Excepţie de nelegalitate act administrativ. Aviz emis de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Comisia pentru acordarea avizului de încadrare în condiţii speciale. Acte ale autorităţilor publice


Nu sunt îndeplinite condiţiile prev de art. 322 pct 5 c.pr.civ , întrucât adresele invocate nu întrunesc condiţiile prevăzute de text, respectiv să fi fost nou descoperite după pronunţarea sentinţei, din cauze mai presus de voinţa părţilor, ori să fi fost reţinute de partea potrivnică, din moment ce acestea au fost emise la cererea revizuentului, iar nu reţinute de intimată. Aceste înscrisuri au fost emise după pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se cere, deci nu existau la data judecăţii, nefiind îndeplinite nici cu privire la acest înscris condiţiile de admisibilitate instituite de art. 322 pct. 5 C. proc. civ.

Curtea de Apel Iaşi, sentinţa nr. 5 din 7 februarie 2011