Faliment-Lg.85_2006-închidere procedură insolvenţă Cereri


Asupra propunerii de închidere a procedurii insolventei:

Prin sentinta civila nr. 2536/07.09.2006 pronuntata de Tribunalul Tulcea s-a dispus deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata fata de debitoarea ………, jud. Tulcea si intrarea în procedura falimentului, fiind desemnat în calitate de lichidator ………, devenit ulterior ………, transformat în ……….

În cauza, a formulat declaratie de creanta creditorii: D.G.F.P. Tulcea – cu o creanta în valoare de 1579 lei, Administratia Finantelor Macin – cu o creanta în valoare de 8303 lei, ……… – cu o creanta în valoare de 16267,75 lei, ……… – cu o creanta în valoare de 36436,20 lei, ……… – cu o creanta în valoare de 1071,99 lei, ………- cu o creanta în valoare de 254,13 lei, ……… – cu o creanta în valoare de 2328 lei, ……… – cu o creanta în valoare de 33152,63 lei, ……… – cu o creanta în valoare de 351570,18 lei, totalul masei credale fiind de 450.962,80 lei.

Din verificarile efectuate, a rezultat ca societatea nu detine bunuri mobile sau imobile în patrimoniu care sa fie valorificate în vederea acoperirii creantei si nu are de recuperat creante active de la alti debitori.

În raportul asupra cauzelor si împrejurarilor ce au determinat insolventa, lichidatorul a concluzionat ca principalele cauze care au condus la aparitia starii de insolventa au fost, aprecierea monedei nationale fata de Euro si USD, în perioada 2002-2003, refuzuri de productie finita de catre distribuitorii din Italia, schimbarea legislatiei fiscale si contabile, la perioade scurte de timp între anii 2002-2004, blocarea conturilor de catre proprietarul locatiilor ….. pentru neplata chiriilor la zi, scumpirea fortei de si înasprirea conditiilor de angajare si a relatiilor angajator-angajat.

La data de de 27 iulie 2009 lichidatorul judiciar a cerut atragerea raspunderii patrimoniale a fostului administrator al debitorului ………, actiune care a fost respinsa ca nefondata, conform sentintei civile nr.2343/24.09.2010 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr……,

La data de 18 februarie 2011, lichidatorul a solicitat închiderea procedurii insolventei, în baza art. 131 din Legea nr 85/2006.

Analizând actele si lucrarile dosarului în raport de cererea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii insolventei fata de debitoarea ………, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 2536/07.09.2006 pronuntata de Tribunalul Tulcea s-a dispus deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata fata de debitoarea ………, jud. Tulcea si intrarea în procedura falimentului, fiind desemnat în calitate de lichidator ………, devenit ulterior ………, transformat în ……….

În raportul asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa a debitoarei, lichidatorul judiciar a învederat ca principalele cauze care au condus la aparitia starii de insolventa au fost, aprecierea monedei nationale fata de Euro si USD, în perioada 2002-2003, refuzuri de productie finita de catre distribuitorii din Italia, schimbarea legislatiei fiscale si contabile, la perioade scurte de timp între anii 2002-2004, blocarea conturilor de catre proprietarul locatiilor ……… pentru neplata chiriilor la zi, scumpirea fortei de munca si înasprirea conditiilor de angajare si a relatiilor angajator-angajat.

De asemenea, la data de 18 februarie 2011 lichidatorul judiciar a solicitat închiderea procedurii de insolventa fata de debitoarea ……… în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006.

Ori, potrivit art. 131 alin. 1 din Lg. 85/2006, în orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul-sindic va da o sentinta de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

În consecinta, fata de prevederile legale mentionate, cum societatea nu detine bunuri în patrimoniu, dupa cum s-a aratat, judecatorul sindic va admite cererea formulata si va dispune închiderea procedurii insolventei fata de debitoarea …… si radierea din Registrul Comertului unde este înmatriculata, urmând a se notifica hotarârea Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea pentru efectuarea mentiunii.

În lipsa disponibilitatilor în contul debitorului, urmeaza a se face aplicarea disp. art. 4 alin. 4 din si a se dispune plata din fondul de lichidare a sumei de 5.262,33 lei reprezentând, cheltuieli de procedura în suma de 4.022,33 lei si remuneratie lichidator în suma de 1000 lei + 240 lei TVA.

2