Fond funciar rectificare c.f Fondul funciar


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILA Nr. _____

Şedinţa publică de la 10 mai 2011.

Completul compus din:

Preşedinte : C.G.

Grefier : L.D.

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamanta V.M. şi pe pârâti …………….având ca obiect fond funciar rectificare c.f

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezinta nimeni.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează ca procedura este completa.

Se constată că dezbaterea in fond a cauzei a avut loc in şedinta publica din 26.04.2011, când părtile prezente au pus concluzii in fond, care au fost consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, fiind amanata pronuntarea la 3 mai 2011, încheieri care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

JUDECATORIA

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Oradea la 17.12.2010, ulterior precizata, reclamanta V.M. in contradictoriu cu paratii P.T. P.A……, a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna rectificarea CF 612 C….. la Foaia A pct.2 in sensul dezmembrarii nr.topografic 157 , care devine : Top 157/1 cu suprafata de 2000 mp, Top 157/2 cu suprafata de 4028 mp, Top 157/3 cu suprafata 5679 mp total topografic 157 inreg. 11707 teren in intravilanul satului Chijic; sa dispuna modificarea TP nr. 50/8.10.1993 emis pe numele defunctului tata P. T., astfel: sa se elimine din titlu nr.topo 154 si 155 , sa se dispuna completarea si corectarea suprafetei nr.top. 154 cu 154/2 si corectarii suprafetei la 2341 mp, iar la nr.top. 157 completarea cu 157/1 cu suprafata modificata de 2000 mp , care corespunde situatiei reale, reprezentand terenul casei , curte, gradina din intravilan, care va coincide cu situatia din CF 612 rectificata; sa se dispuna nulitatea absoluta partiala a Titlului de Proprietate nr. 105/22.11.1993 emis in favoarea lui P.T. in sensul reducerii suprafetei acordate din nr.top. 157 de la 5854 mp la 5679 mp corespunzator nr.topo dezmembrat 157/3; sa se pronunte nulitatea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr. 339/20.06.1994 emis in favoarea lui C.F. in sensul reducerii suprafetei acordate din top. 157 de la 5854 mp la 4028 mp corespunzand nr.topografic dezmembrat 157/2; sa se pronunte nulitatea partiala a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 368/1997 al BNP Stanca Valentina sub aspectul reducerii suprafetei nr.topo 157 transmis de C.F. catre sotii P.T.si V ca fiind 4028 mp adica nr.top. 157/2, anuland incheierea de intabulare nr. 3854/12.02.1997, rectificand inscrierea de sub B 13-14 din CF 612 C….; sa se pronunte nulitatea partiala a contractului de vanzare-cumpărare autentificat de BNP Stanca Valentina cu nr. 2618 /1997 sub aspectul reducerii suprafetei nr.topo 157 care este 5679 mp corespunzator nr.topo dezmembrat 157/3, anularea incheierii de intabulare nr. 19451/22.09.1997, rectificarea inscrierii de sub B 15 si 16 din CF 612 Chijic; sa se constate ca ambele contracte de vanzare-cumpărare sunt afectate de nulitate partiala privind suprafata transmisa din topograficul 157 care a cuprins in plus 2000 mp peste suprafata detinuta in fapt si peste suprafata de care se putea dispune valabil; sa se dispuna rectificarea Foii B din CF 612 Chijic in sensul anularii Incheierilor de intabulare acel celor doua titluri de proprietate emise in favoarea lui C. F. si P.T. cu nr. 1862/28.01.1997 de sub B 11, a incheierii nr. 1863/28.01.1996 de sub B 12 si apoi a incheierilor subsecvente nr. 3854 /12.02.1997 efectuata sub B 13 si 14 respectiv a incheierii nr. 19451/22.09.1997 de sub B 15 si 16 prin care s-au intabulat contractele de vanzare-cumpărare sub aspectul reducerii suprafetei vandute din nr.top. 157 caci avand la baza titlurile gresite, prin acte subsecvente s-a dispus de o suprafata mai mare cu 2000 mp decat aceea detinuta de vanzatori; sa se dispuna obligarea comisiilor la eliberarea noilor titluri de proprietate , obligarea OCPI Bihor sa procedeze la rectificarea CF 612 Chijic pentru a crea cadrul juridic necesar aducerii situatiei de drept conform situatiei reale si pentru intabularea dreptului antecesorului asupra nr.top. 157/1 Chijic.

In motivare, s-a aratat ca titlurile de proprietate atacate nu au tinut cont de dezmembrarea nr. top. 157, operata in anul 1958, si nici de faptul ca antecesorul reclamantei, P.T. a detinut ca si teren aferent casei suprafata de 2000 mp din nr. top. 157/1, iar nu suprafete de teren din nr. top. 154 si 155, care i-au fost reconstituite prin titlul de proprietate nr. 50/1993.

Paratii P.T. si P.V., P.N. si P.A. prin avocat, au aratat la termenul din data de 26.04.2011 ca nu se opun admiterii actiunii.

