FInalitatea acţiunii în justiţie este reprezentată de obţinerea unui titlu executoriu împotriva celui chemat în judecată. Or, atâta timp cât reclamanta are deja un titlu executoriu împotriva pârâtei, reprezentat de fila CEC refuzată la plată, s-ar ajunge


Prin actiunea formulata si înregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la data de 18.04.2011, sub nr. 1183/184/2011, reclamanta S.C. O S.R.L. a chemat-o în judecata pe pârâta S.C. FS S.R.L., solicitând instantei obligarea acesteia la plata sumei de 1488,18 lei reprezentând contravaloare marfa livrata si neachitata, precum si obligarea la plata dobânzii calculate pâna la achitarea integrala a debitului, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca, în baza regulilor comerciale, a livrat pârâtei la data de 17.07.2009 produse în valoare totala de 1488,18 lei, cu factura nr. OZL006700/17.07.2009, fara ca în momentul livrarii sa existe obiectiuni, factura fiind acceptata la plata prin semnatura. A mai aratat reclamanta ca pârâta nu si-a respectat obligatia de plata a pretului.

De asemenea, reclamanta a aratat ca a fost parcursa procedura concilierii directe prevazute de dispozitiile art. 7201 C.proc.civ., fara ca pârâta sa dea curs convocarii.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 1294 si art. 1361 C.civ., art. 43 C.com raportat la dispozitiile OG 9/2000, precum si dispozitiile art. 7201 C.proc.civ.

Pentru dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar copie balanta clienti, copii de pe o chitanta si 4 facturi fiscale emise pe numele pârâtei, fila CEC seria BTRL1BF nr. 4100268 în copie si original, însotita de documentele care atesta refuzul la plata, adresa de convocare la conciliere însotita de confirmarea de primire din partea pârâtei.

Cererea a fost timbrata cu taxa de timbru în suma de 133 lei si timbru judiciar de 3 lei.

Desi a fost legal citata, pârâta nu s-a prezentat în fata instantei pentru a formula aparari si nici nu a depus întâmpinare.

Analizând cu prioritate, potrivit art. 137 C.proc.civ. exceptia lipsei de interes, instanta constata ca aceasta este întemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Instanta retine ca, pentru achitarea facturii fiscale OZL006700/17.07.2009 si a altor 3 facturi emise pe numele sau, debitoarea a emis fila CEC seria BTRL1BF nr. 4100268, în valoare de 3390,68 lei, fila CEC refuzata la plata pentru lipsa totala de disponibil, dupa cum reiese din justificarea refuzului aflata la dosar (fila 12).

În conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 59/1934, CEC-ul are valoare de titlu executoriu pentru capital si accesorii. În aceste conditii, reclamanta nu mai are interesul de a actiona în instanta pârâta pentru recuperarea datoriilor, întrucât, CEC-ul constituind titlu executoriu, se poate recurge direct la executarea silita prin intermediul executorului judecatoresc.

Instanta arata ca finalitatea actiunii în justitie este reprezentata de obtinerea unui titlu executoriu împotriva celui chemat în judecata. Or, atâta timp cât reclamanta are deja un titlu executoriu împotriva pârâtei, reprezentat de fila CEC refuzata la plata, s-ar ajunge în situatia în care reclamanta ar dobândi doua titluri executorii pentru aceeasi datorie, împotriva aceleiasi persoane, fiind evidenta lipsa de interes în a obtine acest lucru.

În lumina celor aratate mai sus, instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei de interes invocata din oficiu si, pe cale de consecinta, sa respinga actiunea reclamantei ca fiind lipsita de interes.

Fata de dispozitiile art. 274 C.proc.civ., instanta va respinge si cererea de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

Data publicarii pe site: 02.06.2011