Faliment – procedura insolventei – societati cu raspundere liumitata Faliment


TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 875

Sedinta publica de la 06 Septembrie 2010

Pe rol fiind derularea procedurii de faliment privind pe debitoarea SC”P.C.”SRL PRIN ADM.JUDICIAR PROVIZORIU C.P.I. I.A.M.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns administratorul judiciar al debitoarei reprezentat prin practician în insolventa I.A.M. lipsind creditorii.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care:

Judecatorul sindic constata ca la dosar , s-a depus la fila 16 contestatie de catre SC C.L. SRL, netimbrata.

Administratorul judiciar al debitoarei solicita un termen pentru a lua cunostinta de contestatie .

Pe procedura: Administratorul judiciar depune la dosar raport de activitate, întocmit în temeiul art. 21 din Legea 85/2006, pe care îl sustine oral în instanta si arata ca de la data desemnarii pâna la termenul de azi, a procedat la notificarea deschiderii procedurii împotriva debitoarei, a întocmit tabelul preliminar al creditorilor. S-a depus raportul cauzal care a fost comunicat debitoarei prin administrator si publicat în BPI. In data de 21.07.2010 a avut loc adunarea creditorilor în care s-a prezentat creditorilor prezenti situatia debitoarei, s-a confirmat administratorul judiciar si , s-a desemnat Comitetul creditorilor format din CREDIT EUROPE BANK – presedinte si membri: SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA si ALPHA LEASING ROMANIA IFN SA. Nu s-a desemnat administrator special. Fata de contestatia formulata la tabelul preliminar solicita prorogarea termenului de depunere a tabelului definitiv al creantelor. Mai arata ca debitoarea a formulat recurs împotriva hotarârii de deschidere a procedurii de insolventa, recurs care a fost solutionat de Curtea de Apel, în sensul anularii recursului ca netimbrat. Fata de aceste considerente solicita intrarea debitoarei în procedura falimentului, în forma generala, în temeiul art. 107,109 din Legea 85/2006.

Judecatorul sindic, fata de raportul de activitate sustinut de administratorul judiciar, având în vedere contestatia la tabelul preliminar formulata de SC C.L. SRL, acorda termen pentru solutionarea contestatiei la data de 7 octombrie 2010, ora 1300, pentru când se vor cita contestatoarea cu mentiunea de a achita taxa de timbru de 120 lei si timbru judiciar de 0,3 lei sub sanctiunea anularii contestatiei si Comitetul Creditorilor si ramâne în pronuntare pe cererea de intrare în procedura falimentului.

JUDECATORUL SINDIC

deliberând

Asupra cererii de intrare în faliment:

Prin sentinta civila nr. 473/19.04.2010 Tribunalului Bacau- Sectia comerciala si contencios administrativ pronuntata în dosarul nr.*/2010 al Tribunalului Bacau-Sectia Comerciala si Contencios Administrativ s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei împotriva debitoarei S.C. P.C. S.R.L., s-a ridicat dreptul de administrare al debitoarei, s-a desemnat administrator judiciar PE CABINET DE PRACTICIAN ÎN INSOLVENTA I.A.M. si s-au stabilit masurile prevazute de art. 61, art. 62 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Prin raportul preliminar întocmit de nr.CI 6456/PS/030/25.05.2010 înregistrat la dosarul cauzei la data de 25.05.2010 s-a notificat propunerea de mentinere a starii de observatie motivat de faptul ca reprezentantul societatii a depus documentele , propunere care a fost adusa la cunostinta creditorilor la adunarea creditorilor din data de 21.07.2010 , acestia fiind de acord cu mentinerea starii de observatie

Administratorului judiciar a întocmit si raportul cauzal ,în temeiul art.59 din Lg. nr.85/2006, acesta fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Bacau la data de 09.07.2010, raport din care rezulta ca, din situatiile financiare rezulta ca debitoarea are în casierie un disponibil de 1.504.421 Ron si ,daca acest disponibil ar fi real, considera administratorul judiciar ca societatea ar putea sa-si achite datoriile.

La termenul din 06.09.2009 administratorul judiciar a solicitat intrarea societatii debitoare în procedura falimentului în forma generala, în temeiul art.107 alin1 lit.A pct.b dinLg. nr.85/2006,motivat de faptul ca debitoarea a formulat recurs la sentinta de deschidere a procedurii , recurs care a fost anulat ca netimbrat.

Asupra cererii de intrare în faliment judecatorul sindic retine ca nu este întemeiata pentru urmatoarele motive:

Potrivit art.107 alin1 lit A pct.b “Judecatorul-sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin încheiere, în conditiile art. 32, intrarea în faliment în urmatoarele cazuri:[…]

b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat ca ar fi în stare de insolventa, iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic;

Analizând cererea administratorului judiciar se retine ca ,exercitarea caii de atac a recursului si anularea acestuia ca netimbrata , nu poate fi asimilata unei dezlegari pe fond a unei contestatii formulata în temeiul art.33 alin.2 dinLg. nr.85/2006.

Pe de alta parte, nici conditiile art.94 dinLg. nr.85/2006 nu sunt îndeplinite ,întrucât administratorul judiciar a solicitat prorogarea termenului pentru depunerea tabelului definitiv, fata de contestatia formulata de creditoarea S.C.C.L. S.R.L. la tabelul preliminar , iar prin raportul întocmit pe art.59 administratorul judiciar nu a propus intrarea în faliment.

Fata de considerentele ce preced si constatând ca nu sunt îndeplinite conditiile art.107 alin1 lit A pct.b din lg. nr.85/2006 va respinge cererea administratorului judiciar de intrare în faliment.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea de intrare în faliment în forma generala a S.C. P.C. S.R.L. ,formulata de catre administratorul judiciar CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN ÎN INSOLVENTA I.A.M. .

Fixeaza termen pentru continuarea procedurii la data de 14.10.2010, ora 1300.

Definitiva .

Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi.