Fond funciar. Cerere modificare patiala a titlului de proprietate in sensul ca in suprafata de teren reconstituita sa fie inclusa si alta suprafata de teren


 

 

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii civile privind Legea Fondului Funciar, formulată de reclamanţii domiciliat in în contradictoriu cu paraţii pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor .

Dezbaterile cauzei au avut loc la data de când s-au pus concluzii pe fond ce s-au consemnat în încheierea din acea zi şi care face parte integrantă din prezenta.

In vederea reexaminării actelor şi lucrărilor dosarului instanţa a amânat pronunţarea la data de , când în urma deliberării se pronunţă următoarea sentinţă civilă.

J UDECATA

Asupra acţiunii civile de fata.

Reclamanţii domiciliat in Rm Sarat, a chemat in judcata pe paraţii pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor solicitind ca prin sentinta ce se va da , sa se dispuna modificarea patiala a titlului de proprietate nr. , in sensul ca in suprafata de teren reconstituita sa fie inclusa si suprafata de 0,5 ha teren situata in intravilanul satului cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt a actiunii reclaamntii arata ca s-au inscris in CAP conform cererii formulate la data de l6.05.l959 cu suprafata de teren de l,25 ha in doua puncte si anume : o,5 ha i vatra satului si o,75 ha in satul

Prin titlul de proprietate a carei modificare o solicita le-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru l,35 ha din care in extravilan suprafata de l,.32 ha pasuni si in intravilan arabil in suprafata de 300 mp .

Arata ca anterior acestui titlul a eliberat un alt titlul ce a fost anulat in care suprafata reconstituit in intravilan a fost de l300 mp .

Terenul in suprafata de 0,50 ha a fost proprietatea tatalui reclamantilor dobindit de la prin testamentul din l9.l2.l935.

Fara nici o motivare plauzibila Comisia locala a dispus reconstituirea unei suprafete de teren de l,35 ha in care insa nu este inclusa suprafata pe care a inscris-o in CAP de 0,50 ha in intravilanul localitatii aceasta regasindu-se in prezent in folosinta lui .

Apreciaza ca in mod nelegal titlul de proprietate nu cuprinde si terenul d 0,50 ha pe care l-a inscris in CAP in anul l959 astfel ca solicita modificarea titlului in sensul inscrierii suprafetei arate in cuprinsul actiunii .

Actiunea a fost intemiata in drept pe dispozitiile art. 58 din legea l8/l99l.

In sprijinul actiunii reclamantii au atasat copii de pe cele doua titluri de proprietate de pe cererea de inscriere in CAP si de pe cererea de reconstituire a dreptului de proprietate.

Prin intimpinarea depusa al fial l4 dosar ,Comisia locala , a solicitat respingerea ca neintemneiata a actiunii formulata de reclamanta.

A aratat ca reclamantii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru l.35 ha de la autorul , suprafata figurind in registrul agricol in perioada l959-l962.

Cererea a fost aprobata pentru suprafata totala de l,35 ha care include si suprafata de 5000 mp care face obiectul litigiului de fata , fiind emis titlul de proprietate nr. 56282/53./2005.

In urma unor petitii depuse de reclamantii comisia locala a inclus in titlul de proprietate si suprafata de 5000 mp pe care o detinea o alta persoana si care nu fusese niciodata inscrisa in CAP.

Comisia Locala a solicitat Comisiei Judetene modificarea titlului de proprietate nr. in sensul radierii numelui de din titlul de proprietate si modificarea numelui autorului defunct din si de asemenea scnimbarea amplasamentului pentru suprafata de 0,3l ha ( din cea de 0,50 ) intrucat in schimbul acestei suprafete care inainte de colectivizare a fost proprietatea reclamantilor a cedat catre CAP o alta suprafata de 0,3l ha in punctul „ „ astfel ca suprafata de 0,31 ha din totalul de 0,50 ha ,din intravilanul satului a ramas in proprietatea lui

Arata ca privind terenul de 0,50 ha cerut de reclamanti comisia locala a inscris in titlul de proprietate al acestora in punctul respectiv iar 0,l9 ha diferenta de 0,3l ha fiindu-le reconstituita in punctul „ „ avindu-se in vedere schimbul de terenuri intervenit anterior.

La intimpinare , Comisia locala a atasat copii de pe cererea numitului de pe cererea de reconstituire a reclamantului de pe filele din registrul agricol , declaratie a numitului , cererea de intrare in CAP a numitului filele l6-2l dosar.

