Ganituire Carte Funciară


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU; GORJ

SENTINTA CIVILA Nr. 3251

Sedinta publica de la 28 Aprilie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta de judecata din 19 aprilie 2010 si din 26 aprilie 2010, privind cauza civile formulata de petentul AA în contradictoriu cu pârâtii PV, D F, AM, SD, având ca obiect actiune în granituire, plângere împotriva încheierii de carte funciara si anulare documentatie cadastrala.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita din ziua dezbaterilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se constata depusa la dosar o erata din partea expertului TI , referitor la unele puncte cardinale înscrise în raportul de expertiza, dupa care , deliberând, instanta pronunta urmatoarea sentinta.

INSTANTA

Prin cererea înaintata de OCPI Gorj si înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 13718/318/2008 , petentul AA a formulat plângere împotriva încheierii de carte funciara nr. 31872/2008 emisa de OCPI ……

În motivare arata ca nu întelege de ce lucrarea nu a fost avizata si receptionata, nu întelege de cine trebuie sa fie remediate deficientele semnalate, ca are acte de proprietate si punere în posesie conform executorului judecatoresc ce nu au fost luate în calcul , desi tot lui i se cere sa clarifice situatia celor 582 mp prin actiune la instanta de judecata, ca radierea unui drept înscris gresit trebuia facut tot de OCPI, ca este vorba despre proprietatea familiei sale , fiind un drept reglementat de legea fundamentala si care trebuie sa confere titularului exercitiu deplin al tuturor prerogativelor.

La plângerea petentului înaintata de OCPI este înaintat întreg dosarul întocmit de OCPI referitor la cererea reclamantului. Reclamantul depune mai multe note de sedinta prin care învedereaza instantei ca în urma discutiilor purtate cu functionarii de la OCPI exista proleme de suprapunere cu numerele cadastrale 1409/1 si 1409/3 , aratând ca desi are acte de proprietate pentru cei 582 mp tot el trebuie sa îsi clarifice situatia terenului, ca expertul AM a suprapus documentatiile cadastrale peste proprietatea sa pe latura sudica , ca nimeni nu putea sa vânda proprietatea sa atâta timp cât o are în posesie , solicitând întocmirea documentatiei de pârâtul DF, aratând ca este nemultumit de faptul ca OCPI a receptionat anterior a o lucrare cadastrala ce includea o suprafata de 108 mp din terenul sau , desi era delimitat prin gard, ca este lipsit de dreptul sau de proprietate fiindca nu poate sa-si vânda imobilul, (filele 11,25, 51,55, 186, 204, 230, 231).

În cauza se efectueaza proba cu înscrisuri, respectiv, sc. 7506/2005, plan de situatie, proces verbal din 02.09.2008, proces verbal din 15.04.2005, adresa nr. 3/17394/17.11.2008 emisa de OCPI la care ataseaza cartile funciare solicitate, raport de expertiza tehnica efectuat în dosarul 7964/2003, somatia 2863/E/2000, sentinta 74/1991, s.c 5021/1997, adresa 3/19866 a OCPI,adresa 3/6888/2009 a OCPI la care ataseaza toate înscrisurile solicitate( filele 109-181), proba cu interogatoriul reclamantului prin care-si precizeaza cadrul procesual, interogatoriul pârâtului DF( fila 41), interogatoriul pârâtului AM( fila 52 ), interogatoriul pârâtului SD ( fila 200), proba cu expertiza tehnica de specialitate topografica efectuata de expert TI ( filele 80-98), completarea la raportul de expertiza ( filele 225-226, 238-240).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamantul, împreuna cu mai multe persoane, sunt mostenitorii autorului AN Acesta a avut mai multe imobile situate pe strada Unirii . Prin sentinta civila nr. 5021/1997 s-a constatat inoperant decretul nr.92/1950 intrând în posesia mostenitorilor deci si a reclamantului terenul de 2390 mp si casele de la nr.58, 60 si 62, mostenitorii ramânând în indiviziune.

Urmeaza partajul dintre mostenitori care se împart în doua, astfel, prin sentinta nr.74/1999, partile tranzactioneaza si îsi atribuie urmatoarele loturi: AI, VI si CI preia imobilul de la nr.58 si o suprafata de 1426 mp cu vecini: E- ceilalti mostenitori, N-str.Unirii, S-teren CFR si V- teren CFR si Tanolaris. Celalalt lot este cel al lui AD, AA, HM si HV preia imobilele de la nr. 60 si 62 si un teren de 1760 mp cu vecini: N-str.Unirii, S-teren CFR, E-R, V- ceilalti mostenitori. Lungimea terenurilor învecinate este de 92,4 m.

Prin contractul de vânzare cumparare nr.6699/31.05.2000 numitii AI, VI si CI vând terenul de 1307,228 mp numitilor VD si VI, vecinii fiind aceiasi ca în sentinta 74/1999 cu precizarea ca terenul este compus din doua parcele: parcela 2A în suprafata de 811,428 mp si 1CC în suprafata de 495,8 mp .

Aceasta tranzactie se înscrie în cartea funciara nr.3579 atribuindu-se numar cadastral 1409. este executat de S E. Din aceasta schita se observa ca expertul deviaza terenul între punctele 5, 6, 7, 8 catre ceilalti mostenitori marind latimea terenului în partea de sud. În cartea funciara terenul de 1307,228 mp se dezmembreaza si primeste urmatoarele nr.cadastrale: 1409/1 cu suprafata de 651,728 mp cu vecini : N-Str.Unirii, V-PV, S-CFR, E-rest proprietate care de fapt redevine carte funciara 7997, 1409/2 cu suprafata de 500 mp cu vecini: N-str.Unirii, E-rest proprietate, V-PV si S-CFR si 1409/3 cu suprafata de 151,728 mp cu vecini: N-E – ceilalti mostenitori, S-zona de protectie CFR, V-PV. Acest cadastru cu nr.1409/3 de fapt este terenul deviat spre ceilalti mostenitori fiind înscris gresit în cartea funciara întrucât cele doua grupe de mostenitori trebuiau sa fie vecini pe toata lungimea de 92,4 m în partea de vest sau de est în functie de fiecare dintre acestia iar în nord tot timpul trebuia sa fie str.Unirii si nicidecum mostenitorii A si H aflati în indiviziune. Aceasta greseala se observa si pe schita cadastrala întocmita de SD (fila 155) la corpul 2A între punctele 5, 6, 7 si 8.

Prin contractul de vânzare cumparare 4181/09.10.2000 pârâtul PV cumpara de la VD si VI un teren în suprafata de 423, 5 mp în forma de trapez cu vecini: N-str.Unirii, E-ceilalti mostenitori (reclamantul si ceilalti), V si S rest proprietate V. Prin contractul de vânzare cumparare nr. 4983/24.11.2000 tot pârâtul PV cumpara de la familia V suprafata de teren de 232 mp cu vecini: E-ceilalti mostenitori, V-VD, N-rest proprietate P si S-CFR. În total cele doua contracte însumeaza un teren de 655,5 mp. Pentru pârâtul PV se deschide alta carte funciara nr.5404 si i se atribuie gresit numar cadastral 1409/2 desi initial pentru aceasta suprafata se atribuise numarul cadastral 1409/1. Lucrarea de cadastru este executata de pârâtul AM. Acelasi expert întocmeste un cadastru pentru suprafata de 477 mp cu numar cadastral 1409/1 înscriindu-se corpul 1CC(fila 162,163). Se observa la fila 164 ca expertul AM atribuie pentru pârâtul PV doua numere cadastrale : 1409/1 pentru suprafata de 477 mp si 1409/2 pentru suprafata de 600 mp desi acesta cumparase în total teren de 655,5 mp iar din masuratori gasindu-se în teren doar 600 mp.

