Faliment – ordonanta presedintiala Faliment


TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

SENTINTA nr. 1243

Sedinta publica de la 12 Noiembrie 2010

Completul compus din:

JUDECATOR SINDIC S.M.

Grefier G.A.

Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor SC P.D. SRL si pe debitor SC E. SRL, debitor SC E. SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR I.E. IPURL, având ca obiect opozitie.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-au prezentat avocat C.G.N. pentru reclamanta si SC E. SRL prin reprezentanta LICHIDATORULUI JUDICIAR I.E. IPURL.

Procedura legal îndeplinita.

Dupa strigarea cauzei si apelul partilor s-a facut oral referatul cauzei de catre grefier.

Având cuvântul pe cererea de opozitie avocat C.G.N. solicita admiterea acesteia.

Nemaifiind alte cererii de formulat, exceptii de ridicat si probe de administrat judecatorul sindic retine cauza în pronuntare.

JUDECATORUL SINDIC

Asupra cauzei de fata în materie de faliment constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Bacau la data de 04.11.2010, creditoarea SC P.D. SRL a formulat opozitie la deschiderea procedurii insolventei asupra debitoarei SC E. SRL Bacau prin încheierea din data de 22.10.2010 pronuntata în dosarul nr. */2010.

Cererea a fost legal timbrata cu 120 lei taxa de timbru si 0,30 lei timbru judiciar.

În motivarea opozitiei, creditoarea a aratat ca a încheiat cu debitoarea un contract de lucrari de constructie pentru o pensiune turistica; dupa finalizarea lucrarilor, între parti au aparut neîntelegeri privind costul lucrarilor, deoarece unele lucrari efectuate de debitoare prezentau degradari importante, iar o parte din lucrari fusesera executate de alti constructori; litigiul nu a fost solutionat pe cale amiabila, asa încât în prezent se afla pe rolul Curtii de Arbitraj de pe lânga C.C.I.A. – dosar nr. */2009. În acel dosar s-a efectuat o expertiza tehnica ce a concluzionat ce sume urmeaza a fi restituite de catre SC E. SRL creditoarei.

SC P.D. SRL a aratat ca debitoarea a introdus cu rea – credinta cererea de deschidere a procedurii insolventei pe calea procedurii simplificate, în scopul de a evita judecarea cauzei mai sus aratate; în plus, din datele depuse de catre falita la Ministerul de Finante si la O.R.C. rezulta ca societatea realiza profit de 65899 lei la finele anului 2009, iar datoriile catre creditori de 2058500 lei nu justifica starea de insolventa daca sunt comparate cu cifra de afaceri.

În drept au fost invocate prevederile art. 32 din Legea nr. 85/2006.

Legal citati, debitoarea si lichidatorul judiciar nu au formulat întâmpinare.

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Prin încheierea din data de 22.10.2010 pronuntata în dosarul nr. */2010 al Tribunalului Bacau – Sectia comerciala si de contencios administrativ, a fost admisa cererea formulata de debitoarea SC E. SRL Bacau, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolventei si intrarea în faliment a debitoarei, s-a dispus dizolvarea societatii si ridicarea dreptului de administrare, a fost desemnat provizoriu lichidator judiciar I.E. IPURL. Elementul esential ce a condus la pronuntarea solutiei a fost recunoasterea de catre debitoare a starii de insolventa în care se afla.

Împotriva deschiderii procedurii insolventei a formulat opozitie creditoarea SC P.D. SRL, în temeiul art. 32 alin. 2 din Legea nr. 85/2006. Astfel, în speta de fata, judecatorul sindic trebuie sa stabileasca daca debitoarea se afla în încetare de plati sau starea de încetare de plati este iminenta, în caz contrar prezumându-se ca a introdus cererea cu scopul de a se sustrage urmaririi creditorilor.

Art. 3 pct. 1 din arata ca insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile. Potrivit art. 27 alin. 1 din aceeasi lege, debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor legii, în termen de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.

Din aceste texte rezulta ca starea de insolventa este elementul esential care impune declansarea procedurii de insolventa. Un debitor este considerat în insolventa nu pentru ca refuza sa plateasca una sau mai multe datorii, ci pentru ca nu poate acoperi datoriile exigibile cu lichiditatile disponibile, este lipsit de cash-ul necesar platii datoriilor.

La determinarea starii de insolventa nu va fi avuta în vedere valoarea elementelor patrimoniale active de care dispune debitorul, raportata la cuantumul datoriilor sale, aceasta comparatie având relevanta doar sub aspectul insolvabilitatii din punct de vedere civil (deconfitura), dar nu în înteles comercial al insolvabilitatii.

Analizând situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2010, rezulta ca debitoarea detinea la acea data suma de 107.443 lei în casa si conturi la banci, total active circulante 9.237.141 lei, datorii ce trebuie platite într-o perioada de pâna la un an 9.483.397 lei, active circulante nete/datorii curente nete: – 246.256 lei, pierdere în urma exercitiului financiar 315.967 lei.

Chiar daca la sfârsitul anului 2009 debitoarea ar fi înregistrat profit, asa cum sustine oponenta, la jumatatea anului 2010 înregistra deja pierderi, asa încât acest motiv invocat în cuprinsul opozitiei va fi înlaturat.

De asemenea, cifra de afaceri nu reprezinta un element pe baza caruia sa se stabileasca existenta sau nu a starii de insolventa, raportarea cuantumului datoriilor la cifra de afaceri nefiind un indicator al solvabilitatii.

Valoare redusa a lichiditatilor fata de cuantumul datoriilor ce trebuiesc achitate în scurt timp este indicatorul ce în speta confirma starea de insolventa declarata de însasi debitoarea SC E. SRL.

Este adevarat ca din datele financiar – contabile prezentate de debitoare reiese ca aceasta detine active de o valoare considerabila. Existenta acestor active nu echivaleaza însa cu solvabilitatea comerciala a debitoarei, câta vreme societatea este lipsita de disponibilitati banesti pentru acoperirea datoriilor scadente.

Scopul procedurii de insolventa este acela de a asigura modalitati de acoperire a pasivului debitorului aflat în insolventa, în cazul falimentului prin lichidarea activelor acestuia, pentru îndestularea proportionala a creantelor creditorilor în cadrul procedurii concursuale. A solicita debitorului sa procedeze singur la înstrainarea activelor pentru a acoperi anumite creante ar însemna ocolirea prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, precum si a însusi scopului legii.

În consecinta, retinând ca debitoarea se afla în stare de insolventa, judecatorul sindic urmeaza a respinge ca nefondata opozitia formulata de creditoarea SC P.D. SRL.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge opozitia formulata de catre SC P.D. SRL cu sediul în localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 1, sc. B, ap. 117, ca nefondata.

Definitiva.

Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 12 Noiembrie 2010

Redactat: MS: 15.11.2010

Tehnoredactat: AG : 03.12.2010.