Impartire bunuri comune Partaj


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3840/270/2009 împ. bunuri comune

înreg. 24.06.2009

Sentinta civila nr. 803

Sedinta publica din data de 10.03.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte –…

Grefier – ….

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile formulata de reclamanta ….., împotriva pârâtului ….., având ca obiect partaj bunuri comune.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat … care substituie avocat … pentru reclamanta, pârâtul personal.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, aparatorul reclamantei depune delegatie de substituire si arata ca nu are alte cereri de formulat.

La interpelarea instantei, pârâtul arata ca masina este la reprezentanta la Galati, a avut accident, depune dovada cheltuielilor cu vânzarea apartamentului, nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat instanta apreciaza cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul reclamantei solicita admiterea actiunii, atribuirea în lotul pârâtului a celor trei autoturisme, depune onorariu avocat cu chitanta nr. 36/2009 în suma de 2500lei.

Pârâtul arata ca tot ce s-aluat în casa a fost cumparat de el,reclamanta are pretentii la lucruri pe care nu a cheltuit nimic, lasa la aprecierea instantei.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 24.06.2009 sub nr.3840/270/2009 reclamanta … domiciliata în ….., judetul Bacau a chemat în judecata pe pârâtul ….., domiciliat în ……., judetul Bacau, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se dispuna împartirea bunurilor comune realizate în timpul casatoriei.

Cererea a fost timbrata cu 19 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar, iar în motivarea acesteia se arata ca la desfacerea casatoriei reclamanta a plecat împreuna cu cele doua fiice din locuinta comuna si la plecare a luat conform întelegerii mai multe bunuri de folosinta îndelungata, pârâtul ramânând în posesia celorlalte bunuri din locuinta.

În dovedirea cererii reclamanta propune proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu si expertiza, anexând în copie contractul de împrumut si contractul de vânzare cumparare al apartamentului.

Pârâtul formuleaza întâmpinare si cerere reconventionala, aratând ca pe lânga bunurile solicitate prin actiunea principala mai sunt si alte bunuri ramase în posesia reclamantei. Sub aspect reconventional, solicita ca reclamanta sa aduca la masa de împartit mai multe bunuri mobile aflate în posesia sa. Pârâtul solicita o cota de 80% din valoarea apartamentului.

În drept sunt invocate dispozitiile art. 671 si urmatoarele din Cod procedura civila precum si art. 115-119 Cod procedura civila.

Fata de întâmpinarea-cerere reconventionala, reclamanta a formulat întâmpinare-reconventionala prin care solicita ca pârâtul sa aduca la masa de partajat bunurile ramase în posesia acestuia. Totodata solicita ca lotul ei sa fie majorat cu 1/2 din contravaloarea ratelor platite de aceasta dupa noiembrie 2007, data despartirii în fapt.

Instanta a încuviintat si au fost administrate probele cu acte, interogatorii si martori.

Din analiza materialului probatoriu administrat în cauza,prin încheierea din 04.11.2010 instanta a retinut în fapt urmatoarele:

Reclamanta si pârâtul au fost casatoriti, casatoria acestora fiind desfacuta prin conform sentintei civile nr. 3649/15.11.2007 a Judecatoriei Onesti (filele 10-12 dosar).

La termenul din 14.01.2010 pârâtul a renuntat la capatul de cerere privind cota majorata. Partile au solicitat un termen în vederea încheierii unei tranzactii, însa la termenul din 11.03.2010 au solicitat suspendarea cauzei deoarece au gasit un cumparator pentru apartament si pâna la încheierea actelor dureaza mult timp.

Potrivit contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2342/13.08.2010 de Biroul Notarial Lex Voluntatis Onesti, partile au vândut apartamentul bun comun.

În aceste conditii, reclamanta si-a restrâns actiunea cu privire la apartament si bunuri mobile cu exceptia autoturismelor, respectiv autoturism marca Fiat cu nr. înmatriculare …. si autoturism Dacia papuc cu nr. înmatriculare …….

Dupa repunerea cauzei pe rol, pârâtul nu s-a mai prezentat în instanta, nu si-a mai sustinut cererea, iar aparatorul acestuia arata ca a reziliat contractul de reprezentare judiciara cu pârâtul.

La filele 40-41 dosar se gasesc declaratiile pârâtului date în fata notarului public Blagan Iosif, prin care arata situatia a doua autoturisme … si …. Primul autoturism a fost dezmembrat iar o parte din piese au fost vândute, iar cel de-al doilea a fost vândut SC ….. SRL. Declaratiile au fost date pentru radierea autovehiculelor din evidentele fiscale ale Primariei Onesti.

La solicitarea instantei Serviciului Public Comunitar Regim Permise de conducere si Înmatriculare a vehiculelor Bacau, prin adresa nr. 62582/15.10.2010 a comunicat cartile de identitate pentru autoturismele solicitate la împartit.

În temeiul art. 6735 Cod procedura civila instanta a retinut ca sotii au dobândit în timpul casatoriei urmatoarele bunuri comune:

– autoturism marca Dacia papuc cu nr. de înmatriculare ….;

– autoturism marca Fiat cu nr. de înmatriculare …..

Cotele de partajat retinute au fost de 1/2 pentru fiecare.

La termenul din 10.02.2011 reclamanta si-a majorat masa bunurilor comune prin includerea în masa de partajat a autoturismului marca Dacia 1300 înmatriculat sub nr. ……

Potrivit art. 6737 Cod procedura civila „în cazul în care, dupa pronuntarea încheierii prevazute de art. 6736 alin. 1, dar mai înainte de pronuntarea hotarârii de împarteala se constata ca exista si alti coproprietari sau ca au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse împartelii, fara ca, privitor la acesti coproprietari sau la acele bunuri, sa fi avut loc o dezbatere contradictorie, instanta va putea da o noua încheiere, care va cuprinde, dupa caz, si coproprietarii sau bunurile omise. În aceleasi conditii, instanta poate, cu consimtamântul tuturor coproprietarilor, sa scoata un bun care a fost cuprins din eroare în masa de împartit”.

Cum asupra acestui bun nu a avut loc o dezbatere contradictorie si pârâtul nu a negat existenta acestuia, ci doar a precizat prin declaratia data la ca l-a dezmembrat, instanta a modificat încheierea din 04.11.2010 si a retinut la masa bunurilor comune si autoturismul marca Dacia 1300 cu nr. de înmatriculare BC-05-SUM.

Expertul tehnic judiciar auto – ing. .. a stabilit ca valoarea totala a bunurilor comune este de 11400 lei, valoarea autoturismelor fiind calculata la valoarea voucer – ului stabilit prin Ordinul nr. 772/2011 al Ministerului Mediului si Padurilor.

Expertul a propus a singura varianta în care cele trei autovehicule sa fie cuprinse în lotul pârâtului.

Instanta apreciaza ca echitabila propunerea expertului având în vedere ca acestea au ramas în posesia pârâtului dupa divort.

Fata de cele expuse,în temeiul art. 36 Cod familie, instanta va admite în parte actiunea reclamantei.

Se va lua act ca pârâtul a renuntat la judecarea cererii reconventionale.

Se va dispune partajarea conform expertizei ing. …..

Pentru înstrainarea apartamentului bun comun s-au facut mai multe cheltuieli (primarie,agenti imobiliari, asociatie de proprietari, oficiul de si publicitate imobiliara si notarul public), cheltuieli suportate de pârât.

Aceste cheltuieli sunt în suma de 6324 lei si reclamanta trebuie sa suporte 1/2 din aceasta suma.

Va fi obligata reclamanta sa achite pârâtului cheltuieli de judecata în suma de 2912 lei reprezentând cota parte din cheltuielile pentru înstrainarea apartamentului, compensând taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu expert si onorarii avocati.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte actiunea formulata de reclamanta ….domiciliata în ….., jud. Bacau împotriva pârâtului …. domiciliat în …… jud. Bacau.

Ia act de renuntarea pârâtului la judecarea cererii reconventionale.

Dispune împartirea bunurilor comune si iesirea din indiviziune a partilor prin atribuire de loturi conform expertizei ing. …, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantei ….. si se compune din suma de 5700 lei sulta pe care o primeste de la Lotul nr. 2 …..

Are dreptul la bunuri în valoare de 5700 lei si primeste sulta de la lotul nr. 2 ….. 5700 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtului Suman …. si se compune din:

– autoutilitara cu nr. de înmatriculare ……., în valoare de 3800 lei;

– autoturism cu nr. de înmatriculare …….., în valoare de 3800 lei;

– autoturism cu nr. de înmatriculare ….., în valoare de 3800 lei.

Valoarea totala a lotului este de 11400 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 5700 lei si plateste sulta lotului nr. 1 …, suma de 5700 lei.

Obliga reclamanta sa achite pârâtului cheltuieli de judecata în suma de 2912 lei reprezentând cota parte din cheltuielile pentru înstrainarea apartamentului, compensând taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu expert si onorarii avocati.

Dispune plata catre expertul tehnic judiciar a onorariilor definitive în suma de 500 pentru expert …….

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 10.03.2011.

Presedinte, Grefier,