Prin contractul de vânzare cumparare 1378/03.04.2001 tot familia V vinde suprafata de 500 mp catre SC……SRL cu vecini: N-str.Unirii, E-PV, S-teren CFR, V-Iandaris si teren CFR. Si pentru acest teren se deschide o alta carte funciara cu nr. 7997 , se întocmeste un cadastru de catre CI , mentine acelasi numar cadastral 1409/2 dar mai întocmeste un cadastru cu numar 1409/3 în suprafata de 230 mp pentru corpul 1A (filele 179 si 180). În acest cadastru expertul spune ca ar fi terenul proprietate VD si I , teren în indiviziune cu contract de vânzare cumparare fara numar. Instanta constata ca din nou se efectueaza cadastru cu nr.1409/3 gresit pentru suprafata de 230 mp ce intra în proprietatea celorlalti mostenitori fiindca asa cum s-a amintit mai sus, cele doua grupe de mostenitori trebuiau sa fie vecini doar înspre est sau vest în functie de fiecare si nu în nord, ambele grupe trebuind sa se învecineze cu str.Unirii. Mai mult, initial se întocmise cadastru cu nr.1409/3 pentru suprafata de 151,728 mp iar ulterior devine 230 mp.

Concluzionând, se constata ca desi pârâtul PV cumpara suprafata totala de 655,5 mp i se întocmeste cadastru o data pentru aceasta suprafata (din masuratori 600 mp) si o data pentru 230 mp acordându-se gresit nr.cadastru 1409/1 si 1409/3. Însa, totul a pornit gresit de la cadastru initial cu nr.1409 , pârâtul SD efectuând gresit schita cadastrala între punctele 5,6,7 si 8 intrând astfel, pe proprietatea vecinilor dinspre est, respectiv,H si A la acel moment.

Ulterior acestor înscrieri în cartea funciara, ceilalti mostenitori solicita iesirea din indiviziune si prin sentinta civila 7506/28.11.2005 se atribuie loturi: la numarul 60 proprietar este AA, reclamantul pentru o suprafata de 582 mp cu vecini: N-str.Unirii, V-P, S-CFR, E-AD si A, pe o lungime de 72,8 m. La numarul 62 devine proprietar AD si A pentru suprafata de 580 mp cu vecini la E-R, S-CFR, N-Unirii si V-H. Instanta constata ca expertiza tehnica efectuata în acel dosar atribuise loturile invers, însa instanta a tinut cont de declaratiile partilor care au precizat ca imobilul de la nr.62 este folosit de familia A, iar acesti mostenitori au fost de acord sa iasa din indiviziune si pe o suprafata de teren mai mica decât cea din sentinta 74/1999, respectiv, în loc de 1760 mp s-au tranzactionat 1164 mp pe o lungime de 72,8 m si nu de 92,4 m. Acest litigiu privind partajul succesoral se încheie prin decizia nr.2100/15.09.2005 a Curtii de Apel Craiova.

Reclamantul solicita efectuarea cadastrului de catre pârâtul DF, acesta îl întocmeste însa întâmpina greutati fiindca OCPI Gorj arata ca exista suprapunere cu numerele cadastrale 1409/1 si 1409/3, motiv pentru care se încheie procesul verbal din 02.09.2008 (fila 12). La fila 6 din dosarul OCPI se observa ca initial, în data de 22.08.2008 aceasta institutie cere executantului DF sa remedieze deficientele privind amplasamentul parcelei ce se suprapune cu numar cadastral 1409. Instanta constata ca nici macar OCPI nu mai poate fi constant în aratarea deficientelor privind suprapunerea datorita erorilor amintite mai sus si înregistrate gresit de catre functionarii din cadrul OCPI.

Întrucât nici unul din executanti, AM sau DF nu remediaza suprapunerea, prin încheierea nr. 31872/29.09.2008 OCPI respinge cererea reclamantului privind receptionarea documentatiei cadastrale referitoare la imobilul de la numarul … din str.Unirii, proprietatea sa conform sentintei civile nr.7506/2005.

