Evaluarea activitatii didactice in conformitate cu art. 52 din Legea nr. 128/1997, printr-o fisa de evaluare distincta, chiar daca acelasi cadru didactic a indeplinit si o functie de conducere pentru care a fost evaluat de catre Consiliul de administratie


Fisa de evaluare nr.461/09.07.2008, întocmita de Consiliul de administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, cuprinde evaluarea activitatii manageriale desfasurata de reclamanta în anul scolar 2007-2008.

Fisa de evaluare nr.461/09.07.2008, întocmita de Consiliul de administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, cuprinde evaluarea activitatii manageriale desfasurata de reclamanta în anul scolar 2007-2008.

Pentru desfasurarea activitatilor de predare, personalul didactic trebuie evaluat potrivit indicatorilor specifici, chiar daca ocupa o functie de conducere în cadrul scolii, fisa de evaluare fiind avizata de inspectoratul scolar teritorial si cel general, astfel cum stabileste Metodologia de evaluare a directorilor unitatilor de învatamânt aprobata prin Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 4990/11.11.1998.

Nu poate fi vorba de o dubla evaluare, deoarece sunt distincte criteriile în baza carora se face evaluarea, fiind vorba de activitati diferite, respectiv cea de conducere si cea de predare.

Cât priveste functia de presedinte al Consiliului de administratie ocupata de reclamanta în anul scolar 2007 – 2008, trebuie observat ca, asa cum rezulta din dispozitiile art. 52 alin.4 din Legea nr. 128/1997, fisa de evaluare se vizeaza de seful de catedra si se analizeaza de Consiliul de administratie. Prin urmare, nu reclamanta trebuie sa analizeze fisa de evaluare a activitatii proprii, ci consiliul de administratie al unitatii de învatamânt.

Prin sentinta civila nr. 951/21.05.2010 pronuntata de Tribunalul Constanta a fost admisa actiunea reclamantei J.M. si a fost obligata pârâta Scoala cu clasele I-VIII Medgidia sa elibereze reclamantei fisa de evaluare profesionala în calitate de profesor pentru activitatea desfasurata în anul scolar 2007- 2008.

Pentru a dispune astfel, instanta de fond, investita cu rejudecarea cererii reclamantei în baza deciziei civile nr.53/CM/26.01.2010 a Curtii de Apel Constanta, a constatat ca reclamanta a fost angajata ca profesor de la Scoala cu clasele I-VIII Carasu în anul scolar 2007-2008, an în care a îndeplinit si o functie de conducere mandatata de catre Inspectoratul Judetean Scolar si pentru cele doua activitati desfasurate de aceasta, trebuia sa primeasca fisa de evaluare.

Au fost înlaturatesustinerile pârâtei rezultate din adresa nr. 499A/04.05.2009 a forului tutelar al acesteia – Inspectoratul Scolar Judetean, în sensul ca reclamanta nu poate beneficia de o dubla evaluare, ca manager si cadru didactic întrucât a fost degrevata aproape în întregime de sarcinile si atributiile didactice. Aceasta întrucât, potrivit adresei nr. 1400/17.05.2010 a pârâtei, reclamanta a avut în anul scolar 2007-2008 activitate didactica, respectiv 11 ore (9 ore reprezentând obligatia de predare + 2 ore plata cu ora).

Pentru aceste considerente, s-a apreciat ca pârâta, prin consiliul de administratie, este îndatorata sa realizeze evaluarea reclamantei din punct de vedere al activitatii didactice.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs pârâta Scoala cu clasele I-VIII Lucian Grigorescu, în numele si pentru Scoala cu clasele I-VIII Carasu, solicitând modificarea sentintei în sensul respingerii actiunii reclamantei ca nefondata.

Arata recurenta, ca în mod gresit instanta de fond a obligat institutia sa elibereze fisa de evaluare si pentru activitatea de profesor desfasurata de reclamanta, deoarece în conditiile în care aceasta a îndeplinit o functie de conducere si a fost evaluata pentru aceasta functie, nu mai poate fi evaluata si pentru activitatea didactica.

Nu se pot da doua calificative pentru aceeasi perioada de timp, pe baza aceluiasi contract individual de si la acelasi angajator.

Instanta de fond nu a înteles faptul ca functia de conducere implica si ore de predare la clasa.

Pe de alta parte, directorul este si presedintele Consiliului de administratie si nu poate sa-si evalueze propria sa activitate.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 304 pct. 8 si 9 cod procedura civila.

Analizând sentinta recurata, în raport de criticile formulate si de materialul probator administrat, Curtea constata ca recursul este nefondat.

Prin decizia nr.307/24.08.2007 a inspectorului general, de la data de 01.09.2007 reclamanta a fost detasata în functia de director pâna la organizarea concursului pentru ocuparea postului, dar nu mai târziu de data de 31.08.2008, cu aceeasi data fiindu-i rezervata catedra pe care este titulara.

Conform art. 21 alin. 5 din Legea 128/1997, inspectorul scolar general numeste cu delegatie sau prin detasare, pe o perioada de cel mult un an scolar si acorda în exclusivitate calificativul pentru activitatea din anul în curs conform unei fise de evaluare.

Potrivit metodologiei de evaluare a directorilor din învatamânt –Ordinul Ministrului nr. 4990/1998 – activitatea reclamantei, de conducere a scolii în anul scolar 2007-2008 a fost evaluata de catre Consiliul de Administratie a ISJ –Constanta, aceasta obtinând calificativul „Bine” – 81 de puncte.

Reclamanta a solicitat instantei obligarea pârâtei la realizarea evaluarii sale profesionale si eliberarea fisei de evaluare pentru activitatea didactica pe care a desfasurat-o în anul scolar 2007-2008.

Procedând la solutionarea în fond a cauzei, dupa casare, instanta de fond a admis actiunea dupa ce a fost dovedita împrejurarea sustinuta de reclamanta si anume ca aceasta a desfasurat si activitate didactica de predare în aceeasi perioada în care a îndeplinit si functia de director.

Facând aplicarea art. 52. din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, se constata ca în mod corect instanta de fond a apreciat ca întemeiata actiunea, deoarece este dreptul reclamantei sa obtina fisa de evaluare pentru activitatea sa didactica de predare, activitate care s-a derulat în acelasi timp în care ocupa si functia de director al unitatii scolare.

Alin.1 din art. 52 prevede ca „evaluarea personalului didactic de predare, a celui auxiliar, de conducere, de îndrumare si de control se face anual, conform fisei de evaluare elaborate de Ministerul Învatamântului”.

Pentru activitatea didactica de predare, recurenta refuza sa o evalueze pe reclamanta, invocând ca nu poate face o dubla evaluare si faptul ca reclamanta nu poate sa-si faca propria sa evaluare, din moment ce este presedintele Consiliului de administratie care este însarcinat cu aceasta activitate.

Pentru desfasurarea activitatilor de predare, personalul didactic trebuie evaluat potrivit indicatorilor specifici, chiar daca ocupa o functie de conducere în cadrul scolii, fisa de evaluare fiind avizata de inspectoratul scolar teritorial si cel general astfel cum stabileste Metodologia de evaluare a directorilor unitatilor de învatamânt aprobata prin Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 4990/11.11.1998.

Nu poate fi vorba de o dubla evaluare, deoarece sunt distincte criteriile în baza carora se face evaluarea fiind vorba de activitati diferite, respectiv cea de conducere si cea de predare.

Cât priveste situatia invocata de recurenta cu privire la functia de presedinte al Consiliului de administratie ocupata de reclamanta în anul scolar 2007-2008, trebuie observat ca asa cum rezulta din dispozitiile art. 52 alin.4 din Legea nr. 128/1997, fisa de evaluare se vizeaza de seful de catedra si se analizeaza de Consiliul de administratie. Prin urmare, nu reclamanta trebuie sa analizeze fisa de evaluare a activitatii proprii, ci consiliul de administratie al unitatii de învatamânt.

Mai trebuie retinuta si împrejurarea ca aceasta problema a evaluarii activitatii didactice a reclamantei a mai fost analizata de catre Instanta de control judiciar si cu ocazia recursului declarat împotriva sentintei civile nr.724/2009 si Curtea de Apel a casat aceasta sentinta tocmai pentru ca instanta de fond sa administreze probe cu privire la activitatea didactica desfasurata de reclamanta în perioada anului scolar 2007-2008, apreciind ca se impune evaluarea acestei activitati, independent de activitatea de director.

În conformitate cu dispozitiile art. 315 cod procedura civila, în caz de casare, hotarârile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum si asupra necesitatii administrarii unor probe, sunt obligatorii pentru judecatorii fondului.

Dând curs acestor dispozitii legale, Tribunalul Constanta a administrat probele ce se impuneau în raport de decizia de casare si în conditiile în care s-a dovedit ca reclamanta a predat 11 ore, obligatia pârâtei de a elibera fisa de evaluare pentru aceasta activitate didactica este evidenta în raport de dispozitiile legale mai sus mentionate.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 312 cod procedura civila va fi respins ca nefondat recursul declarat împotriva sentintei civile nr. 951/2010 pronuntata de Tribunalul Constanta.