Evacuare Proprietate privată


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU;TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 3318

Sedinta publica de la 03 Mai 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta … si pe pârâtul …., având ca obiect evacuare.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamanta si martorii … si … , lipsa fiind pârâtul.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, separat si sub prestare de juramânt se asculta martorii …. si …., depozitii atasate la dosarul dupa care nemaifiind alte cereri de formulat si constatând cauza în stare de judecata instanta acorda partilor cuvântul pe fond.

Reclamanta solicita evacuarea pârâtului din apartamentul situat în ….. si din casa de la …., ca într-adevar pârâtul si cu martora stau în …. …, fara cheltuieli de judecata, precizând ca nu doreste sa mai aiba pârâtul domiciliul sau pe buletin.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 2602/318/2010, reclamanta …. a chemat în judecata pe pârâtul …., solicitând dezmostenirea pârâtului , întrucât are o atitudine necorespunzatoare fata de reclamanta, ca pârâtul este fiul sau si îi fura lucrurile din casa, ca este amenintata de catre acesta.

La prima zi de înfatisare pârâta îsi precizeaza actiunea în sensul ca solicita evacuarea pârâtului din apartamentul din Tg-Jiu, mentinându-si motivarea ca pârâtul are un comportament necorespunzator.

Pârâtul depune întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii, aratând ca împreuna cu viitoarea sa sotie încearca sa faca locuibil un imobil din …. , ca nu sunt reale sustinerile petentei , întrucât nu a jucat niciodata jocuri de noroc, nu a consumat droguri, dimpotriva a învatat foarte buni, absolvind si Facultatea de Educatie fizica si Sport, considerând ca atitudinea mamei este o suparare de moment.

În cauza se administreaza proba cu interogatoriul partilor, proba cu înscrisuri, respectiv , contract de împrumut nr. 3162/1991, contract de vânzare-cumparare, proba testimoniala , fiind ascultati martorii …. si …..

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele:

Pârâtul este fiul reclamantei. Reclamanta detine în proprietate un apartament situat în …….în baza contractului de vânzare-cumparare 3965/1991.Pârâtul a locuit cu reclamanta în acest apartament împreuna cu martorul …., concubina pârâtului, pâna în decembrie 2009, pârâtul mutându-se într-o casa de la …. , cu numarul 202. În acea casa în prezent locuieste cu concubina sa, care s-a mutat din aprilie 2010. Instanta retine ca prezenta actiune a fost înregistrata în data de 22.02.2010, ori asa cum rezulta din declaratia martorului ….. coroborata cu întâmpinarea pârâtului, pârâtul nu mai locuia cu reclamanta , motiv pentru care instanta nu are de unde sa-l mai evacueze , urmând sa se respinga actiunea ca ramasa fara obiect.

Instanta nu poate avea în vedere concluziile reclamantei la ultimul termen de judecata, respectiv, pârâtul sa nu mai aiba domiciliul în Tg-Jiu deoarece aceasta cerere reprezinta o modificare a actiunii , iar pe de alta parte reclamanta se poate adresa direct Serviciului privind Evidenta Populatiei prin care sa solicite modificarea domiciliului pârâtului pe considerentul ca aceasta nu mai este de acord cu integrarea pârâtului în spatiu, aceasta institutie fiind abilitata sa solutioneze o astfel de cerere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamanta … , domiciliata în ….. împotriva pârâtul …, domiciliat în domiciliata în ….., ca ramasa fara obiect.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 03 Mai 2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. LC/tehn.M.S. 19 Mai 2010

Nr. ex.4