Potrivit art.84 cpc instanta este obligata sa califice cererea reclamantului în functie de motivele de fapt si de drept, independent de denumirea pe care i-a atribuit-o reclamantul, astfel, se realizeaza calificarea juridica a situatiei de fapt si se aplica textul de lege.

Reclamantul formuleaza plângere împotriva încheierii de carte funciara întrucât acesta este momentul în care afla ca exista o problema privind proprietatea sa. Instanta retine si faptul ca OCPI Gorj desi respinge cererea reclamantului, nu arata clar despre ce suprapunere este vorba (odata spune de numarul cadastral 1409 , apoi de 1409/3) pentru ca reclamantul sa poata preciza concret obiectul cererii de chemare în judecata. Astfel, tinând cont de faptul ca reclamantul nu are studii juridice, în baza art.129 si 84 cpc, instanta, dupa natura dreptului si scopul urmarit, califica cererea drept actiune în granituire, plângere încheiere carte funciara si anulare documentatie cadastrala. Aceste aspecte rezulta din notele de la filele 25, 55 din dosar, reclamantul vorbind de gardul ce exista de ani de zile dintre proprietatile învecinate spre pârâtul PV.

Acest pârât împreuna cu ceilalti pârâti , executantii lucrarilor de cadastru au fost citati în tot cursul procesului la interogatoriu, prezenti în instanta fiind doar pârâtii DF, AM si SD (filele 41, 52 si 200). Se dispune efectuarea unei expertize tehnice de specialitate topografica, expertiza efectuata de expert tehnic TI si din cuprinsul acesteia rezulta ca la masuratorile din teren au fost prezenti reclamantul si pârâtul PV (fila83). La raport se ataseaza mai multe schite printre care si schita de la fila 90. Expertiza este înregistrata la registratura instantei în data de 04.05.2009. În tot acest timp, pârâtul PV este citat la judecata însa nu se prezinta niciodata, citatia pentru termenul din 16.11.2009 fiind primita sub semnatura (fila 207).

Instanta, observând raportul de expertiza depus, solicita relatii suplimentare de la OCPI si prin adresa cu numar 3/6888/29.05.2009 aceasta institutie înainteaza mai multe documente necesare solutionarii cauzei (filele 109-181). Se revine cu adresa la expert pentru a observa aceste documente si daca concluziile sale ramân aceleasi. Expertul îsi mentine aceleasi concluzii la în primul raport depus în 04.05.2009 prin care spunea ca numarul cadastral 1409 nu respecta amplasamentul terenului primit în lot de AI, VI si CI, ca documentatia întocmita de SD este gresita întrucât AI, VI si CI ar fi trebuit sa se învecineze cu ceilalti mostenitori doar pe latura de est si nu si în nord, iar în nord, ambele grupe de mostenitori trebuiau sa se învecineze doar cu str.Unirii. În plus, mentioneaza ca documentatia pentru SC …SRL nu are legatura cu terenul reclamantului, acesta nefiind vecin cu societatea, ca desi initial pentru numarul cadastral 1409/3 se dezmembrase suprafata de 151, 728 mp , ulterior se întocmeste un alt cadastru tot cu acelasi numar dar pentru suprafata de 230 mp, ca pentru SC …. SRL i se atribuie acelasi numar cadastral 1409/2 ca si pârâtului PV, ca desi executantul CI pentru SC …. SRL atribuie un numar cadastral de 1409/2 prin încheierea de carte funciara se atribuie 1409/1. Din acelasi raport de expertiza coroborat cu documentatiile depuse la dosar se mai retine ca pentru suprafata de 477 mp întocmeste un cadastru AM 1409/1 si ulterior si CI pentru societate privind aceeasi suprafata. Acelasi expert traseaza linia de hotar .

Fata de cele aratate mai sus, nu pot fi retinute obiectiunile pârâtului PV prin care arata ca prin trasarea linie de hotar, expertul ar lua din proprietatea sa suprafata de 230 mp întrucât instanta constata ca în data de 30.04.2009 pârâtul a fost prezent la masuratorile efectuate de expert în teren si nu a formulat nicio obiectiune la acel moment. Mai mult, schita de la fila 90 de la acel raport este identica cu schita întocmita pentru trasarea linie de hotar (fila 240), expertul nefacând altceva decât trasarea unei linii pe gardul existent în teren între proprietati, pe toata lungimea de 72,8 m.

Granituirea reprezinta o operatiune de delimitare prin semne exterioare a doua proprietati vecine urmarindu-se determinarea, prin hotarâre judecatoreasca, a limitelor dintre proprietati si stabilirea traseului real pe care trebuie sa îl urmeze titularul. Potrivit art.584 c.civ., orice persoana poate obliga pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite de a sa. Granituirea este admisibila chiar daca exista între proprietati semne exterioare, ori de câte ori acestea nu au fost stabilite prin întelegerea partilor sau prin hotarâre judecatoreasca atât timp cât exista controverse. Chiar daca linia de hotar ar fi aceeasi, actiunea în granituire este admisibila tocmai pentru a curma controversa existenta.

Dreptul la actiune bazat pe disp.art.584 c.civ. , circumscrie posibilitatea pentru proprietar sau orice persoana , care are un drept real asupra unui fond limitrof, de a pretinde vecinului sau, prin actiune în justitie sau pe cale amiabila, restabilirea hotarului care separa fondurile învecinate si marcarea acestora prin semne materiale vizibile.

Într-o astfel de actiune instanta nu are a se pronunta asupra existentei dreptului de proprietate (în întregul sau) ci asupra formei terenului care intra în litigiu, al carui contur trebuie fixat prin linia de hotar despartitor, determinat prin semne vizibile.

Având în vedere ca actele de proprietate detinute de parti, respectiv, sc 7506/2005 pentru reclamant si contractele de vânzare cumparare 4181/2000 si 4983/2000 pentru pârât delimiteaza clar vecinatatile si deci, forma terenului, acestea ar fi trebuit sa fie repere si pentru întocmirea documentatiilor cadastrale. Pe de alta parte, documentatia cadastrala nu este un act de proprietate(cu atât mai mult cu cât în cauza de fata s-au realizat o serie de deficiente în înregistrarea la OCPI Gorj) astfel încât în baza art.584 c.civ, instanta va stabili linia de hotar între proprietatile reclamantului si a pârâtului PV astfel încât aliniamentul sa fie determinat de punctele 4-19-20-17-a conform schitei anexe întocmita de expert TI si existenta la fila 240 din dosar, pornind de la punctul 4 ce reprezinta colt cladire reclamant, continua cu punctul 19 ce reprezinta punct pe gard existent situat la o distanta de 3,13 m spre sud fata de coltul de nord-vest al cladirii, merge spre punctul 20 ce reprezinta punct pe gard existent situat la o adâncime de 43 m masurata spre sud fata de coltul de nord est al cladirii , continua spre punctul 17 ce reprezinta punct pe gard existent situat la o distanta de 28,83 m masurata spre sud fata de coltul de nord-vest al cladirii reclamantului si ajungând la punctul a ce reprezinta punct pe gard existent, linie trasata pe toata lungimea de 72,8m dintre proprietati începând din nord din str.Unirii, spre sud-teren CFR. Este adevarat ca în continuarea acestei lungimi de 72,8 m spre sud spre teren CFR mai este o lungime de 15 m, însa instanta constata ca reclamantul a iesit din indiviziune cu AD si AA doar pe suprafata de 1164 mp si nu pentru suprafata de 1760 mp asa cum avusesera în lot acestia prin sentinta 74/1999. Mai mult, din considerentele sc 7506/2005, se retine ca reclamantul a solicitat iesirea din indiviziune doar pe terenul împrejmuit chiar daca este mai putin decât suprafata mentionata în sc 74/1999 iar cererea de la OCPI viza aceasta suprafata de 582 mp din sentinta civila 7506/2005.

