Încuviinţare executare silită. Condiţii.. Executarea silită


Clauza penala constituie doar o clauza pentru evaluarea anticipata si plata anticipata a daunelor interese compensatorii in caz de neexecutare a conventiei. Or, titlul executoriu invocat de creditor nu constata neexecutarea contractului, cu consecinta angajarii raspunderii contractuale si activarea clauzei penale. Dreptul de creanta nu este înca nascut, clauza penala neproducându-si efectele in lipsa angajarii raspunderii contractuale a debitorului. Dreptul de creanta nu se naste in virtutea clauzei penale, ci in virtutea angajarii raspunderii contractuale. Clauza penala evalueaza doar, conventional, daunele interese in caz de angajare a raspunderii pentru neexecutarea culpabila, cu consecinta prevazuta în rezolutiunea contractului si nu constituie, astfel un titlu executoriu, nefiind o creanta certa.

La data de 17.02.2011 , Biroul Executorului Judecatoresc M.C.I. a formulat cerere pentru încuviintarea executarii silite a conventiei autentificata sub nr. …din 06.04.2010 de B.N.P. D.L., la cererea creditorilor I.I.L. si I.A.L.

La dosar s-au depus: cererea creditorului catre bancar, titlul executoriu în copie certificata, taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar, încheiere de certificare nr. … din 15.02.2011.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Contractul autentificat de catre notar, ce constata o creanta certa, lichida si exigibila, constituie titlu executoriu , potrivit art.66 din Lg.36/1995.

Cererea de incuviintare a executarii silite este intemeiata pe o conventie autentificata prin care M. A. , în calitate de promitenta vânzatoare , se obliga sa vânda , în cote egale de ˝ , creditorilor un apartament situat în Mun. Craiova, În cuprinsul conventiei a fost inserata o clauza penala, potrivit careia, in cazul in care promitenta vânzatoare din orice motive se va razgândi sau va reveni asupra conventiei , în sensul ca vânzarea bunului nu va mai avea loc va achita promitentilor cumparatori suma de 75.000 lei ca despagubiri , în termen de 7 zile de la data razgândirii.

Pentru a putea fi pusa în executare conventia invocata împotriva promitentei vânzatoare pentru despagubiri este necesar sa se constate ca actul de vânzare-cumparare nu s-a încheiat la data stabilita din culpa acesteia.

Clauza penala constituie doar o clauza pentru evaluarea anticipata si plata anticipata a daunelor interese compensatorii in caz de neexecutare a conventiei. Or, titlul executoriu invocat de creditor nu constata neexecutarea contractului, cu consecinta angajarii raspunderii contractuale si activarea clauzei penale.

Dreptul de creanta nu este înca nascut, clauza penala neproducându-si efectele in lipsa angajarii raspunderii contractuale a debitorului. Dreptul de creanta nu se naste in virtutea clauzei penale, ci in virtutea angajarii raspunderii contractuale. Clauza penala evalueaza doar, conventional, daunele interese in caz de angajare a raspunderii pentru neexecutarea culpabila, cu consecinta prevazuta în rezolutiunea contractului.

Pentru angajarea raspunderii contractuale a debitorului obligatiei contractuale neexecutate este necesar ca neexecutarea sa fie imputabila acestuia, aspect de cercetat intr-o actiune in justitie in pronuntarea rezolutiunii cu daune interese pentru neexecutarea culpabila a obligatiei.

Sub acest aspect nu se retine caracterul al cererii de încuviintare a executarii silite ( pe considerentul ca se impune cercetarea conditiilor angajarii raspunderii civile contractuale ), ci lipsa creantei certe, dreptul de creanta nefiind constatat prin titlul in baza caruia a fost solicitata încuviintarea executarii silite.

In speta , un astfel de titlu executoriu, poate constitui exclusiv o hotarare judecatoreasca de rezolutiune, cu obligarea la plata daunelor-interese evaluate conventional anticipat, in clauza penala.

Constatand ca in cauza nu este o creanta certa, instanta, având in vedere dispozitiile art. 373/1 alin. 4 pct. 3 C.proc civ, art. 376 alin.1 raportat la art.374 alin.1, dar si dispozitiile art.379 alin.3 C.p.c. urmeaza sa respinga cererea de incuviintare a executarii silite a conventiei autentificata sub nr. … din 06.04.2010 de B.N.P. D.L., formulata de Biroul Executorului Judecatoresc M.C.I.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge cererea de încuviintare a executarii silite a conventiei autentificata sub nr. … din 06.04.2010 de B.N.P. D.L., formulata de Biroul Executorului Judecatoresc M.C.I., cu sediul în ….., la cererea creditorilor I.I.L. si I.A.L. cu domiciliul în …..

Cu drept de recurs, pentru creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 25.02.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,