Fond Funciar. Contestatie in anulare


INSTANTA

Sub nr. 24.01.2011 a fost inregistrata la instanta contestatia in anulare formulata de contestatorul G C, impotriva sentintei civile nr. 5 pronuntata la data de 14.10.2010 de Judecatoria B in dosarul nr.40, in contradictoriu cu intimatii B, Comisia com. B, jud. V pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, G V, G P, G G, G S, G , G, G.

In motivarea contestatiei in anulare, contestatorul a aratat ca presedintele completului care a judecat cauza ce a facut obiectul dosarului nr. 2010 nu s-a autorecuzat, avand in vedere ca exista un conflict intre acesta si contestator si nu a verificat daca au mai fost formulate cereri similare cu cea solutionata prin sentinta ce se contesta. Astfel, el a mai formulat o cerere similara in dosarul nr.2127/2009, solutionat prin sentinta civila nr.264 din 20.01.2010, definitiva si executorie, astfel incat s-au dat doua sentinte pentru aceeasi cerere.

Contestatorul a mai aratat ca prin sentinta contestata s-au stabilit masuri ce contravin prevederilor HG nr.890/2005, referitoare la punerea in posesie si emiterea titlurilor de proprietate.

A invocat, in drept, prevederile art. 317 alin.1 si art.319 din Codul de procedura civila.

Prin precizarile scrise depuse la dosar, contestatorul a mentionat ca nu a fost executata sentinta civila nr. 3 din 05.01.2006 a Judecatoriei B, prin punerea in posesie si emiterea titlurilor de proprietate, pentru terenurile cuvenite, datorita refuzului P com. B, motiv pentru care a cerut instantei obligarea acestuia la plata de daune cominatorii, stabilite prin incheierea din data de 07.07.2009 a Judecatoriei B. Cu toate acestea, P com. B nu a trecut la punerea in posesie cu terenul cuvenit.

A precizat ca temeiul de drept al contestatiei il constituie dispozitiile art.317 (1) al.2 Cod procedura civila, cu aceeasi motivare in fapt ca si in cererea introductiva.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul nr. 2010 al Judecatoriei B, in care a fost pronuntata sentinta nr. 2845/14.10.2010.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Asupra exceptiei tardivitatii contestatiei invocata din oficiu, ce se solutioneaza cu prioritate, conform art.137 alin.1 Cod procedura civila, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta nr. 4.10.2010, Judecatoria B a respins, ca lipsita de interes, cererea prin care reclamantul G C a solicitat sa fie obligati paratii Primarul comunei B, jud. V si Comisia com. B, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa procedeze la punerea reclamantului si a paratilor G V, G P, G G, G in posesia suprafetelor de teren mentionate in sentinta civ. nr. 3/2006 pronuntata de Judecatoria B.

A respins, ca neintemeiata, cererea prin care reclamantul G C a solicitat obligarea paratilor P comunei B, jud. V si Comisia com. B, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la plata catre reclamant a sumei de 50.000 lei, reprezentand daune cauzate prin lipsa de folosinta a terenului, precum si cererea prin care reclamantul a solicitat plata cheltuielilor de judecata.

Sentinta a fost comunicata contestatorului la data de 27.10.2010, conform dovezii de comunicare de la fila 79 din dosarul nr. 2010, iar contestatia in anulare impotriva acestei sentinte a fost inregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.01.2011.

Potrivit dispozitiilor art.319 alin.2, teza a doua, din Codul de procedura civila, ,,Impotriva hotararilor irevocabile care nu se aduc la indeplinire pe cale de silita, contestatia poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas irevocabila”. Fata de considerentele de fapt si de drept retinute, instanta constata ca prezenta contestatie in anulare este formulata tardiv, peste termenul de 15 zile de la data comunicarii.

Prin urmare, va admite exceptia tardivitatii contestatiei in anulare invocata din oficiu si va respinge ca tardiva contestatia in anulare formulata de contestatorul G Constantin impotriva sentintei civile nr.2845 din 14.10.2010 pronuntata de Judecatoria Barlad in dosarul nr.4484/189/2010.