Pe de alta parte, se retine ca prin întocmirea documentatiilor cadastrale 1409, 1409/1 si 1409/3 s-a intrat pe terenul atât al reclamantului pe o lungime ce variaza între 16,68 m si 16,96 m cu latime de 5,9m cât si pe proprietatea numitilor AD si AA pozitionat în partea de est a reclamantului pe o lungime ce variaza între 16,96m si 24,69 m cu latime de 5,9 m, în mod gresit. Documentatia cadastrala nu poate fi întocmita decât în baza actelor de proprietate. Este adevarat ca persoanele fizice sau juridice care solicitau înregistrarea în cartea funciara a documentatiei cadastrale completau un formular tipizat prin care acestia îsi asumau întreaga responsabilitate pentru identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil masurat (spre exemplu fila 129), însa, instanta constata ca în baza art.4 lit.d din Legea 7/1996 coroborate cu art.1ind.1 si art.5 din Ordinul 634/2009, aceasta documentatie trebuia întocmita de persoane autorizate si numai în baza actelor de proprietate. Altfel, legea nu are nicio finalitate, partile putând sa-si masoare singure terenul. Sensul acestei legi nu este doar ca persoanele autorizate sa puna o stampila pe o documentatie ci sa o întocmeasca conform actelor de proprietate si realitatii din teren, tocmai pentru a se avea în timp o situatie clara a proprietatilor si nicidecum o situatie total gresita ca în cauza de fata.

Instanta considera ca aceasta responsabilitate în înregistrarea gresita a proprietatilor în cartea funciara revine pe de o parte, OCPI care prin functionarii sai au receptionat lucrari ce nu au suport în acte de proprietate prin nerespectarea amplasamentelor date concret prin contracte de vânzare cumparare sau sentinte judecatoresti , iar pe de alta parte, executantii acestor lucrari care nu au tinut cont de acte de proprietate ci constatând ca în teren este fie lipsa teren cumparat, fie s-a întocmit documentatie cadastrala pe suprafata de teren mai mare decât cea cumparata l-au reîntregit prin suprapunerea cu alte terenuri învecinate. De altfel, deficientele la OCPI s-au datorat pe de o parte ca grupa de mostenitori AI, VI si CI au vândut terenul atribuit lor prin sc 74/1999 înainte ca cealalta grupa de mostenitori H si AD si A sa fi iesit din indiviziune (sc 7506/2005).

Însa, indiferent de data acestor tranzactii, reclamantul a avut un bun în sensul art.1 din Protocol 1 CEDO iar proprietatea sa trebuie respectata de vecini. Cum în nici un act de proprietate al pârâtului PV nu este trecut vecin la nord reclamantul si ceilalti mostenitori, nici documentatia cadastrala nu trebuia întocmita eronat. Prin aceste erori, reclamantul suporta o sarcina exorbitanta întrucât desi în fapt, partile au trasate garduri ce nu au fost contestate, reclamantul nu poate dispune de bunul sau pentru ca OCPI Gorj i-a respins înregistrarea documentatiei cadastrale datorita erorilor altor persoane inclusiv ale functionarilor de la OCPI Gorj, încalcându-se art.1 protocol 1 CEDO.

În consecinta, singura solutie pentru remedierea deficientelor realizate în timp fara vina reclamantului sau pârâtului PV, instanta urmeaza sa dispuna anularea documentatiilor cadastrale si a numerelor de cadastru 1409/1 întocmite de AM pentru corpul 1CC suprafata de 477 mp, 1409 întocmite de SD referitor la punctele 5,6,7 si 8 de pe aceste schite cadastrale si 1409/3 pentru corpul 1A având suprafata de 230 mp si obliga expertii autorizati sa întocmeasca lucrarile cadastrale în conformitate cu actele de proprietate ale partilor astfel încât sa se respecte si linia de hotar trasata mai sus.

