Faliment – procedura insolventei – societati cu raspundere limitata Faliment


TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

SENTINTA Nr. 1492

Sedinta publica de la 21 Decembrie 2010

Completul compus din:

JUDECATOR SINDIC G.G.

Grefier G.A.

Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE ONESTI, creditor SC M.L. IFN ROMANIA SA, contestator SC M. IFN SA, creditor BANCA T. SA – SUCURSALA ONESTI, contestator SC M. IFN SA – CONTESTATOR si pe debitor SC”M.”SRL PRIN ADMIN. SPECIAL M.I., lichidator M.R..L. IASI SPRL, pârât SC”M.”SRL PRIN ADMIN. SPECIAL M.I. – CONTESTATOR, contestator ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE ONESTI – CONTESTATOR, intimat SC C. SA – CONTESTATORE, contestator T.L. IFN SA, având ca obiect procedura insolventei – societati cu raspundere limitata.

Procedura legal îndeplinita.

Dezbaterile au avut loc în data de 09.12.2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi, pronuntarea fiind amânata pentru datele de 14.12.2010 respectiv 21.12.2010, încheierile de sedinta din datele de 09.12.2010 si 14.12.2010 facând parte integranta din prezenta sentinta.

JUDECATORUL SINDIC

În cauza au fost formulate contestatii la tabelul preliminar al creantelor privind creantele AFP Onesti, SC C. SA, SC M.L. ROMÂNIA IFN SA, SC M. IFN SA si T.L. IFN SA.

Având în vedere ca în ce priveste contestatiile formulate fata de creantele SC M.L. ROMÂNIA IFN SA si SC M. IFN SA pe rolul Tribunalului Bacau exista actiuni pentru anularea contractelor încheiate între aceste societati si debitoare,instanta apreciaza ca solutionarea contestatiilor trebuie suspendata pâna la solutionarea acestor dosare.

De asemenea, având în vedere si faptul ca în ce priveste contestatiilor fata de creantele AFP Bacau si SC T.L. IFN SA instanta a dispus administrarea probei cu expertiza, fata de dispozitiile art. 73 alin 3 din Legea nr. 85/2006, creantele contestate vor fi înscrise provizoriu în tabelul definitiv.

În ce priveste contestatia formulata de administratorul special al debitoarei fata de creanta SC C. SA instanta retine urmatorele:

S-a aratat în esenta în motivare faptul ca desi pârtile au ajuns la o întelegere cuprinsa în procesul verbal de conciliere din data de 23.04.2009, creditoarea a procedat la emiterea facturii fiscale nr. 19866 în suma de 24525,9 RON, suma nefiind astfel datorata.

S-a mai aratat ca aceste aspecte au fost de altfel retinute si prin SC nr. 2966/14.04.2009 pronuntata de Judecatoria Onesti.

Instanta apreciaza contestatia ca neîntemeiata.

Astfel, între parti s-au derulat relatii comerciale concretizate în achizitionarea de debitoare de marfuri de la creditoare conform facturii fiscale nr. */16.06.2003.

Marfurile au ramas în custodia vânzatorului fara plata, în baza proceselor verbale de custodie încheiate între parti pâna la sfârsitul anului 2006.

Pentru anul 2007, contrar sustinerilor contestatorului, între parti nu s-a mai încheiat nici o întelegere privind râmânerea în custodie cu titlu gratuit a marfurilor, purtându-se doar discutii cu privire la acest aspect, neconcretizate însa: adresele 423/25.04.2007 si 1716/26.04.2007(filele 324-325).

De asemenea, contrar sustinerilor contestatorului, nu s-a stabilit nimic cu privire la custodie nici la concilierea din data de 23.03.2009.

În aceste conditii, creditoarea nemeiangajându-se sa pastreze în custodie cu titlu gratuit marfa proprietatea debitoarei, au devenit aplicabile prevederile procesului verbal de custodie din 2.02.2006 în sensul ca în cazul în care debitoarea nu va prelua marfa pâna la data de 31.12.2006, aceasta va datora cu titlu de chirie suma de 30 RON/zi de cisterna de la 1.01.2007 si pâna la ridicarea produsului.

Prin urmare, instanta retine ca debitoarea datoreaza creditoarei suma de 24676,2 RON repezentând contravaloare factura 19866/18.11.2008(chiria pe anii 2007 si 2008), taxa de timbru si timbru judiciar, creanta cu care va fi trecuta SC C. SA în tabelul definitiv de creante.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Stabileste termen pentru continuarea procedurii la data de 24.02.2011.

Respinge contestatia admnistratorului special împotriva creantei SC C. SA BORZESTI.

Dispune înscrierea acestei creditoare în tabelul definitiv de creante cu suma de 24676,2 Ron reprezentând contravaloare factura 19866/18.11.2008 precum si taxa de timbru si timbru judiciar.

Dispune înscrierea provizorie pâna la solutionarea contestatiei formulate, a creantelor AFP BACAU, T.L. IFN SA, SC M.L. IFN SA si SC M. IFN SA.

Suspenda în baza art. 244 alin. 1,pct1, din CPC solutionarea contestatiilor privind creantele SC M.L. IFN SA si SC M. IFN SA pâna la solutionarea actiunilor introduse pe rolul Tribunalului Bacau privind anularea contractelor încheiate de SC M. SRL cu aceste societati.

Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare, iar în ceea ce priveste masura suspendarii cu recurs pe toata durata suspendarii.

Pronuntata în sedinta publica .