Fond funciar – anulare titlu de proprietate (teren confiscat prin hotărâre penală) Fondul funciar


Instanta a respins actiunea pentru urmatoarele motive : în baza legii fondului funciar (fara hotarâre judecatoreasca) s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 2 ha teren (din care face parte terenul de 1 ha în litigiu), fiind emis titlul de proprietate în indiviziune pentru reclamanta si fratele sau. Prin hotarârea de partaj reclamanta a devenit unica proprietara a terenului de 1 ha în litigiu. Tot în baza legii fondului funciar, prin hotarâre judecatoreasca opozabila actualei reclamante (atunci parte în proces) s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 5,25 ha teren (din care face parte 1 ha teren acum în litigiu) în indiviziune pentru pârâtele BE si BC, fiind emis titlul de proprietate atacat. Terenul de 1 ha în litigiu se suprapune în ambele titluri de proprietate ale partilor. Din documentatia ce a stat la baza emiterii titlului reclamantei rezulta ca autorul sau a fost condamnat penal si terenul i-a fost confiscat prin aceeasi hotarâre penala din 1961, autorul reclamantei fiind gratiat si apoi reabilitat; confiscarea a fost executata în 1962, autorul reclamantei pierzând astfel proprietatea a 2 ha teren; pentru acest teren confiscat reclamanta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate si a primit titlul de proprietate de care se prevaleaza în prezenta cauza; dar instanta a constatat ca acest teren de 2 ha (din care 1 ha acum în litigiu) nu face obiectul legii fondului funciar nr.18/1991, nefiind nici teren adus la CAP, nici teren expropriat, nici preluat prin lege speciala; sub aspect civil nu prezinta relevanta ca autorul reclamantei a fost reabilitat, întrucât reabilitarea nu are efecte asupra confiscarii averii; deci terenurile confiscate prin hotarâri judecatoresti nu se restituie fostilor sau mostenitorilor acestora, astfel ca în mod nelegal s-a emis titlul de proprietate al reclamantei. Nu exista nici o dovada ca reclamantei sau autorului sau li s-a restituit terenul confiscat prin hotarârea penala. Pârâtele BC si BE au dovedit ca autorii lor au fost înscrisi cu terenul în litigiu în registrul agricol anterior colectivizarii, terenul fiind preluat la CAP. Procedând la compararea titlurilor partilor, instanta a constatat ca este preferabil titlul atacat.