Iesire din indiviziune – coproprietate fortata Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


JUDECATORIA CÂMPINA

Dosar nr. 5642/204/2009

Iesire din indiviziune – coproprietate fortata

Prin sentinta civila nr. 2175 din 20 septembrie 2011, instanta a dispus respingerea actiunii formulate de reclamantii PTI, UML, VA si CAM, impotriva paratilor CL, PS, PN, OG, OA, IV, IS, MO, MTV, GE, CC si CA, avand ca obiect iesire din indiviziune, ca neintemeiata.

In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca sunt proprietarii unei suprafete de 161 mp, respectiv 109 mp din terenul în suprafata totala de 1.500 mp, dobandite de la autorii lor conform certificatelor de mostenitor nr. xx/xxxx si xx/xxxx si titlului de proprietate nr. 86111/13.06.2000, eliberat de Comisia Judeteana Prahova.

Pârâtii OG si OA, prin intampinare au aratat ca sunt de acord cu admiterea actiunii prin crearea unor loturi în jurul locuintelor, respectându-se posesia actuala si pe cât posibil suprafetele din acte.

In fapt, paratii au aratat ca suprafata de 1500 mp aflata în indiviziune cuprinde doua categorii de terenuri, respectiv terenurile de sub constructii, înstrainate cu contracte de vânzare cumparare odata cu locuintele si terenurile libere pentru care s-au eliberat titluri de proprietate.

De asemenea, au solicitat sa se stabileasca si o cale de acces în favoarea proprietatii lor, precum si pentru proprietatile apartinând paratilor CL, IV si IS lui, întrucât constructiile acestora nu au iesire la calea publica.

In motivarea hotararii, instanta a retinut ca din suprafata totala a terenului detinut de parti de 1500 mp din acte (1496 mp din masuratori), doar 1.088 mp este libera de constructii, diferenta fiind ocupata de locuinte si anexe, pentru care partile detin titlu de proprietate potrivit contractelor de vanzare cumparare incheiate cu Regia Autonoma de Gospodarire Comunala si Locativa.

Dispozitiile art. 728 Cod civil, prevad posibilitatea iesirii din indiviziune a partilor numai in cazul in care acestea se afla in coproprietate temporara comuna pe cote parti.

Prin exceptie de la aceasta regula, in cazul coproprietatii comune pe cote parti fortate, starea de indiviziune se mentine independent de vointa partilor cand obiectul coproprietatii il constituie un bun care prin natura lui nu poate fi impartit, fiind folosit permanent de mai multi coproprietari.

In speta, curtea imobilului intra in categoria partilor comune aflate in coproprietate fortata si perpetua din cauza inconvenientelor care s-ar crea in caz contrar proprietarilor, in ceea ce priveste accesul la locuinte, anexe si utilitati.

Instanta a retinut ca oricare dintre variantele de lotizare ale terenului liber de constructii propuse prin cele doua rapoarte de expertiza intocmite in cauza, ar aduce atingere normalei exercitari a dreptului de proprietate asupra imobilelor constructii, urmare a suprafetelor foarte mici ce ar revini unora dintre parti.

De asemenea, chiar si in varianta lotizarii ar fi necesara mentinerea unora dintre parti in indiviziune urmare a necesitatii crearii unei cai de acces spre locuintele sau anexele pe care le detin.

Nu in ultimul rand ar conduce la aparitia unei situatii juridice in defavoarea altor parati, care detin in proprietate numai terenul de sub constructii si astfel s-ar afla in imposibilitate de a se bucura in conditii normale de dreptul de proprietate asupra locuintelor.

1