Fond funciar respins Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Fond funciar

Data publicarii pe portal: 15.11.2010

Prin cererea înregistrata la data de 29.06.2010 pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 4411/311/2010, reclamantul Primarul comunei M a solicitat, în contradictoriu cu pârâtii Comisia Judeteana Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata a terenurilor si I.G. ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 0843/75 eliberat la data de 23.01.2003 de Comisia Judeteana Olt, pe numele de IL. G..

In motivare, s-a aratat ca prin Comisia de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, constituita în baza Legii nr. 18/1991, la cererea numitilor I. S.( fiul autorului de rol ) I. G. si P. D. ( nepoti ), formulata la data de 06.03.1991 si înregistrata cu nr. 114 s-a reconstituit suprafata de 1,00 ha teren forestier potrivit titlului de proprietate nr. 47769/36/15.09.2008.

S-a mai aratat ca în titlul de proprietate a carui nulitate o solicita, eronat a fost înscris la rubrica ,, cetateanul ,, numele de I. G., corect fiind numele de I. G., motiv pentru care se solicita sa fie înscris numele de I.G., cu aceeasi suprafata de teren si cu aceleasi amplasamente.

În drept s-a invocat dispozitiile legilor fondului funciar.

În sustinerea cererii reclamanta a depus fotocopiile urmatoarelor înscrisuri: titlurile de proprietate nr. 0843/75/23.01.2003 si nr. 47769/36/15.09.2008, cerere, extras registru agricol, fisa titlului de proprietate, acte de stare civila, certificatul de deces al numitului I. G.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare însa Primaria comunei M. a înaintat adresa nr. 1901/2010 prin care a aratat ca cererea nr. 114/06.03.1991 depusa în baza Legii nr.18/1991 a stat la baza emiterii titlurilor de proprietate nr. 0843/82/24.01.2003 (titlu ce a fost modificat prin sentinta civila nr. 1850/17.03.2008 fiind emis un nou titlu cu nr. 47769/63/15.09.2008), respectiv 0843/75/23.01.2003 a carui nulitate o solicita. Titlu de proprietate nr. 0843/82/24.01.2003 a fost anulat pentru aceeasi eroare cu privire la numele mostenitorilor autorului I. G..

Anexat s-a depus un set de înscrisuri utile cauzei.

La 11.06.2010 Primaria comunei M. a comunicat instantei ca în registrul agricol pe anii 1959-1963 autorul de rol apare înscris cu numele de I. G., având nr. casei 97, la fel ca în registrul agricol pe anii 1956-1959 si cu aceeasi componenta familiala, registre în care apare înscris si numele pârâtului si au fost introdusi în cauza ceilalti mostenitori ai autorului, I. G. si P. D.

Fata de lucrarile si actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, la data de 23.01.2003 a fost eliberat titlul de proprietate 0843/75 pe numele I. G., prin care s-a reconstituit suprafata de 1 ha teren forestier, acesta fiind înscris în anexa 15 pozitia 197.

Potrivit mentiunilor din cererea de chemare în judecata, pentru reconstituirea dreptului de proprietate au formulat cerere I. S., I. G. si P. D. fiul si respectiv nepotii autorului de rol, iar conform sustinerilor reprezentantului conventional al reclamantului, consemnate în încheierea din 15.06.2010 pentru suprafata de padure, titlurile de proprietate au fost emise pe numele autorului de rol.

Reclamantul sustine ca autorul de rol a fost scris gresit în titlul de proprietate cu numele I. G., corect fiind I. G. persoana care, conform certificatului de deces a încetat din viata la 13.01.1987.

În aceste conditii, întrucât titularul de rol nu mai era în viata la data aparitiei legislatiei în domeniul fondului funciar, titlul de proprietate urma sa fie emis pe numele mostenitorilor care au formulat cerere si nu al autorului, care, fiind decedat, nu a formulat cerere si nu are capacitate de folosinta pentru a beneficia de drepturile specifice titlului de proprietate.

În drept, conform art. 34 din HG 1172/2001, în vigoare la 23.01.2003, titlul de proprietate pentru cetatenii în viata se emite persoanelor îndreptatite (sot, sotie), iar pentru mostenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor, în care se nominalizeaza toti solicitantii îndreptatiti, urmând ca pentru iesirea din indiviziune, ulterior, acestia sa procedeze potrivit dreptului comun.

Cum reclamantul a solicitat emiterea unui titlu de proprietate pe numele I. G. persoana decedata în anul 1987, cererea acestuia nu este întemeiata, urmând a fi respinsa, din considerentele sus amintite.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea formulata de Primarul Comunei M., în calitate de presedinte al Comisiei Locale M. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în contradictoriu cu I. S., I. G., P. D. si Comisia Judeteana Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ca neîntemeiata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 31.08.2010.