Analizand cauza instanta constata ca emiterea titlurilor de proprietate nr. 50/8.10.1993 (f. 10), nr. 105/22.11.1993 (f. 11) si nr. 339/20.06.1994 (f. 12) nu au tinut cont de dezmembrarea nr. top. 157, operata in anul 1958, dezmembrare dovedita prin adresa nr. 23176/09.04.2010 a OCPI Bihor (f. 9), care arata ca au fost formate trei numere opografice, 157/1, 157/2 si 157/3, in suprafata de 2000 mp, 4028 mp si 5679 mp.

Reclamanta este succesoarea beneficiarului titlului de proprietate nr. 50/8.10.1993, P.T. asa cum reiese din certificatul de mostenitor de la f. 14.

In aceasta calitate reclamanta invoca faptul ca antecesorul sau a detinut suprafata de 2000 mp aferenta nr. top. 157/1.

Vazand pozitia de neopunere a paratilor, schita de orientare a imobilului de la f. 13 si prevederile art. 23-24 din legea nr. 18/1991, instanta constata ca sunt intemeiate capetele de cerere privind rectificarea de CF, si constatarea nulitatii absolute partiale a titlurilor atacate si modificarea lor in consecinta, asfel incat situatia juridica rezultata din emiterea titlurilor sa tina cont de faptul ca reclamanta este indreptatita la reconstituirea in favoarea antecesorului ei in privinta nr. top. 154/2 (2341 mp) si 157/1 (2000 mp), conform schitei amintite.

Desfiintandu-se partial titlurile de proprietate nr. 105/22.11.1993 si nr. 339/20.06.1994, in baza principiului resoluto iure dantiis, resolvitur ius accipientis, se va constata si nulitatea absoluta partiala a titlurilor subsecvente ce au avut ca obiect terenul cu nr. top. 157, respectiv contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 368/1997 al BNP Stanca Valentina si contractul de vanzare-cumpărare autentificat de BNP Stanca Valentina cu nr. 2618 /1997.

In consecinta, vor fi anulate si incheierile de intabulare in CF a actelor desfiintate si se va dispune rectificarea CF 612 Chijic.

Acestea fiind avute in vedere, instanta va admite actiunea

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea inaintata de reclamanta …. impotriva paratilor….

Dispune rectificarea CF 612 CHIJIC la Foaia A pct.2 in sensul dezmembrarii nr.topografic 157 in Top 157/1 cu suprafata de 2000 mp, Top 157/2 cu suprafata de 4028 mp,

Top 157/3 cu suprafata 5679 mp, conform dezmembrarii efectuate in 1958.

Dispune modificarea TP nr. 50/8.10.1993 emis pe numele defunctului P.T. , prin eliminarea din titlu a nr.topo. 154 si 155, completarea si corectarea suprafetei nr.top. 154 cu 154/2 si corectarea suprafetei la 2341 mp, iar la nr.top. 157 completarea cu 157/1 cu suprafata modificata de 2000 mp , care corespunde situatiei reale , reprezentand terenul casei , curte, gradina din intravilan.

Constata nulitatea absoluta partiala a Titlului de Proprietate nr. 105/22.11.1993 emis in favoarea lui P.T. in sensul reducerii suprafetei acordate din nr.top. 157 de la 5854 mp la 5679 mp corespunzator nr.topo dezmembrat 157/3.

Constata nulitatea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr. 339/20.06.1994 emis in favoarea lui C.F. in sensul reducerii suprafetei acordate din top. 157 de la 5854 mp la 4028 mp corespunzand nr.topografic dezmembrat 157/2.

Constata nulitatea partiala a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 368/1997 al BNP Stanca Valentina sub aspectul reducerii suprafetei nr.topo 157 transmis de C.F. catre sotii P.T. si P.V. ca fiind 4028 mp adica nr.top. 157/2. Anuleaza incheierea de intabulare nr. 3854/12.02.1997 si rectifica inscrierea de sub B 13-14 din CF 612 Chijic.

Constata nulitatea partiala a contractului de vanzare-cumpărare autentificat de BNP Stanca Valentina cu nr. 2618 /1997 sub aspectul reducerii suprafetei nr.topo 157 care este 5679 mp corespunzator nr.topo dezmembrat 157/3 , anuleaza incheierea de intabulare nr. 19451/22.09.1997 , rectifica inscrierea de sub B 15 si 16 din CF 612 Chijic.

Se dispune rectificarea Foii B din CF 612 Chijic in sensul anularii Incheierilor de intabulare acel celor doua titluri de proprietate emise in favoarea lui C.F. si P.T. cu nr. 1862/28.01.1997 de sub B 11 , a incheierii nr. 1863/28.01.1996 de sub B 12 si apoi a incheierilor subsecvente nr. 3854 /12.02.1997 efectuata sub B 13 si 14 respectiv a incheierii nr. 19451/22.09.1997 de sub B 15 si 16.

Obliga Comisia locala C… si Comisia Jud. B…. la eliberarea noilor titluri de proprietate.

Obliga OCPI Bihor sa procedeze la rectificarea CF 612 Chijic.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica astazi, 10.05.2011.