Avindu-se in vedere afirmatia facuta de reclamanti cu privire la faptul ca terenul in suprafata de 0,3l ha se afla in detinerea numitului care poseda si actul de schimb din anul l974 instanta a dispus introducerea in proces a acestuia in calitate de parat pentru ca hotarirea sa-i fie opozabila .

S-a avut in vedere afirmatia relamantilor cu privire la faptul ca detine ambele suprafete de teren si nu este de acord ca Primaria sa-i reconstituie intreaga suprafata pe care au adus-o in fostul CAP

La termenul din data de 24.0l.20ll paratul prezinta instantei un act original intitulat„declaratie de schimb „ intre tata si fiu pe de o parte si CAP de cealalta parte pentru o suprafata de teren d 0,3l ha pe raza comunei sat

A precizat ca in legatura cu acest schimb de terenuri au avut cunostinta si au fost de acord si reclamantii ei fiind rude apropiate pe terenul pe care la primit la schimb au construit o locuinta iar reclamantii sunt de rea credinta solicitind dupa o asa mare perioada de timp anularea acestui schimb.

A precizat ca nu este reala afirmatia reclamantilor cu privire la faptul ca ar detine si aceasta suprafata de teren de 0,3l ha care a fost reconstituita in mod legal reclamantilor .

Pentru solutionarea actiunii instanta a administrat probe cu inscrisuri si interogatoriu.

S-au solicitat relatii suplimentare de la Comisia locala si s-a solicitat ca un reprezentant al acestuia sa prezinte in instanta filele din registrul agricol , in original cu suprafetele avute la rol , de autorul reclamantilor .

Raspunsurile la interogator au fost atasate la fila 47 dosar.

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele .

Reclamantilor i s-au eliberat titlul de proprietate de pe urma defunctului lor tata nr. l0739l/20l0 pentru suprafata de teren de l,35 ha pe raza comunei din care in intravilan 300 mp.

Din titlul de proprietate rezulta ca reclamantilor li s-au reconstituit in tarlaua 38 in extravilan o suprafata de teren de 3l00 mp pasuni , in punctul „ „

Reclamantii au avut calitatea de membrii cooperatori si au adus la intrarea in CAP in anul l959 o suprafata de teren de 0,50 ha .

si tatal sau au fost tarani cu gospodarie individuala nefiind membrii CAP.

In anul l974 intre pe de o parte si CAP de cealalta parte a intervenit un schimb de terenuri in sensul ca primii , au cedat de buna voie , suprafata de 0,3l ha teren CAP-ului in punctul , pentru care a pirmit la schimb de la CAP i o alta suprafata de teren in satul

Aceasta suprafata de 0,3l ha facea parte din suprafata de 0,50 ha adusa in CAP de autorul reclamantilor

Pe suprafata primita in schimb in intravilanul satului si-a intemeiat o gospodarie , construind o casa de locuit la data respectiva reclamanti care erau rude apropiate nu au avut nici un fel de obiectii .

La data solutionarii actiunii, reprezentul comisiei locale a precizat ca reclamantii desi au primit titlul de proprietate cu terenul respectiv de 0,3l ha in punctul „ ” acestia refuza sa-l primeasca solicitind ca sa le fie atribuit terenul pe care si-a construit casa de locuit ceea ce nu este posibil.

Avind in vedere faptul ca actul de schimb incheiat in anul l974 s-a facut pe baza acordului de vointa al partilor si pentru faptul ca terenurile au fost stapinite efectiv de parti dupa incheierea acestuia pana la aparitia Legii l8/l99l, fara a interveni anularea acestuia instanta apreciaza ca actiunea formulata de reclamanti nu este intemeiata .

Din verificarea actelor depuse de comisia locala rezulta ca reclamantilor li s-au reconstituit in proprietate suprafata de 0,50 ha pe care au inscris-o in CAP , in titlul de proprietate aceasta aparind in doua puncte ,0,l9 ha in intravilanul satului iar diferenta de 0,3l ha in punctul „ ”.

Ca urmare suprafata de teren solicitata de reclamanti a fost reconstituita motiv pentru care nu se impune anularea titlului de proprietate in sensul inscrierii suprafetei de 0,50 ha deoarece daca s-ar procda in acest mod ar fi lezat dreptul de proprietate al numitului care a stapinit terenul pe baza de act de schimb valabil incheiat.

In concluzie instanta va respinge ca neintemiata actiunea formulata de reclamanti .

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Respinge actiunea civila privind Legea FF, formulată de reclamanţii domiciliat in în contradictoriu cu paraţii Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ca neintemeiata.

Cu recurs in termen de l5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi .

Presedinte Grefier