de reclamantul … împotriva pârâtelor… si ….., având ca obiect pronuntarea unei hotarâri în constatarea dobândirii dreptului de proprietate.

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns reclamantul, lipsa fiind pârâtele

Procedura nelegal îndeplinita cu pârâta …, procedura de citare fiind restituita cu mentiunea ” destinatar decedat”.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, instanta a invocat exceptia privind lipsa capacitatii procesuale de folosinta a pârâtei … si pune în discutie aceasta exceptie, dar si necesitatea disjungerii capatului de cerere privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate în contradictoriu cu pârâta ….

Reclamantul a lasat solutionarea exceptiei la aprecierea instantei si a fost de acord cu disjungerea celor doua capete de cerere.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 3045/318/2011 reclamantul …. a chemat în judecata pârâtele …. Si …. si a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta sa se constatate ca a dobândit dreptul de proprietate asupra unui teren de 50 de ari, situat în comuna Ciuperceni, sat Ciuperceni, judetul Gorj, în punctul “Dîlma”, prin cumparare de la pârâta … si asupra unui teren de 25 de ari situat în acelasi punct, de la pârâta…

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca a cumparat cele doua suprafete în anul 1994, iar pe acestea a realizat constructii, în sa pâna în prezent pârâtele au refuzat sa încheie actul în forma autentica, act care îi este necesar la obtinerea autorizatiei de construire.

În dovedirea actiunii reclamantul a depus la dosar, dovada încheiata cu pârâta …. în anul 1994, dovada încheiata cu pârâta … în anul 1994, adeverinta nr. 243/1995.

La termenul de judecata din data de 14.04.2011, instanta a constatat ca procedura de citare cu pârâta … a fost restituita la dosar cu mentiunea ” destinatar decedat”, reclamantul precizând ca aceasta a decedat înainte de introducerea cererii de chemare în judecata.

Fata de aceasta împrejurare, instanta a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a pârâtei ….

Potrivit art. 41 Cprciv, orice persoana care are folosinta drepturilor civile poate sa fie parte în judecata.

Pârâta … a decedat anterior introducerii cererii de chemare în judecata, astfel ca folosinta drepturilor civile a încetat odata cu moartea acesteia.

În aceste împrejurari, pârâta …. este lipsita de capacitate procesuala de folosinta, lipsa capacitatii fiind o exceptie de fond absoluta si peremptorie care poate fi invocata din oficiu.

Nu se impune indicarea de catre reclamant a mostenitorilor întrucât aceasta posibilitate exista numai daca partea decedeaza pe parcursul procesului.

În consecinta, va fi admisa exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a pârâtei Buriu Ioana.

.În temeiul art. 165 Cpr.civ., se va dispune disjungerea capatului de cerere privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate în contradictoriu cu pârâta …., apreciindu-se ca numai una din cele doua pricini este în stare de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a pârâtei …..

Respinge actiunea formulata de reclamantul …., domiciliat în comuna…, sat …, jud. Gorj în contradictoriu cu pârâta …., cu ultimul domiciliu în comuna…., sat …, jud. Gorj

Disjunge capatul de cerere privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate în contradictoriu cu pârâta …., domiciliata în comuna …., sat …., jud. Gorj.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 14.04.2011, la Judecatoria Tg-Jiu .

Presedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier,

ELENA CIORTAN

RED. O.P/tehn.E.C

27 Aprilie 2011/ 5 ex.

1