încuviintare adoptie Adopţii


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 4104/270/2011 – încuviintare adoptie –

Înreg. 24.06.2011

SENTINTA CIVILA NR. 2182

Sedinta publica din data de 13.07.2011

Completul compus din:

PRESEDINTE – ……

GREFIER – ….

Pe rol a fost solutionarea cauzei civile privind pe reclamantul ….. în contradictoriu cu pârâtii …… si ……, având ca obiect încuviintare adoptie.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns atât reclamantul cât si pârâtul ….., personal, lipsa fiind autoritatea tutelara.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care,

Instanta, din oficiu, invoca exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Onesti si acorda cuvântul partilor pe exceptie.

Reclamantul, având cuvântul pe exceptie, lasa la aprecierea instantei.

Pârâtul, având cuvântul pe exceptie, lasa la apreciere.

Instanta considera cauza în stare de judecata si o lasa în pronuntare pe exceptie.

I N S T A N T A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea adresata acestei instante la data de 24.06.2011 sub nr. 4104/270/2011 reclamantul ….., cu domiciliul în ……. a chemat în judecata pe pârâtul ……, cu domiciliul în ….. solicitând încuviintarea adoptiei pentru minora ….., nascuta la data de 9.03.2008.

În motivare se arata ca mama minorei a decedat în anul 2010, iar tatal minorei nu are mijloace materiale pentru cresterea si îngrijirea acesteia.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 1 si urm. din Legea 11/1990, art. 66 – art. 85 din Codul familiei.

Cererea a fost timbrata ca taxa judiciara de timbru în valoare de 8 lei si timbru judiciar în valoare de 0,50 lei.

La termenul de astazi instanta, în conformitate cu dispozitiile art. 1591 Cod procedura civila a verificat din oficiu, daca este competenta general, material si teritorial sa judece pricina. În urma verificarilor, instanta a constatat ca, potrivit art. 2 al.1 lit.g Cod procedura civila tribunalul este competent sa judece în prima instanta cererile privind încuviintarea adoptiei.

Vazând si dispozitiile art. 159 al.1 pct.2 Cod procedura civila conform carora competenta este de ordine publica, în cazul încalcarii competentei materiale, când procesul este de competenta unei instante de alt grad, instanta va declina competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacau, caruia îi va trimite dosarul.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Conform art. 2 al.1 lit.g Cod procedura civila declina competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamantul …. si pe pârâtii …. si …… în favoarea Tribunalului Bacau.

Fara cale de atac.

Trimite dosarul la aceasta instanta.

Pronuntata în sedinta publica azi, 13.07.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,