DREPT CIVIL – POPRIRE ASIGURATORIE.CONDITII DE ADMISIBILITATE. Popriri


In motivare reclamanta arata ca este soacra pârâtului si dat fiind relatiile de familie a fost de acord ca îi împrumute acestuia o suma de bani pentru rezolvarea unor probleme din familia sa.

Mai arata ca in acest scop a facut o întelegere verbala cu pârâtul sa îi vireze în contul deschis la Alpha Bank- Sucursala Calarasi suma de 50.000 lei , urmând sa îi restituie personal in scurt timp.

Timp îndelungat a asteptat ca pârâtul sa-si îndeplineasca obligatia de restituire a sumei si datorita relatiei de familiei nu a întocmit un înscris autentic privind contractarea împrumutului .

Având în vedere ca pârâtul nu si-a îndeplinit obligatia de restituire iar în prezent pârâtul are neîntelegeri cu fiica sa si a învederat ca nu va restitui împrumutul de buna voie , a fost nevoita sa solicite prin actiunea civila promovata în dosarul nr.3183/202/2010 cu termen de judecata la data de 23.09.2010 restituirea acestui împrumut.

Cum pâna la solutionarea fondului cauzei pârâtul are posibilitatea retragerii din cont a sumelor de bani si a o pune astfel în imposibilitatea de a-si valorifica creanta a promovat actiunea de fata.

In drept , se invoca prevederile art.597 alin.1 si 2 c. procedura civila.

La dosar au fost depuse urmatoarele înscrisuri,copie de pe cererea de chemare in judecata înregistrata sub nr.3183/202/2010 si copie ordin de plata .

Prin cererea înregistrata la dosarul cauzei la data de 27.05.2010 cerere de preschimbare a termenului de judecata de la data de 16.06.2010 ,iar la termenul de astazi ,instanta a pus în discutia partilor cererea de preschimbare si a dispus preschimbarea acestuia de la data de 16.06.2010 la data de 02.06.2010.

Analizând materialul probator administrat în cauza ,instanta retine urmatoarele:

Potrivit prevederilor art.597 C procedura civila ,poprirea asiguratorie se poate înfiinta asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în conditiile stabilite de art. 591C procedura civila.

În legatura cu conditiile prevazute de art.591 C procedura civila , instanta retine ca acest articol reglementeaza mai multe situatii,actiunea reclamantei din prezenta cauza neîncadrându-se în nici una din situatiile prevazute de lege pentru admisibilitatea actiunii.

Astfel în aliniatul 1 al articolului 591 se cere ca creanta creditorului sa fie exigibila si sa fie constata printr-un înscris, or reclamanta nu are o creanta constatata printr-un înscris ( ordinul de plata depus la dosarul cauzei neputând fi asimilat înscrisului cerut de lege, el neconstatând expres dreptul reclamantei de a primi o suma de bani de la pârât, ci putând reprezenta cel mult un început de dovada scrisa ce trebuie însa completat cu alte mijloace de proba care sa demonstreze natura juridica a raporturilor dintre parti) si nici nu este exigibila, caci nu exista nici un element care sa permita instantei sa stabileasca data scadentei obligatiei de restituire a sumei de bani.

Pentru aceste considerente nu sunt aplicabile nici prevederile aliniatului 2 al articolului 591C procedura civila, creata nefiind exigibila si nici ale aliniatului 3, creanta sa nefiind constatata printr-un înscris si nefiind facuta dovada ca debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile date creditorului sau nu a dat asigurarile promise o existenta unui pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa-si ascunda ori sa-si risipeasca averea.