Pe cale de consecinta, având în vedere ca reclamantul nu are nicio vina în erorile comise, în baza art.50 din Legea 7/1996 se va admite si plângerea reclamantului împotriva încheierii de carte funciara nr.31872/2008 pronuntata de OCPI Gorj si va dispune înregistrarea lucrarii cadastrale efectuata de executant pârât DF dupa refacerea lucrarilor cadastrale amintite mai sus.

Cu privire la capatul de cerere privind plata cheltuielilor de judecata, instanta constata ca pe de o parte în actiunile privind plângere împotriva încheierii de carte funciara întemeiate pe art.50 din Legea 7/1996 OCPI nu are calitate procesuala asa cum s-a hotarât prin Decizia LXXII (72) din 15.10.2007 de catre Înalta Curte de Casatie si Justitie referitor la recurs în interesul legii iar pe de alta parte, conform principiului disponibilitatii partilor, acestea sunt singurele care precizeaza cadrul procesual, reclamantul precizându-si actiunea doar cu privire la pârâtii citati în cauza, printre acestia nefiind indicata ca parte în proces OCPI Gorj pentru ca instanta sa aiba posibilitatea sa o citeze în aceasta calitate.

În consecinta, având în vedere ca în cauza este o culpa comuna a executantilor lucrarilor cadastrale efectuate si nicidecum a pârâtului PV care nu a facut altceva decât le-a pus la dispozitie actele de proprietate, în baza art.274 cpc, instanta va obliga în solidar pârâtii SD si AM la plata sumei de 500 lei catre reclamant, reprezentând cheltuieli de judecata, onorariu expert, conform chitantei de la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantul AA, domiciliat în Tg…. în contradictoriu cu pârâtii PV, domiciliat în ….., DF,domiciliat în ……, AM, domiciliat în …. si SD, domiciliat în ……

Stabileste linia de hotar între proprietatile reclamantului si a pârâtului PV astfel încât aliniamentul sa fie determinat de punctele 4-19-20-17-a conform schitei anexe întocmita de expert TI si existenta la fila 240 din dosar, pornind de la punctul 4 ce reprezinta colt cladire reclamant, continua cu punctul 19 ce reprezinta punct pe gard existent situat la o distanta de 3,13 m spre sud fata de coltul de sud-vest al cladirii, merge spre punctul 20 ce reprezinta punct pe gard existent situat la o adâncime de 43 m masurata spre sud fata de coltul de nord vest al cladirii , continua spre punctul 17 ce reprezinta punct pe gard existent situat la o distanta de 28,83 m masurata spre sud fata de coltul de sud-vest al cladirii reclamantului si ajungând la punctul a ce reprezinta punct pe gard existent, linie trasata pe toata lungimea de 72,8m dintre proprietati începând din nord din str.Unirii, spre sud-teren CFR.

Dispune anularea documentatiilor cadastrale si a numerelor de cadastru 1409/1 întocmite de AM pentru corpul 1CC suprafata de 477 mp, 1409 întocmite de SD referitor la punctele 5,6,7 si 8 de pe aceste schite cadastrale si 1409/3 pentru corpul 1A având suprafata de 230 mp si obliga expertii autorizati sa întocmeasca lucrarile cadastrale în conformitate cu actele de proprietate ale partilor astfel încât sa se respecte si linia de hotar trasata mai sus.

Admite plângerea reclamantului împotriva încheierii de carte funciara nr.31872/2008 pronuntata de OCPI Gorj.

Dispune înregistrarea lucrarii cadastrale efectuata de executant pârât DF dupa refacerea lucrarilor cadastrale amintite mai sus.

Obliga în solidar pârâtii SD si AM la plata sumei de 500 lei catre reclamant, reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 28.04.2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red.L.C.tehn.MS/ 13 Mai 2010

Nr. 7