Executor-recunostere inscrisuri si hotarare straina Cereri


SENTINTA CIVILA Nr. 490

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr. XXX/88/2011 din, XXX, cu domiciliul în mun.Tulcea a solicitat recunoasterea Hotarârii nr.XXX/10-11-1998, pronuntata în dosarul nr.XXX/1998 de Tribunalul Civil Macka, Republica Turcia, definitiva la XXX, a efectelor Deciziei nr.XX/16-03-1999, pronuntata în dosarul nr.XX/1999 de Tribunalul de Justitie Civil Maca, Republica Turcia, definitiva la XXX si a efectelor Deciziei nr.XXX/30-10-2001, pronuntata în dosarul nr.XXX/2001 de Tribunalul de Justitie Civil Besicduzu-Trabzon, Republica Turcia, definitiva la 30-10-2001.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca la data de 30.12.2008, prin Hotarârea nr.XXX/10-11-1998, pronuntata în dosarul nr.XXX/1998 de Tribunalul Civil Macka, Republica Turcia, definitiva la XXX, a fost rectificat prenumele si data nasterii pârâtului, din XXX în XXX, respectiv din data de XXX în XXX, dupa care prin Decizia nr.XX/16-03-1999, pronuntata în dosarul nr.XX/1999 de Tribunalul de Justitie Civil Maca, Republica Turcia, definitiva la XXX, pârâtul si-a schimbat numele de familie din XXX în XXX, iar prin Decizia nr. XXX/30-10-2001, pronuntata în dosarul nr.132/2001 de Tribunalul de Justitie Civil Besicduzu-Trabzon, Republica Turcia, definitiva la XXXa fost schimbat numele de familie al pârâtului din Sahin în XXX.

În dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar urmatoarele acte: Hotarâre nr.XXX/10-11-1998, pronuntata în dosarul nr.XXX/1998 de Tribunalul Civil Macka, Republica Turcia, definitiva la XXX, Decizia nr.XX/16-03-1999, pronuntata în dosarul nr.XX/1999 de Tribunalul de Justitie Civil Maca, Republica Turcia, definitiva la XXX, Decizia nr.XXX/30-10-2001, pronuntata în dosarul nr.XXX/2001 de Tribunalul de Justitie Civil Besicduzu-Trabzon, Republica Turcia, definitiva la 30-10-2001, traduse si legalizate, copii acte de identitate ale partilor.

Analizând cauza în raport de probele administrate, instanta retine ca prin Hotarârea nr XXX/10.11.1998 pronuntata în dosarul nr XXX/1998 de Tribunalul civil Macka-Republica Turcia si ramasa definitiva la 11.11.1998, s-a admis cererea formulata si s-a rectificat prenumele reclamantului din XXX în XXX, precum si data nasterii din 6.01.1969 în 6.01.1968.

Ulterior, prin Decizia nr XXX/16.03.1999, pronuntata în dosarul nr 63/1999 de Tribunalul de justitie Maca -Republica Turcia, ramasa definitiva la 17.03.1999, s-a dispus schimbarea numelui de familie din XXX în XXX pentru a se numi XXX, iar prin decizia nr. XXX/30.10.2001, pronuntata în dosarul nr 132/2001 de Tribunalul de Justitie Civil Besicduzu- Trabzon, Republica Turcia, definitiva la 30-10-2001, în urma admiterii cererii, numele de familie al pârâtului în cauza a devenit XXX, numindu-se în prezent XXXXXX.

Potrivit dispozitiilor art. 166 din Legea nr. 105/1992, hotarârile straine sunt recunoscute pe deplin drept în România daca se refera la statutul civil al cetatenilor statului unde au fost pronuntate sau daca, fiind pronuntate într-un stat tert, au fost recunoscute mai întâi de statul de cetatenie al fiecarei parti.

Conform art. 171 din Legea nr. 105/1992 cererea de recunoastere a hotarârii straine se întocmeste potrivit cerintelor prevazute de legea procedurala româna si va fi însotita de urmatoarele acte: copia hotarârii straine; dovada caracterului definitiv al acesteia; copia dovezii de înmânare a citatiei si actului de sesizare, comunicate partii care a fost lipsa în instanta straina sau orice alt act oficial care sa ateste ca citatia si actul de sesizare au fost cunoscute, în timp util, de catre partea împotriva careia s-a dat hotarârea; orice alt act, de natura sa probeze, în completare, ca hotarârea straina îndeplineste celelalte conditii prevazute de art. 167, actele prevazute în alin. 1 vor fi însotite de autorizate si vor fi supralegalizate, cu respectarea dispozitiilor art. 162.

Întrucât în cauza sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 171 din Legea nr. 105/1992 privind recunoasterea hotarârilor straine, instanta urmeaza a admite cererea si a recunoaste pe teritoriul României efectele Hotarârii nr.212/10-11-1998, pronuntata în dosarul nr.XXX/1998 de Tribunalul Civil Macka, Republica Turcia, definitiva la XXX, efectele Deciziei nr.XXX/16-03-1999, pronuntata în dosarul nr.XX/1999 de Tribunalul de Justitie Civil Maca, Republica Turcia, definitiva la XXX si efectele Deciziei nr.XXX/30-10-2001, pronuntata în dosarul nr.XXX/2001 de Tribunalul de Justitie Civil Besicduzu-Trabzon, Republica Turcia, definitiva la 30-10-2001.

1