Hotărâre judecătorească pronunţată în altă ţară. Recunoaştere în România


 

Potrivit art. 166,167 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, hotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în România, dacă se referă la statutul civil al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate sau dacă, fiind pronunţate într-un stat-terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de al fiecărei părţi. Hotărârile respective beneficiază de puterea lucrului judecat în România dacă: hotărârea este definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată, instanţa care a pronunţat-o a avut competenţa legală să judece procesul, existând reciprocitatea în ce priveşte efectele hotărârilor străine între ţara noastră şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea.

în speţa dedusă judecăţii, hotărârea pronunţată în SUA este definitivă, fapt confirmat de titulatura hotărârii,.Hotărârea finală a desfacerii căsătoriei”, cât şi de ştampila instanţei şi formula de învestire datată la 21.08.2003, semnată de magistratul american. Această menţiune ştampilată, în original, dovedeşte fără echivoc că hotărârea străină este definitivă, iar instanţa care a pronunţat-o a avut competenţa legală în materie, fapt menţionat în cuprinsul hotărârii capitolul I lit. a) pct. 1-2. în fine, între România şi SUA există tratat de reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor pronunţate în cele două ţări, conform normelor dreptului internaţional privat.

în consecinţă, instanţa de recurs a apreciat că, în cazul dedus judecăţii, sunt întrunite cerinţele prevăzute de art. 166, 167 din Legea nr. 195/1992, care justificau admiterea cererii introductive de instanţă, reclamantul având interes justificat pentru radierea căsătoriei cu pârâta din registrul de stare civilă, pentru a se putea căsători ulterior. Aşa fiind, constatând incidente motivele prevăzute de art. 304 pct. 9, 10 Cod procedură civilă, recursul reclamantului a fost admis şi a fost modificată hotărârea atacată în sensul admiterii acţiunii civile formulate.

Curtea de Apel Tg. Mureş, decizia civilă nr. 1252 din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |