Încetarea masurii de plasament la un asistent maternal profesionist si încredintarea minorului în vederea adoptiei. Conditii legale. AdopţiiMinori


Adoptia nu poate fi încuviintata de catre instanta de judecata decât dupa ce copilul a fost încredintat o perioada de 90 de zile familiei care doreste sa îl adopte, acomodarea urmând a fi realizata fata de ambii soti care doresc adoptia, iar nu numai fata de sotul care, întâmplator, a fost asistentul maternal al minorului.

Reclamanta D.G.A.S.P.C. Constanta a solicitat instantei, în contradictoriu cu pârâtii C.I. si A., încetarea masurii de plasament la asistentul maternal profesionist cu privire la copilul S.N. si încredintarea în vederea adoptiei catre pârâti.

La dosar au fost depuse urmatoarele înscrisuri: raport nr. 3470/A/22.03.2007 privind copilul, plan individualizat de protectie, acte de stare civila, hotarâri judecatoresti, adeverinte medicale, caracterizari, raport final de evaluare si atestat de familie apta sa adopte, ancheta sociala, fisa de evaluare psihologica, alte înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul a retinut urmatoarele:

Copilul S.N., nascut la data de 12.09.2000 în Constanta, a fost încredintat în plasament asistentului maternal profesionist C.A. prin sentinta civila nr. 1055/15.05.2006 pronuntata de Tribunalul Constanta.

Ulterior, prin sentinta civila nr. 1437/17.07.2006 a aceleiasi instantei, a fost încuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne cu privire la minor.

Potrivit art. 29 al.1 lit.c din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, încredintarea în vederea adoptiei nu este necesara pentru adoptia copilului pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne si acesta a fost plasat la adoptator sau la familia adoptatoare, iar masura plasamentului dureaza de cel putin 90 de zile.

În speta, copilul se afla plasat de peste 90 de zile la asistentul material profesionist C.A. care, împreuna cu sotul sau, doreste sa îl adopte.

Prin sentinta civila nr. 900 din 2.05.2007 Tribunalul Constanta a respins cererea formulata de reclamanta D.G.A.S.P.C. Constanta, în contradictoriu cu pârâtii C.I. si C.A., ca lipsita de interes.

D.G.A.S.P.C. Constanta a declarat recurs împotriva sentintei civile nr. 900/2.05.2007 a Tribunalului Constanta, criticând solutia ca fiind nelegala si netemeinica sub urmatoarele aspecte :

Gresit instanta de fond a retinut ca fiind lipsita de interes cererea având în vedere ca minorul a fost plasat la asistentul maternal profesionist C.A. din data de 15.05.2006 si ca sunt incidente prevederile art. 29 al.1 lit. C din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei.

Textul invocat reglementeaza situatiile în care nu este necesara încredintarea în vederea adoptiei unei potentiale familii adoptatoare a copilului care a fost anterior plasat pe o perioada de cel mult 90 de zile la aceeasi familie.

Instanta a interpretat gresit textul, astfel asimilarea perioadei în care copilul a fost plasat la asistentul maternal profesionist, cu perioada de încredintare în vederea adoptiei, ar fi posibila numai în cazul în care si-ar fi exprimat optiunea de a adopta copilul numai asistenta maternala C.A., pe când în realitate optiunea de a adopta copilul este a ambilor soti, C.A. si C.I.

Examinând motivele de recurs si verificând probele administrate, instanta constata ca recursul este fondat.

Astfel, prin cererea formulata de D.G.A.S.P.C. Constanta s-a solicitat instantei încetarea masurii de plasament la asistentul maternal profesionist, a minorului S.N. nascut la data de 12.09.2000 si încredintarea copilului în vederea adoptiei familiei C.I. si A. din Constanta.

Pentru promovarea cererii s-au efectuat verificari din care rezulta ca minorul S.N. a fost parasit dupa nastere în Sectia Maternitate a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.

Parintii naturali conform declaratiilor autentificate cu nr. 634/21.02.2002 si nr. 2628/28.06.2001 atesta ca nu si-au dorit acest copil.

Prin Hotarârea nr. 1219/5.07.2001, C.P.C. Constanta a hotarât revocarea masurii stabilite prin Hotarârea nr. 1766/19.10.2000 prin care s-a instituit masura de plasament la Centrul de Plasament „Viitorul Copiilor” si încredintarea copilului asistentului maternal profesionist C.A.

Prin sentinta civila nr. 1055 din 15.05.2006 a Tribunalului Constanta s-a instituit masura de plasament la C.A., iar prin sentinta civila nr. 1437/17.07.2006 Tribunalul Constanta a încuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne.

Familia C. a fost atestata ca fiind apta sa adopte conform dispozitiei nr. 242/21.03.2007 a Directorului Executiv al D.G.A.S.P.C. Constanta.

În cauza, copilul a fost dat în plasament asistentului maternal C.A. si nu familiei C.I. si A., sens în care se impune acomodarea copilului cu potentiala familie adoptatoare, conform disp.art. 25 al.1 din Legea nr. 273/2004, care stipuleaza ca adoptia nu poate fi încuviintata de catre instanta judecatoreasca decât dupa ce copilul a fost încredintat o perioada de 90 de zile familiei care doreste sa-l adopte, astfel încât instanta sa poata aprecia, în mod rational, asupra relatiilor de familie care s-ar stabili daca adoptia ar fi încuviintata.

Prin urmare, copilul urmeaza a fi adoptat de o familie care întâmplator are în compunere pe unul dintre soti ca fiind asistent maternal profesionist. Acomodarea trebuie facuta fata de ambii soti care doresc adoptia minorului S.N.

Pe cale de consecinta, în conformitate cu dispozitiile art. 312 al.1 Cod pr. civila, instanta va admite recursul, va modifica în tot sentinta recurata si judecând va admite actiunea, în sensul ca va dispune încetarea masurii de plasament si va încredinta copilul S.N., nascut la data de 12.09.2000 în Constanta, spre adoptie familiei C.I. si C.A., domiciliata în Constanta.